Модифікація семантичного диференціалу для дослідження особистісної ідентичності у студентської молоді

  • Валентина Миколаївна Павленко Кафедра прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022
  • Лілія Володимирівна Джаббарова
Ключові слова: семантичний диференціал, модифікація, особистісна ідентичність, темпоральна ідентичність, просторово-діяльнісна ідентичність, ступінь консолідації ідентичності, інтегрована особистісна ідентичність

Анотація

У статті запропоновано удосконалення понятійного апарату для дослідження та аналізу особистісної ідентичності. Виділені поняття «інтегрованої особистісної ідентичності», «темпоральної ідентичності», «просторово-діяльнісної ідентичності», «ступеню консолідації» ідентичності, запропонований спосіб їх операціоналізації та інтерпретації. Описується модифікація методу семантичного диференціалу для вивчення особистісної ідентичності. Наведені та проаналізовані результати емпіричного дослідження особистісної ідентичності у студентської молоді на основі запропонованої модифікації. Виявлена подібність структури усіх видів особистісної ідентичності, де найбільш позитивними характеристиками завжди є емоційно-ціннісні якості. Ступінь консолідації темпоральної ідентичності є нижчим в порівнянні з просторово-діяльнісною ідентичністю.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Андреева Г.М. К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций // психологические исследования: електрон. научн. журн.2011. №6(20) [Электронный ресурс]. URL: http// psystudy.ru (дата обращения: 10.07.2017).

Белинская Е. П. Временные аспекты «Я»-концепции и идентичности: [Хрестоматия] / Е. П. Белинская // Идентичность : [хрестоматия] / Сост. Л. Б. Шнейдер. – М. : Московский психол.-соц. ин-т; 2003. – С. 6 – 20

П.И Гнатенко, В.Н. Павленко Идентичность: Философский и психологический анализ // Гнатенко П.И., Павленко В.М., К.: 1999. – 466 с.

Лукьянов О.В. Проблема становления идентичности в эпоху социальных изменений. – Томск: Из-во Том. Ун-та, 2008. – 212 с.

Павленко В.Н., Шестопалова Л.Ф., Русакова Т.И. Практикум по медицинской психодианостике. Часть 1. – Харьков: Изд-во ХНУ им.В.Н. Каразина, 2004. – 64с.

Ходаковская О.В. Социальная и личностная идентичность в юности: дисс.канд. психол. наук:19.00.05. – Санкт-Петербург,2006. – 187с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон ; пер. с англ., общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996. – 342 с. – (Серия: Библиотека зарубежной психологии)

R. Jaspal & M. Cinnirella Media representations of British Muslims and hybridised threats to identity // British Journal of Social Psychology, 49(4), 2010, Pp 849-870.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Павленко, В. М., & Джаббарова, Л. В. (2018). Модифікація семантичного диференціалу для дослідження особистісної ідентичності у студентської молоді. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 43-47. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10246