Специфіка маргінального героя в американській літературі другої половини ХХ століття

  • Олена Миколаївна Кравець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: маргінальність, маргінальний герой, роман.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню романної спадщини американських письменників єврей­ського походження С. Беллоу й Ф. Рота в аспекті національної ідентичності в умовах мультикультуралізму американської літератури, а також виявленню типологічних рис «маргінального» героя в романах зазначених письменників. Конфлікт маргінальної особистості зі «стандартизованим» світом зумовлює посилення її потреби у внутрішній і творчій свободі, прагнення «вийти за межі» і бунтарство. Герої С. Беллоу намагаються протистояти абсурдній дійсності, створюючи власний світ любові й співчуття. Персонажі романів Ф. Рота прагнуть подолати «внутрішню чужість» і вибирають шлях саморефлексії з метою віднайти особисту свободу, однак розчаровуються і залишаються у своєму замкнутому світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Миколаївна Кравець, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Посилання

1. Беллоу С. Герцог : роман / С. Беллоу // Пер. с англ. В. А. Харитонова; посл. А. М. Зверева. — М. : Панорама, 1991. — 352 с.

2. Висоцька Н. О. Єдність множинного. Американська література кінця ХХ — початку ХХІ століть у контексті культурного плюралізму : монографія / Н. О. Висоцька. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. — 456 с.

3. Высоцкая Н. А. Транскультура или культура в трансе? [Электронный ресурс] / Н. А. Высо-цкая // Вопросы литературы. — 2004 — № 2. — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/voplit/2004/2/vys1.html

4. Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ століття / Т. Н. Денисова. — К. : До-віра, 2002. — 312 с.

5. Калужина О. В. Творчість Філіпа Рота в контексті американської єврейської літератури другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.04. — «Література зарубіжних країн» / Калужина Ольга Володимирівна. — Сімферополь, 2013. — 20 с.

6. Механiкова О. О. Философська проблематика i жанрова природа романiв Сола Беллоу 1940–1960-х рокiв: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.04. — «Літе-ратура зарубіжних країн» / Механiкова Олена Олександрівна. — Сімферополь, 2010. — 20 с.

7. Новикова М. О. Міфи та місія. — К. : Дух і літера, 2005. — 432 c.

8. Парк Р. Культурный конфликт и маргинальный человек / Р. Парк // Общественные науки за рубежом. — Серия 11 : Социология. — М., 1998. — № 2. — С. 172–173.

9. Рот Ф. Случай Портного : [роман] / Ф. Рот; [пер. с англ. С. Коровина]. — СПб : Лимбус Пресс, 2003. — 288 с.

10. Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. / М. В. Тлостанова. — М. : ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. — 400 с.
Опубліковано
2015-04-29
Як цитувати
Кравець, О. (2015). Специфіка маргінального героя в американській літературі другої половини ХХ століття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 71(1127), 308-312. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/2031