No. 1127 (2014): Вісник університету. Серія «Філологія»

У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мово­знавства та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов і літератур.

Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться пробле­мами філології
Published: 2015-04-29