Психосемантичні особливості «Ego»-системи осіб з різним рівнем емоційної зрілості

  • Маргарита Анатоліївна Півень Кафедра психології Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків.
Ключові слова: емоційна зрілість, особистість, психосемантика, кореляційний зв’язок, «Ego»- система

Анотація

Стаття присвячена дослідженню психосемантичних особливостей «Ego»-системи осіб із різним рівнем емоційної зрілості. Показано, що емоційна зрілість особистості є проявом загальної особистісної зрілості на різних рівнях, одним з яких є рівень психосемантичних особливостей «Ego»-системи. Розглянуті особливості функціонування «Ego»-системи осіб із високим та низьким рівнями емоційної зрілості – представлені «Ego»-синтонна та «Ego»-дистонна області кореляційної плеяди в обох групах, які мають суттєві змістовні розбіжності. Емоційно зріла особистість є включеною до основних сфер реалізації, які конотовані позитивними емоціями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гидденс Э. Трансформация интимности: пер. с англ. / Э. Гидденс. – СПб.: Питер, 2004. – 208 с.

Грачева И. И. Уровень перфекционизма и содержание идеалов подростков / И. И. Грачева // «Психологические исследования личности». Сборник работ молодых ученых / Отв. редактор Е. А. Чудина. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2005. – С. 16 – 36.

Кочарян А. С. Особенности полоролевой структуры личности женщин с отношениями межличностной зависимости / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова / Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей. – 2007. – Випуск 16 (19). – С. 221 – 229.

Кочарян А. С. Психосексуальное развитие человека. Формирование мужского гендера Учеб. пособие / А. С. Кочарян, М. Е. Жидко. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. – 112 с.

Корчагина С. Г. Психология одиночества: учебное пособие / С. Г. Корчагина. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2008. – 228 с.

Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К.Р. Роджерс. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. — 480 с.

Холмогорова А. Б. Культура, эмоции и психическое здоровье / А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян // Вопросы психологии. – 1999. – Вып. 2. – С. 61 – 73.

Чебикін О. Я. Про основні компоненти та механізми прояву емоційної зрілості / О. Я. Чебикін // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2008. – №12. – С. 72 – 80.

Шамшикова O. A. К вопросу о здоровой форме нарциссизма (личности) / O. A. Шамшикова // Проблемы психологии мотивации / Сборник науч. трудов. Юбилейный выпуск: к 75-летию со дня рождения В.Г.Леонтьева Новосибирск: НГПУ, 2005. – С. 112 – 123.

Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – 2-е изд. – СПб.: Ленато, 2006. – 592 с.
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Півень, М. (2018). Психосемантичні особливості «Ego»-системи осіб з різним рівнем емоційної зрілості. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (63), 29-34. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/10250