УКРАЇНА ТА ІРЛАНДІЯ: ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ КРАЇНИ ЧИ НІ?

  • О. А. Баталов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 http://orcid.org/0000-0001-8285-2036
Ключові слова: колонії, імперії, колоніальна політика, типологія імперій, типологія колоній, постколоніальність, Україна, Ірландія

Анотація

Досліджується питання приналежності України та Ірландії до постколоніальних країн.

Проаналізовано аргументи противників визначення України у складі Російської імперії / СРСР та Ірландії у складі Великої Британії як колоній: недостатньо чітке визначення імперії у сучасній політичній науці, що дозволяє не визнавати імперією принаймні СРСР; відсутність офіційного статусу колонії в України та Ірландії; наявність розвинутої промисловості у пізній УРСР, що суперечить колоніальному статусу. Кожен з аргументів послідовно визнається недостатньо вагомим.

Надано визначення імперії, якому відповідає і Британська імперія, і Російська / СРСР. Проведена типологізація зазначених імперій: Велика Британія визнана ліберальною модерною (дисциплінарною) імперією, а Російська імперія / СРСР – автократичною / авторитарною модерною (дисциплінарною) імперією. Виокремлено ключові відмінності зазначених імперій.

Завдяки визначенню колонії як території, що має обмежений на користь метрополії суверенітет і є об’єктом специфічної колоніальної політики, а також виокремленню типів колоній (соціокультурно близькі до метрополії колонії, соціокультурно відмінні від метрополії колонії, внутрішні колонії), стверджується, що Україна у складі Російської імперії / СРСР та Ірландія у складі Великої Британії відповідають такому різновиду колоній, як залежні від метрополії території, населені соціокультурно близьким до метрополії населенням, але не тотожним йому.

Здійснена спроба порівняння колоніальної політики Великої Британії по відношенню до Ірландії та Російської імперії / СРСР до України. Незважаючи на відмінність зазначених імперій, знайдено значну кількість паралелей: перерозподіл ресурсів на користь соціокульурно відмінної метрополії; політика культурної та мовної колонізації; поширення специфічної самоідентифікації населення («радянська людина» та «британець»); переселення мешканців

метрополії в колонії; виникнення внаслідок колоніальної політики голоду (Великий голод в Ірландії 1845-1849 рр. і Голодомор 1932-1933 рр. в Україні). Проаналізовано подібність (мета, методологія боротьби і т.д.) між національно-визвольними рухами Ірландії (Ірландське республіканське братерство, Ірландська республіканська армія) та України (Організація українських націоналістів, Українська повстанська армія).

У якості висновку була надана ствердна відповідь на питання, винесене у назву статті – так, на цей час Україна є постколоніальною країною, а Ірландія була такою принаймні перші десятиліття після отримання незалежності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. А. Баталов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Доцент кафедри політології, к. філос. н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Баталов, Олексій. 2010. Імперія як тип соціально-історичної організації : дис. … канд. філос. н : 09.00.03. Харків:. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ferguson, Niall. 2002. Empire: The Rise and Demise of British World Order and the Lessons for Global Power. – New York : Basic Books.

Баталов, Олексій. 2017. Колонії в історико-політичній перспективі: спроба систематизації, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». Вип. 31: 12–16. URL: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9568/9082.

REFERENCES

Batalov, Oleksii. 2010. Empire as a type of social and historical organization : dis. … kand. philos. n.: 09.00.03. Харків, 2010. (in Ukrainian)

Ferguson, Niall. 2002. Empire: The Rise and Demise of British World Order and the Lessons for Global Power. New York : Basic Books. .

Batalov, Oleksii. 2017. Colonies in the historical and political perspective: the attempt of systematization, The Journal of V.N. Karazin Kharkov National University. Issues of Political Science. 12–16. URL: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/9568/9082 (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-01-13
Як цитувати
Баталов, О. А. (2020). УКРАЇНА ТА ІРЛАНДІЯ: ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ КРАЇНИ ЧИ НІ?. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 36, 59-64. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2019-36-07
Розділ
ЗАГАЛЬНИЙ