Специфіка рефлексії в період геронтогенезу

  • Ірина Генріхівна Коваленко-Кобилянська Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія нових інформаційних технологій
Ключові слова: старіння, інтелект, розвиток, рефлексія, схильність до самоаналізу, інтелектуальна рефлексія

Анотація

В статі розглянута проблема специфіки рефлексивної діяльності та її вплив на розвиток інтелектуальної сфери у період геронтогенезу. Актуальність проблеми зумовлена необхідність ре соціалізації людини в період геронтогенезу у зв’язку зі збільшенням тривалості життя. Досліджували наступні аспекти рефлексії: схильність людини в пізньому віці до самоаналізу і, в рамках метакогнітивного підходу, її здатність до інтелектуальної рефлексії. Проблема адекватної активізації рефлексивної діяльності в пізньому віці може бути утруднена внаслідок порушень сприйняття, мислення, імпульсивності. Глибина рефлексії визначається ступенем інтелектуального розвитку людини, рівнями її самоконтролю, морально-етичної сфери, розвитку децентрації. Відзначено, що в пізньому віці рефлексивна діяльність сприяє продукуванню нових смислів, можлива творча реалізація людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дітюк П.П. Ситуативна активність, відносна суб’єктність та свобода вибору [Електронний ресурс] / П.П.Дітюк // Технології розвитку інтелекту. – Т.2, № 5 ( 16) 2017. – Режим доступу: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.5/authors/2017/Dityk_Pavlo_Pavlovych_Sytuatyvna_aktyvnist_vidnosna_subjektnist_ta_svoboda_vyboru.pdf

Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : монографія [Електронний ресурс] / М.Л. Смульсон, Ю.М.Лотоцька, М.М.Назар, П.П.Дітюк, І.Г.Коваленко-Кобилянська [та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 221 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10064/

Карпов А.В. Психология сознания: Метасистемный подход / А.В. Карпов. – М.: РАО, 2011. – 1088 с.

Коваленко-Кобилянська І. Г. Суб’єктна активність людини в період геронтогенезу в умовах освітнього простору Інтернет [Електронний ресурс] / // Технології розвитку інтелекту/ Т.2, №2 (13), 2016 – Режим доступу http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/18

Лотоцька Ю.М. Психологічна якість життя як наслідок наших виборів [Електронний ресурс] / Ю.М.Лотоцька // Технології розвитку інтелекту. – Т.2, № 5 ( 16) 2017. – Режим доступу: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/10

Мещеряков Д.С. Рівні розвитку суб’єктності [Електронний ресурс] / Д.С. Мещеряков // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми : V Міжнар. наук-практ. інтернет-конф., 10-31 травня. 2017р.: тези допов. – Режим доступу: http://www.newlearning.org.ua/system/fies/sites/default/fies/zagruzheni/mescheryakov_dmytro_2017.pdf

С Назар М.М. Суб’єктна активність в контексті формування комунікативної компетентності [Електронний ресурс] / М.М.Назар // Технології розвитку інтелекту – Т. 2, № 1 (12)/ – 2016. [Режим доступу] http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/17

Смульсон М.Л. Інтелект і ментальні моделі світу / М.Л. Смульсон // Наукові дослідження когнітивної психології – Острог: Вид-во Національного університету “Острог”, 2009. – Вип.12. – С. 38 – 49.

Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту: монографія / М.Л. Смульсон. – К.: Нора-Друк, 2003. – 298 с.

Смульсон М.Л. Інтелект і ментальні моделі світу. // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Сучасні дослідження когнітивної психології” – Острог: Вид-во Національного університету “Острог”, 2009. – Вип.12. – С. 38 – 49.

Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. /М.А.Холодная– Москва – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. – 392 с.

Чепелєва Н.В. Дискурсивні засоби самопроектування особистості / Н.В. Чепелєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 7 – 11.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Коваленко-Кобилянська, І. (2018). Специфіка рефлексії в період геронтогенезу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 20-23. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10106