Особливості копінг - стратегій у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та учасників антитерористичної операції

  • Марина Володимирівна Гресько Відділ радіаційної психоневрології ІКР ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ. http://orcid.org/0000-0002-5387-3281
Ключові слова: копінг – стратегії, сприйняття радіаційної загрози, учасники антитерористичної операції, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС

Анотація

D статті представлені результати оцінки сприйняття радіаційної загрози та ретроспективний аналіз копінг – стратегій у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників антитерористичної операції та групи порівняння. Виявлено, що більше 70% учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та більше 30% учасників АТО мають гіпертрофоване сприйняття радіаційної загрози. Респонденти з гіпертрофованим сприйняттям радіаційної загрози мають достовірно гіршу самооцінку загального здоров’я. Особливостями копінг – стратегій учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС є використання емоційно – сфокусованих стратегій поведінки. При поєднанні стрес – факторів евакуації та іонізуючого випромінювання ліквідатори використовують також і проблемно – сфокусовані стратегії. Учасники АТО частіше використовують не адаптивні емоційно – спрямовані стратегії поведінки. Емоційно – сфокусовані стратегії поведінки мають позитивний кореляційний зв’язок з радіаційним фактором небезпек та психічними розладами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ашанина Е.Н. Защитно-совладающее поведение сотрудников ГПС МЧС России / Е.Н. Ашанина, Е. Матыцина, Д.В. Кулаков //
многопроф. Клиника 2011. – С. 18 – 19.

Вассерман Л.И. Методика для психологической диагностики способов совладания со стрессом и проблемными для личности ситуациями : пособие / Л.И. Вассерман [и др.]. – СПб.: Изд-во НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2009. – 40 с.

Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009. – 136 c. ; Анциферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита / Е.Р. Исаева, Л.И. Анциферова // Психол. журн. 1994. – Т.15, №1. – С. 3 – 19.

Логановський К.М., Рущак Л.В. Науково-практичне обґрунтування медичного й психолого-психіатричного реагування при радіаційних аваріях, ядерному тероризмі і застосуванні тактичної та
стратегічної ядерної зброї / К.М. Логановський, Л.В. Рущак // Радіологічний вісник. – 2015. – №3-4 (56-57). – С. 19-22.

Михайлов Л.А. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с.

Решетникова Е.М. Психологический статус ликвидаторов и населения, проживающего на радиационно загрязненных территориях (отдаленные последствия и реабилитация) / Е.М.Решетникова, В.Ю. Рыбников // Межд. науч.-практ. конференция «Многопрофильная клиника XXI века. Передовые
медицинские технологии. – 2011. – С.250-253.

Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности : Теория и практика психодиагностики / Л.Н. Собчик. – 3-е изд. – М.: Ин-т современ. политики, 2000. – 511 с.

Турецька Х.І. Особливості копінг – стратегій учасників бойових дій в зоні АТО / Х.І. Турецька, Ю.В. Штольцель // Психологія і особистість. – №2 (10), Ч.2. – 2016. – Стр. 136-145.

Чинкина О.В. Радиационная авария как психическая травма: психологическая переработка воздействия на отдаленном этапе / О.В. Чинкина // Архів психіатрії 1(64). – 2011. – С. 21 – 26.

Amirkhan J.H. A Factor analytically derived measure of coping: The coping strategy indicator / J.H. Amirkhan // J. Pers. Soc. Psychol. – 1990. – Vol.59, № 5. – P.1066-1074.

Haan N. Coping and defense mechanisms related to personality inventories /N. Haan // J. Cons. Psychol. – 1965. – Vol. 29, N 4. – P.373-378

Lazarus R.S. Transactional theory and research on emotion and coping / R.S. Lazarus, S. Folkman // Eur. J. Pers. – 1987. – Vol. 1. – P.141-169.

Wolfe J. Course and predictors of posttraumatic stress disorder among Gulf War veterans: Aprospective analysis / J. Wolfe, D. Erickson, Sharkansky at all // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 1999. – №67. – P. 520-528.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Гресько, М. (2018). Особливості копінг - стратегій у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та учасників антитерористичної операції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 48-53. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10247