Позбутися транзитології або в пошуках нових концептуальних парадигм

  • М. В. Шаповаленко
Ключові слова: транзитологія, демократизація, демократичний транзит, політичний режим, трансформація, пострадянський простір

Анотація

Розглядаються проблеми, що постали перед транзитологією з огляду на суперечливий перебіг пострадянських політичних трансформацій. Здійснено огляд основних підходів. Внесено пропозиції щодо осучаснення транзитологічної парадигми та напрямків подальших досліджень. Стверджується, що парадигма демократичного транзиту відіграла свою позитивну роль, але вочевидь реалії пострадянського простору вже не збігаються з положеннями цієї моделі. Абсолютна більшість пострадянських країн, що їх вважали транзитними у межах „третьої хвилі демократизації”, не просунулись значним чином у побудові демократії. Частина з них реконсолідувала авторитарні режими на новій основі, а більшість нині перебуває у невизначеній зоні між авторитаризмом та демократією.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Капустин Б.Г.Конец „транзитологии”? (О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия) / Б.Г. Капустин // ПОЛИС. – 2001. –No4. –С. 6-26.

Кузнецов И.И.Парадигма транзитологии / И.И. Кузнецов // Общественные науки и современность. –2000. – № 5. – С. 46-51.

Мартьянов В.С. Конец транзитологии: Что дальше? [Електронний ресурс] / В.С. Мартьянов.– Режим доступу: www.espi.ru/Content/ Conferences/Papers2004/Martyanov.pdf.

Шмиттер Ф. Размышления о „транзитологии”: раньше и теперь [Електронний ресурс] / Ф. Шмиттер. – Режим доступу: http://www.strana-oz. ru/2013/6/razmyshleniya-o-tranzitologii-ranshe-i-teper. – Вып. журнала № 6 (57) 2013.

Карл Т. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) / Т. Карл, Ф. Шмиттер // Полис. – 2004. – No 4. – С. 6–27.

Way L. A., Levitski S. Why „Democratic Breakthrougs” often fail to create democracies: Modes of Transition [Електроннийресурс]. URL: http://www.sais-jhu.edu/academics/regional-studies/europe/confcrences/countering-regression/pdf/lucan-
way-177background.pdfhttp://www.sais-hu.edu/academics/regional-studies/europe/confcrences/countering- regression/pdf/lucan-way-background.pdf.

Fisun O. Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective / O. Fisun // Democratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization. – 2012. - Vol. 20, No. 2. – P. 87-96. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”, вип. 28.

Романюк О.І. Кінець транзитології” чи криза її первинної парадигми? [Електронний ресурс] / О.І. Романюк // Політичний менеджмент. – 2011. – № 2(47), – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=69&c=15877

Gans-Morse J. Searching for Transitologists: Contemporary Theories of Post-Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm / J. Gans-Morse // Post-Soviet Affairs. - 2004, 20,4 –
Р. 320–349.

Plattner M. Reconsidering the Transition Paradigm / M. Plattner // Journal of Democracy – 2014, 25:1 (January): – Р. 86-100.

Лакатос И. История науки и ее рациональные конструкции [Електронний ресурс] / Имре Лакатос. – Режим доступу: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000330/index.shtmlhttp://filosof.historic.ru /books/item/f00/s00/z0000330/index.shtml.
Опубліковано
2016-05-12
Як цитувати
Шаповаленко, М. В. (2016). Позбутися транзитології або в пошуках нових концептуальних парадигм. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 28, 22-26. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5424

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)