ПРОСТОРОВО-ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 РОКУ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

  • В. В. Савон Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0001-7518-8341
  • І. О. Гринь Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0003-1367-5472
Ключові слова: просторово-електоральний аналіз, Республіка Молдова, виборчий процес, парламентські вибори, теорія коаліцій

Анотація

Проаналізовано результати парламентських виборів 2019 р. в Республіці Молдова та особливості устрою державної владної вертикалі. За допомогою математичних методів проаналізовано також результати парламентських виборів, визначено основні детермінанти превалюючих політичних процесів, опорні регіони основних політичних сил, з’ясовано і досліджено загальний політичний ландшафт республіки, визначено головні  його закономірності.

Розглянуто проблемні питання політичного життя та політичного устрою Республіки Молдова. Визначені специфічні особливості виборчого законодавства країни. Проаналізовано властивості основних політичних партій республіки. Виокремлені деякі особливості перебігу національного виборчого процесу.

Розглянуто особливості основних політичних партій, їхнього електорального поля, ідеологічну спрямованість, історію становлення та міжпартійні зв’язки. Досліджено фактори впливу на волевиявлення молдавських виборців. Окрім цього, встановлено ефективну кількість партій у молдавському парламенті.

Проаналізовано конфігурації потенційних коаліцій у парламенті Республіки Молдова. З’ясовано етнічну складову у політичному житті країни. Підкреслено роль регіонального фактора у виборчому процесі. Визначено просторово-електоральну подібність партій на парламентських виборах 2019 року. Виділені особливості функціонування політичної системи країни. Особливу увагу приділено стабільності та дієздатності можливих коаліцій та загалом успішності потенційних коаліційних перегорів.

З’ясовано ступінь регіональної однорідності партій. Визначено роль релігії у виборчому процесі під час парламентських виборів 2019 року. Проаналізовано результати отриманих математичних розрахунків та підведено підсумки аналізу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. В. Савон, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Студент.

І. О. Гринь, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Студент.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Конституцiя Республiки Молдова. 2016. /пер. на укр. мову: Катерина Кожухар. Chişinău: Arc.

Закон Республики Молдова. Oб особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) Nr.344-XIII от 23.12.94. URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=311656

Виборчий кодекс № 1381-XIII від 21.11.1997. Республіка Молдова. URL: http://parlament.md/CadrulLegal/Codulelectoral/tabid/153/language/ru-RU/Default.aspx

Постановление о подведении итогов виборов Парламента Республики Молдова по общенациональному округу и в одномандатных округах 24 февраля 2019 года. URL: https://a.cec.md/ru/o-podvedenii-itogov-vyborov-parlamenta-respubliki-moldova-po-obshchenatsionalnom-2751_92705.html

Перепись населения в Республике Молдова 2014 г. URL: https://recensamint.statistica.md/ru

REFERENCES

Constitution of the Republic of Moldova. 2016. / trans. on ukr. language: Catherine Kozhukhar. Chişinău: Arc. (in Ukrainian).

Law of the Republic of Moldova. On the special legal status of Gagauzia (Gagauz Yeri). Nr. 344-XIII of 12/23/94. URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=311656 (in Russian).

Electoral Code No. 1381-XIII of 21.11.1997. Republic of Moldova. URL: http://parliament.md/CadrulLegal/Codulelectoral/tabid/153/language/en-US/Default.aspx (in Ukrainian).

Decision on summing up the results of elections of the Parliament of the Republic of Moldova for the nationwide district and in single-member districts on February 24, 2019. URL: https://a.cec.md/ru/o-podvedenii-itogov-vyborov-parlamenta-respubliki-moldova-po-obshchenatsionalnom-2751_92705.html (in Russian).

The population census in the Republic of Moldova 2014 URL: https://recensamint.statistica.md/ru (in Russian).

Опубліковано
2020-01-13
Як цитувати
Савон, В. В., & Гринь, І. О. (2020). ПРОСТОРОВО-ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 РОКУ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 36, 47-59. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2019-36-06
Розділ
ЗАГАЛЬНИЙ