Динаміка протестного потенціалу українського суспільства

  • О. М. Довбня
Ключові слова: політичні інститути, економічні інститути потенціал протесту, громадянське суспільство, соціальний конфлікт, громадянська війна.

Анотація

Аналізуються потенціал і форми прояву соціального протесту як одного з найбільш важливих аспектів вивчення та прогнозування розвитку суспільства та попередження соціальних конфліктів, виникнення яких є актуальною загрозою в умовах економічної кризи, зростання незадоволення населенням рівнем та якістю життя. Розглядається динаміка протестних настроїв в Україні та готовність значної частини населення брати участь в акціях соціального протесту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Филипчук В. Какое будущее ждет Украину / В. Филипчук // Зеркало недели. – 2013. – 7 сентября. – С.5.

Ашукин Н.С. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения / Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукин. – 4-е изд., доп. – М.: Худож. лит., 1988. – 528 с.

Питя И. Бернард Шоу: „Здоровая нация также не замечает своей национальности, как здоровый человек – позвоночника” / И. Питя // Время. – 2006. – 27 июля. – С.3.

Зеленина Е. Жизнь на вулкане, или как меняются богатство и бедность / Е. Зеленина // Время. – 2014. – 6 ноября. – С.3.

Время – 2015. – 25 апреля. – С.5.

Гор Артур. Антикризисные рецепты для нашей страны /А.Гор // Сегодня. – 2015. – 27 апреля. – С.4.

Социализм contra капитализм. Данные социологии // 2000. – 2013. – 31 мая. – С. F 3.

Щерба С. Власть не имеет права издеваться над народом / С. Щерба // Время. – 2012. – 13 апреля. – С.2.

Ряполов К. Бои с бедностью / К. Ряполов // Сегодня. – 2015. – 26 января. – С.10.

Зеленина Е. Декоммунизация : общество „на качелях” / Е. Зеленина // Время. – 2015. – 30 апреля. – С.2.

Вести. – 2015. – 2 марта. – С.5.

Барг М. Великая английская революция в портретах ее деятелей /М.А. Барг. – М. : Мысль, 1991. – 397 с.
Опубліковано
2016-05-12
Як цитувати
Довбня, О. М. (2016). Динаміка протестного потенціалу українського суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 28, 94-100. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5823
Розділ
ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ