№ 63 (2017): Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Психологія"

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі
фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі
питання юридичної, медичної, політичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі.
Для науковців, аспірантів, пошукачів.
Вісник є фаховим виданням у галузі психологічних наук (Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни
№ 747 від 13.07.2015)
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 14 від 27.10.2017 р.)

Опубліковано: 2018-02-20

Весь випуск

Статті