Особливості захисних механізмів у підлітків в контексті батьківського ставлення

  • Олена Анатоліївна Невоєнна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
  • Юлія Володимирівна Зібарова
Ключові слова: захисні механізми особистості, тип батьківського ставлення, соціалізація, підліток

Анотація

В статті розглядається проблема зв’язку захисних механізмів з типами батьківського ставлення у старших підлітків. Механізми психологічного захисту набуваються за життя, а тому важливу роль у їх формуванні відіграє той контекст, у якому зростає і виховується дитина. За результатами проведеного дослідження ми можемо констатувати, що батьківське ставлення виступає в ролі чинника, який є підставою для розвитку захисних механізмів особистості. Більшість механізмів психологічного захисту виявлено при типі батьківського ставлення «авторитарна гіперсоціалізація», а саме таких як «проекція», «компенсація», «уникнення» та «регресія». Використання в родині «симбіотичного» стилю є передумовою прояву таких захисних механізмів як «проекція» та «компенсація», а наявність «кооперації» може бути підставою для формування «компенсації».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Азаров Ю. П. Семейная педагогика / Ю. П. Азаров. – М.: изд. «Политической литературы», 1987. – 400 с. – (Мастера психологии).

Азбель А. А. Психологические тесты для старшеклассников и студентов / А. А. Азбель, А. Г. Грецов – СПб.: Питер, 2012. – С. 79–85.

Бурлачук Л. Ф. Психотерапия: Учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук, А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. – СПб.: Питер, 2007. – 480 с. – (2-е издание). – (Учебник для вузов).

Грановская Р. М. Защита личности: психологические механизмы / Р. М. Грановская, И. М. Никольская – СПб.: Знание, 1998. – С. 23–112.

Грановская Р. М. Психологическая защита у детей / Р. М. Грановская, И. М. Никольская – СПб.: Речь, 2000. – С. 3–43.

Кабанов И. С. Психологические особенности защитного поведения у детей дошкольного возраста, воспитывающихся в различных социальных условиях: диссертация кандидата психологических наук: 19.00.01 / И. С. Кабанов. – МГПУ, 2014. – 170 с.

Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество / В. С. Мухина – М.: Академия. – (Учебник для вузов). – С. 11–81; 410–490.

Романова Е. С. Механизмы психологической защиты: генезис, функционирование, диагностика / Е. С. Романова, Л. Р. Гребенников. – Мытищи: Талант, 1996. – 144 с.

Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы / А. Фрейд. – М.: Педагогика, 1993. – 144 с.

Фрейд З. The neuro-psychoses of defence // The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud - Die Abwehr-Neuropsychosen (1894) / З. Фрейд. – Лондон: Hogarth press and the Institute of Psychoanalysis, 1962. — Т. III.

Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд – М.: Просвещение, 1990. – (Сб. произведений). – (Сост. науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский). – С. 39–123.

Хъелл Л. Теории личности / Л. Хъелл, Д. Зиглер – СПб.: Питер, 2003. – (3 международное издание). – (Мастера психологии). – С. 105–146; 254-270; 480-563.

Чумакова Е. В. Психологическая защита личности в системе детско-родительского взаимодействия: диссертация кандидата психологических наук: 19.00.11 / Чумакова Е.В. – СПГУ, 1998г. – С. 152–155.

Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии / Э. Г. Эйдемиллер. – М&Спб.: Фолиум, 1996. – 45 с.

Специфичность онтогенеза механизмов психологических защит: теоретический контекст [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://jurnal.org/articles/2014/psih42.html.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Невоєнна, О., & Зібарова, Ю. (2018). Особливості захисних механізмів у підлітків в контексті батьківського ставлення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 24-28. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10239