Взаємозв’язок відкритості досвіду та смисложиттєвих орієнтацій у студентів

  • Павло Олександрович Севост`янов Кафедра прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0003-3461-9920
Ключові слова: індивідуальний досвід, особистісний компонент індивідуального досвіду, відкритість досвіду, смисложиттєві орієнтації, студенти

Анотація

У статті розглянуто поняття відкритості досвіду в рамках моделі Великої п’ятірки. Проаналізовано феномен смисложиттєвих орієнтацій особистості; обговорено роль відкритості досвіду і смисложиттєвих орієнтацій у життєдіяльності особистості; наведено особливості структурної організації індивідуального досвіду. Теоретично досліджено зміст особистісного компоненту індивідуального досвіду. Проведено теоретичне обґрунтування дослідження взаємозв’язку відкритості досвіду та смисложиттєвих орієнтацій у студентів. Емпіричне дослідження проводилось на виборці студентів кількістю 154 особи. Розглянуті відмінності у показниках відкритості досвіду та смисложиттєвих орієнтацій у студентів Слов’янського національного університету та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, а також у студентів технічних та гуманітарних спеціальностей. Виявлено взаємозв’язок відкритості досвіду з різними показниками смисложиттєвих орієнтацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта /
А.Н.Лактионов – Харьков: Бизнес-Информ, 1998. – 492 с.

Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А. леонтьев. — 3-е изд., доп. — М.: Смысл, 2007. — 511 с.; 2- изд. — 2003; 1-е изд. — 1998.

Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности / Д.А. леонтьев. М.: Смысл, 2007. – 64с.

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. / Л. Первин, О. Джон — М.: Аспект Пресс, 2000. — 607 с.

Севостьянов П.А. Взаимоотношение ценностных ориентаций и открытости опыту у студентов. / П.А. Севостьянов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». Випуск 45, №937. 2011. с. 259-261

Швалб Ю.М. Психологические формы фиксации жизненного опыта / Ю.М. Швалб // Актуальні проблеми психології: Психологічна герменевтика / За ред. Н.В.Чепелєвої. – К.: Міленіум, 2005. – Т. 2. – Вип. 3. – С. 14-20.

Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М.С. Яницкий. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. 204 с.

Goldberg, L.R. The development of markers for the Big-Five factor structure / L.R. Goldberg. Psychological Assessment, 4, 1992. 26—42.

Norman, W.T. Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings /W.T. Norman. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 1963. 574—583.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Севост`яновП. (2018). Взаємозв’язок відкритості досвіду та смисложиттєвих орієнтацій у студентів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 12-16. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10104