AПA-стиль в науковій публікації

  • И. С. Шевченко
Ключові слова: аналітична інформаційно-пошукова система, АПА-стиль, науковий стиль, публікація

Анотація

У статті розглянуті принципи наукового стилю відповідно до вимог до змісту і подачі матеріалу в публікаціях, включених в міжнародні бази даних Scopus і Web of Science, на прикладі загальновизнаного стилю Американської психологічної асоціації (АПА-стиль). Основні відповідності та відмінності композиції публікацій в галузі філології у вітчизняній і зарубіжній періодиці стосуються як загальної структури публікації, так і композиційних частин тексту в жанрі наукової статті, заголовків статей, авторських анотацій, вступу, висновків, списку використаних джерел в латиниці. Узагальнюються конкретні рекомендації з підготовки представлення результатів досліджень для аналітичних інформаційно-пошукових систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents [Электронный ресурс]. – Washington, 1998. – 83 p. – Режим доступа : https://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf.

Diarra A. Finite Element Analysis Generates an Increasing Interest
in Dental Research: A Bibliometric Study [Электронный ресурс. Опубликовано 2016 Feb 29] / Diarra A., Mushegyan V., Naveau A. – Open Dentistry Journal. – 2016. – #10. – P. 35–42. – Режим доступа : doi:10.2174/1874210601610010035.

How to write an abstract… Emerald Publishing recommendations [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm

Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition. – 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. apastyle.org/manual.
Опубліковано
2016-07-07
Як цитувати
Шевченко, И. (2016). AПA-стиль в науковій публікації. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (83), 94-100. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6109