НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

  • Владислав Грей Міжрегіональна академія управління персоналом, вул. Бекетова, 3, м. Харків, 61000, Україна https://orcid.org/0009-0005-9977-2346
Ключові слова: аграрний сектор, державне регулювання, сільськогосподарська продукція, управління

Анотація

Удосконалено класифікацію напрямів та методів державного регулювання аграрного сектору економіки, а саме: програмно-стратегічне регулювання (технічна та технологічна модернізація, інноваційний розвиток; підтримка стійкості у розвитку територій; розвиток загальних умов функціонування); організаційно-господарське та технологічне регулювання (меліорація земель; підвищення якості підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації; стимулювання цільового використання земель сільськогосподарського призначення); фінансово-кредитне регулювання (надання державних гарантій інвесторам; концесійні угоди про створення спільних з іноземними інвесторами підприємств; орієнтація та застосування міжнародних стандартів); регулювання у сфері інвестицій (надання державних гарантій інвесторам; концесійні угоди про створення спільних з іноземними інвесторами підприємств; орієнтування та застосування міжнародних стандартів); регулювання ринку сільськогосподарської продукції (розвиток конкуренції всередині галузі та антимонопольне регулювання; підтримка сталого попиту на сільськогосподарську продукцію; державні закупівлі сільськогосподарської продукції; ведення розумного протекціонізму в аграрному секторі; закупівельні інтервенції сільськогосподарської продукції); податкове регулювання (застосування знижених ставок для аграрного сектору; звільнення від оподаткування об'єктів прямо чи опосередковано пов'язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції; застосування спеціальних податкових режимів); бюджетне регулювання (надання субсидій, дотацій, субвенцій аграрним підприємствам; видача безвідсоткових позик із бюджетних коштів).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Владислав Грей, Міжрегіональна академія управління персоналом, вул. Бекетова, 3, м. Харків, 61000, Україна

аспірант
Міжрегіональної академії управління персоналом,
вул. Бекетова, 3, м. Харків, 61000, Україна

Посилання

Ostapenko, S. O. (2021) Theoretical approaches to the formation of economic foundations of state regulation of the agrarian sector of Ukraine, Efektyvna ekonomika, Vol. 11, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9586.

Petrukha, S. V. (2018) State anti-crisis regulation of the agrarian sector of the economy of Ukraine, Тsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

Kundeeva, G. O. (2020) State regulation of the agro-food market: consumer support, Infrastruktura rynku, Vol. 40, рp. 96-102.

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Регіональне та галузеве управління.