Історія та мовні засоби українських замовлянь

  • Лариса Миколаївна Печенікова Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: замовляння, лікувальні замовляння, символ, ритм, семантика, здоров’я

Анотація

У статті досліджено окремі моменти становлення замовляння, історію наукових досліджень замовлянь, спроби класифікації, особливості виконання. Проаналізовано функціонування словесної формули відсилання-вигнання хвороб в українських замовляннях. Схарактеризовано функціонально-магічну спрямованість замовлянь як особливого типу образно-емоційного відчуття світу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Лариса Миколаївна Печенікова, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

викладач кафедри української мови та літератури;

здобувач кафедри української мови

Посилання

1. Антонюк В. Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку : автореф. дис… канд. філол. наук. — К., 1994. — 24 с.

2. Блок А. Поэзия заговоров и заклинаний / А. Блок // Собр. соч. в 8-ми т. — Т. 5. — М., 1962. — С. 36—66.

3. Грушевський М. С. Історія української літератури : В 6 т. 9 кн. — Т. 1. — К., 1993.

4. Етнографічний збірник / видає етногр. коміс. Наук. Т-ва імені Шевченка. — У Львові : Накладом Наук. Т-ва імені Шевченка : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1897. Т. 5 / вид. під ред. Івана Франка. — 1898. — VI, 267 с.

5. Замовляння / упоряд., передмова, примітки М. К. Дмитренка. — К. : Видавець Микола Дмитренко, 2007. — 124 с. (Серія «Народна творчість». — Кн. 9).

6. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : Іст.-реліг. моногр. Видання друге. — К. : АТ «Обереги», 1994. — 424 с.

7. Кагаров Є. Форми та елементи народньої обрядовости / Є. Кагаров // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — Київ, 1928. — Вип. 1. — С. 33—34.

8. Познанский Н. Заговоры : Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул / Н. Познанский // Записки историко-филологического факультете Петроградского университета. — Прага, 1917. Репринт : М. : Индрик, 1995. — 352 с.

9. Толстая С. М. Заговоры // Славянские древности : Этнолингвистический словарь : В 5 т. ; РАН. Ин-т славяноведения и балканистики ; Под ред. Н. И. Толстого. — М., 1999. — Т. 2. — С. 239—244.
Як цитувати
Печенікова, Л. М. (1). Історія та мовні засоби українських замовлянь. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (74), 209-211. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/6768
Номер
Розділ
Мовлення. Текст. Дискурс