№ 861 (2009): Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”

Опубліковано: 2018-06-19

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ