Відображення жіночих відносин у китайськомовному побутовому дискурсі: прагмастилістичний аспект

  • Лідія Піхтовнікова Кафедра німецької філології та перекладу ХНУ імені В. Н. Каразіна; професор кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ» https://orcid.org/0000-0003-1830-0653
  • Вікторія Руденко Магістрант, випускник кафедри кафедри східних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: гендер, китайськомовний жіночий дискурс, побутовий дискурс, стратегії і тактики жіночого дискурсу

Анотація

У статті проаналізовано особливості відображення жіночих відносин у китайськомовному побутовому дискурсі на матеріалі оповідань та новел ХХ-ХХІ ст. Проаналізовано поняття «контакт» та «дискурс», уточнено межі функціонування побутового дискурсу, розкрито характерні риси жіночого контакту у побутовому дискурсі, проаналізовано стратегії і тактики жіночого побутового дискурсу. Найменш структурованим типом дискурсу вважають дискурс побутового мовного спілкування. Основною ознакою побутового дискурсу є його комунікативна спрямованість і наближеність до повсякденної мови, вживання сленгу. Сімейна комунікація, в якій занурена кожна людина, утворює так звану «сімейну мову», що формує певну мовну поведінку людини, її особливості мовлення, інтонацію та емоційну забарвленість мовлення. В конструюванні жіночого образу китайські автори часто звертаються до метафоризації, порівнянь, контекстуальних перифразів, метонімії та паремій (чен'юй, яньюй, суюй, гуаньюн'юй), серед яких превалює зображення зовнішньої привабливості жінки у порівнянні її з місяцем, квіткою, нефритом, богинею, нечистою силою. Зображуючи жіночий дискурс, автори звертаються до засобів градації (клімакс та антиклімакс), анафори, використовують усі види окликів, звертань, часток, вдаються до експресивних можливостей кореневих морфем. Дослідивши тактики та стратегії, що використовують жінки під час побутового спілкування, ми виявили, що панівними стратегіями є утвердження, переконання, доведення та аргументація. Під час розгортання конфліктної комунікації особливої уваги жінки надають стратегіям пристосування, уникнення, співпраці та суперництва. Виявлено, що жіноча мова відрізняється від чоловічої своєю більшою експресивністю, широким використанням вигуків, часток для збільшення емоційної забарвленості, великою концентрацією емоційно-оцінної лексики. Продовженням досліджень вважаємо вивчення композиції жіночого побутового дискурсу, його синергії, яка базується на взаємодії цілей дискурсу та його конституціональних обмежень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Биркенбилл, Ф. (1997). Язык интонации, мимики, жестов. С.-Петербург.
2. Иванова, Е. В. (2007). К проблеме исследования экологического дискурса. Екатеринбург.
3. Карасик, В. И. (2002). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград.
4. Макаров, М. Л. (2003). Основы теории дискурса. Москва.
5. Піхтовнікова, Л. С., & Мукатаєва, Я. В. (2017). Німецький прозовий шванк: Прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.
6. Піхтовнікова, Л. С., & Яремчук, І. М. (2017). Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.
7. Пихтовникова, Л. С. (2012). Лингвосинергетика: основы и очерк направлений. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина.
8. Пихтовникова, Л. С. (2017). Синергетика композиции речевого произведения. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов», 86, 103–109.
9. Пихтовникова, Л. С., & Мотрохов, А. И. (2017). Композиция и стиль рассказа Юй Да-фу 春风沉醉的晚上 («Весенние ночи»). Нова філологія: Збірник наукових праць, 70, 145–149.
10. Пихтовникова, Л. С., & Мотрохов, А. И. (2019). Композиция и стиль фантастического рассказа Ся Цзя 百鬼夜行街(«Улица призраков»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 89, 24–29.
11. Русакова, О. Ф. (2006). Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ. Екатеринбург.
12. Шевченко, И. С. (2012). Дискурс и стиль: проблемы эвристики. Функциональная лингвистика, 1(13), 313–315.
13. Brandt, G. A. (2003). Contemporary feminism: a revolution in the historic-philosophic tradition of East-European anthropology. Moscow.
14. Warnke, G. Feminism, the Frankfurt School, and Nancy Fraser. Gefter Retrieved from http://gefter.ru/archive/9888.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. 冯骥才。高女人和她的矮丈夫. Retrieved from https://inlnk.ru/JjMve.
2. 墨香铜臭。 魔道祖师. Retrieved from https://www.mengruan.com/modaozushi/.
3. 巴金。 激流三部曲。家. Retrieved from https://inlnk.ru/NDMAD.
4. 张洁。 祖母绿. Retrieved from https://www.99csw.com/book/10235/368955.htm.
5. 邝丽莎。 雪花和秘密的扇子. Retrieved from https://www.sto.cx/book-26506-1.html.
6. 邝丽莎。上海女孩. 京华出版社(2010).页.
Опубліковано
2022-09-30
Як цитувати
Піхтовнікова, Л., & Руденко, В. (2022). Відображення жіночих відносин у китайськомовному побутовому дискурсі: прагмастилістичний аспект. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 36-43. https://doi.org/10.26565/10.26565/2227-8877-2022-95-05