ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ АБРЕВІАТУР НАЗВ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ НАВЧАННЯ МОВ

  • Леонід Миколайович Черноватий Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-3411-9408
  • Наталя Миколаївна Ковальчук Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9483-4297
Ключові слова: англомовні абревіатури, класифікація, навчання мов, організації, тематичні групи, тематичні підгрупи

Анотація

Стаття аналізує розподіл тематичних підгруп (ТПГ) англомовних абревіатур тематичної групи (ТГ) «Назви організацій у сфері навчання мов». Ґрунтуючись на аналогічних дослідженнях тематичної класифікації українськомовних термінів у різних галузях, автори констатують брак відповідних розвідок стосовно англомовних абревіатур, що, разом із необхідністю їх системної тематичної класифікації, дозволило обґрунтувати актуальність дослідження, метою якого є виявлення згаданих ТПГ, а завдання включали відбір матеріалу дослідження, його аналіз, формулювання висновків та подальших перспектив. Англомовна термінологія є системою, що ґрунтується на відповідних поняттєвих ознаках, і включає певну кількість ТГ, тобто сукупностей лексем, об’єднаних за екстралінгвістичними властивостями. Критерієм окреслення ТГ є денотативна ознака, що позначає реалії позамовної дійсності. Розподіл лексем на ТГ є важливим завданням вивчення термінологічної системи. Матеріалом дослідження послужили 122 абревіатури, відібрані з оригінальних англомовних джерел. ТПГ англомовних абревіатур в межах згаданої ТГ мають різний ступінь розгалуженості, яка є найхарактернішою для таких ТПГ як «Організації, безпосередньо пов’язані з навчанням мов» (19%), «Урядові установи» (14%) тощо. Виділені ТПГ є різними за кількісним складом, структурним типом, частиномовною приналежністю та принципами передачі службових слів. Деякі абревіатури мають формальні ознаки синонімії, хоча позначають різні організації. Аналізована ТГ включає десять ТПГ, логічність і чіткість яких забезпечуються спільними поняттєвими ознаками їхніх складників, що є носіями тематичної цілісності. З іншого боку, згадані складники ґрунтуються на різних термінотворчих моделях, у вивченні яких, зокрема, і полягає перспектива подальших досліджень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Borodina, N. S. (2013). Osnovni klasyfikatsiini riady v ukrainskii linhvodydaktychnii terminolohii [Principal classification categories un Ukrainian language teaching terminology]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger], 2(1), 145–149. (in Ukrainian)

Farion, I. (ed.). (2017). Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» [National Lviv Polytechnic University Messenger. Problems of Ukrainian Terminology], 869. Lviv : Lvivska Politekhnika Publ. (in Ukrainian)

Herasimova, O. M. (2016). Osoblyvosti perekladu terminiv (na prykladi prykordonnoho dyskursu). [Specifics of terminology translation (on the material of Border Guards discourse)]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu . Ser. Filolohiia [Scholarly Messenger of International Humanitarian University. Philology Series], 22, 180–182. (in Ukrainian)

Koval, R., Tyravska O. (2017). Problemy perekladu terminolohii reabilitatsii [Problems of rehabilitation terminology translation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» [National Lviv Polytechnic University Messenger. Problems of Ukrainian Terminology], 869. 39-46. (in Ukrainian)

Kozak, L. V. Tematychna struktura ukrainskoi tekhnichnoi terminolohii [Thematic structure of Ukrainian technological terminology]. Available at: http://ukrmova.com.ua/2011/Artcl15.pdf. (in Ukrainian)

Lepekha, T. V. (2000). Leksyko-semantychni ta slovotvirno-strukturni osoblyvosti sudovo-medychnoi terminolohii: Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Lexical, semantic, word-formation and structural specifics of forensic terminology. Cand.phil.sci. diss. synopsis]. Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Ivashchenko, V. L. (ed.). (2017). Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger]: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu ukrainskoi movy NANU [Journal of scholarly papers of the Ukrainian Language Institute, Ukrainian National Academy of Sciences], 4. Kyiv, Instytut ukrainskoi movy NANU Publ. (in Ukrainian)

Khalinovska, L. A. Tematychni hrupy na poznachennia nazv litalnykh aparativ ta povitrianykh suden v ukrainskii avialeksytsi [Thematic groups to indicate aircraft and other air vehicles in Ukrainian aviation terminology]. Available at: http://term-in.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=19&lang=uk (in Ukrainian)

Kharchuk, L.V. (2013). Tematychna klasyfikatsiia ukrainskykh elektroenerhetychnykh terminiv [Thematic classification of Ukrainian terminology in electric power production]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger], 2(2), 72–77. (in Ukrainian)

Chorna, O. V. (2017). Pryntsypy systemnoho analizu ukrainskykh podatkovykh terminiv [Principles of tax terminology systemic analysis]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger], 4. 198–204. (in Ukrainian)

Shmatko, I. V. (2015). Osoblyvosti systemnoi orhanizatsii ukrainskykh bdzhilnytskykh terminiv za tematychnymy i leksyko-semantychnymy hrupamy [Specifics of bee-breeding terminology systemic organization into thematic and lexical-semantic groups]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological Messenger], 3(2). 198–210. (in Ukrainian)

Acronyms Related to TESL. Internet TESL Journal. Available at: http://www.Iteslj.org > acronyms

al-Qinai, J. (2007). Abbreviation and Acronymy in English Arabic Translation. Meta, 52 (2), 368–375. https://doi.org/10.7202/016082ar

Belda, J. R. (2004). Translating Computer Abbreviations from English into Spanish: Main Types and Problems. Meta, 49(4), 920–929.

Fijo Leуn, M. I. and Fuentes, Luque A. (2013). A Corpus-based Approach to the Compilation, Analysis, and Translation of Rural Tourism Terms. Meta. 58 (1), 212–226. https://doi.org/10.7202/1023817ar

Gehenot, D. (1975). Le sigle : aperçu linguistique. Meta, 20 (4), 271–307.

Myers, H. (1974). Some Abbreviations for Energy Units in France. Meta, 19 (4), 203–205. https://doi.org/10.7202/003685ar

Nicaise, L. (2011). On Going Beyond the Literal: Translating Metaphorical Conceptualizations in Financial Discourse. Meta, 56 (2), 407–423. https://doi.org/10.7202/1006184ar

Resche, C. (2000). Equivocal Economic Terms or Terminology Revisited. Meta, 45 (1), 158–173. https://doi.org/10.7202/003940ar

Richards, J. C., and Schmidt R. (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Bungay : Longman.

Rodríguez González, F. (1993). Morphovariation and Synonymy of Acronyms. Meta, 38 (2), 275–292. https://doi.org/10.7202/002941ar

The Common European Framework of Reference for Languages (2018). Cambridge : Cambridge University Press.

Wakabayashi, J. (1996). Teaching Medical Translation. Meta, 41(3), 356–365. https://doi.org/10.7202/004584ar

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Черноватий, Л. М., & Ковальчук, Н. М. (2020). ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ АБРЕВІАТУР НАЗВ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ НАВЧАННЯ МОВ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (91). https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-21