МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

  • Юрій Древаль Національна академія правових наук України, м. Харків, Україна http://orcid.org/0000-0002-7347-9433
Ключові слова: парламент, державне управління, безпека і гігієна праці, функції парламенту, парламентські слухання

Анотація

Предметом аналізу визначено основоположні засади участі Верховної Ради України в державному управлінні сферою охорони праці. Базовим у даному разі визнано положення про те, що український парламент отримує від народу представницький мандат для реалізації власних повноважень у сфері законотворчості та для виконання інших функцій (насамперед, контрольної). Якраз на основі законотворчості формується правове поле заходів, спрямованих на забезпечення життя і здоров’я працівників. У розрізі виконання контрольної функції найперше на увагу заслуговують проведення «години запитань», діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та парламентські слухання, які безпосередньо стосуються вдосконалення правозастосування у сферах безпеки і гігієни праці.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юрій Древаль, Національна академія правових наук України, м. Харків, Україна

Доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник відділу планування та координації науково-правових досліджень Національної академії правових наук України, м. Харків, Україна

Посилання

Kostyuk, V.L. (2014) Konstytutsiyne pravo na pratsyu u novitnikh umovakh sohodennya: naukovo-pravovyy aspekt [The constitutional right to work in the modern conditions of today: scientific and legal aspect]. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Ser.: Pravo – Journal of the National University "Ostroh Academy". Ser.: Right. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_2_19 [in Ukrainian].

Vavzhenchuk, S.Ya. (2010) Pravo na pratsyu yak osnovopolozhne konstytutsiyne trudove pravo [The right to work as a fundamental constitutional labor right]. Aktualni problemy prava: teoriya i praktyka – Actual problems of law: theory and practice. 1, 79-88 [in Ukrainian].

Pro okhoronu pratsi: Zakon Ukrayiny vid 14.10.1992 r. № 2694-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny pro stan doderzhannya ta zakhystu prav i svobod lyudyny i hromadyanyna. 2021 rik. [Annual report of the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine on the state of observance and protection of human and citizen rights and freedoms. 2021 year]. Kyyiv, 2022 r. 426 s. URL: https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/schoricha-dopovid-2021.pdf

Pro stan promyslovoyi bezpeky ta okhorony pratsi: Parlament·ski slukhannya / 17 lystopada 2010 roku [On the state of industrial safety and occupational health: Parliamentary hearing / November 17, 2010.] URL: http://static.rada.gov.ua/zakon/skl6/11session/par_sl/sl1711110.htm

Pro Rekomendatsiyi parlament·skykh slukhan na temu: Pro stan promyslovoyi bezpeky ta okhorony pratsi: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Proekt]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/df5q800a?an=5&ed=2010_12_03.

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Теорія та філософія державного управління.