Том 1 № 33 (2023): Державне будівництво

Державне будівництво : зб. наук. праць ; електронний ресурс. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2023. – № 1 (33). – 224 с.

Затверджено до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 10 від 27 червня 2023 р.

Опубліковано: 2023-06-28

Весь випуск

Світовий досвід державного управління: теорія та практика.