ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ АПК УКРАЇНИ

  • Ірина Драган Інститут демографії та проблем якості життя НАН України, бул. Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна https://orcid.org/0000-0002-6906-5000
  • Надія Дацій Поліський національний університет, бул. Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна https://orcid.org/0000-0003-0640-6426
  • Іван Драган Державний університет «Житомирська політехніка», вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005, Україна https://orcid.org/0000-0002-5716-1273
Ключові слова: агропромисловий комплекс, агромаркетинг, державна політика, механізми, національна безпека, продовольча безпека, ринок.

Анотація

У статті зазначено про важливість і нагальність розгляду питань державної політики АПК України, яка  набуває нового значення для воєнної економіки у контексті стрімкого зростання обсягів виробництва та експорту протягом останнього десятиліття. В умовах повномасштабного вторгнення РФ різке падіння та знищення промислового виробництва і згортання металургійного експорту зумовило прискорену реструктуризацію економіки України, значно підвищивши значення агросектору в її структурі та експорті.

Визначено, що пріоритетність розвитку аграрного сектора та сільських територій зумовлюється винятковою значущістю виробництва продукції сільського господарства та продовольства у житті людини.

Зазначено, що головною особливістю в агросфері є здійснення комплексу заходів, покликаних сприяти мобілізації внутрішніх резервів вже існуючих великих виробництв, усунення причин недостатньої їхньої ефективності шляхом реорганізації агропромислових комплексів у господарства, що працюють на засадах та методах підприємництва.

Доведено, що векторами розвитку вітчизняного агропромислового комплексу є розробка політики розвитку харчової промисловості, реалізація цільових програм розвитку сільського господарства з метою забезпечення задоволення потреб населення в продуктах харчування.

Серед важливих та значущих напрямів розвитку інноваційних процесів виділено такі вектори: технологічна модернізація та переоснащення інфраструктури агропромислового комплексу; впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій отримання сільськогосподарської продукції та зберігання в тому числі; підтримка родючості ґрунтів, розробка адаптивних технологій - агроекосистем та агроландшафтів; розвиток виробництва органічної продукції сільського господарства; створення сучасної системи інформаційного та інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності в АПК; посилення ролі державних організацій в активізації інноваційної діяльності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ірина Драган, Інститут демографії та проблем якості життя НАН України, бул. Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу методології сталого розвитку
Інституту демографії та проблем якості життя НАН України,
бул. Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна

Надія Дацій, Поліський національний університет, бул. Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління
Поліського національного університету,
бул. Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна

Іван Драган, Державний університет «Житомирська політехніка», вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005, Україна

доктор наук з державного управління, професор,
завідуючий кафедрою права та правоохоронної діяльності
Державного університету «Житомирська політехніка»,
вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005, Україна

Посилання

(2014), Derzhavna ahrarna polityka Ukrainy: problemy pravovoho zabezpechennia [State agrarian policy of Ukraine: problems of legal support]. Kharkiv, Ukraine.

Zhemojda, O. V. (2013), Derzhavne upravlinnia u sferi sil's'koho hospodarstva [State administration in the sphere of agriculture]. NADU, Kyiv, Ukraine.

Kadyrus, I.G., Donskikh, A.S. and Tereshchenko, V.A. (2020), “Formation of a strategy for thedevelopment of an agrarian enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at : http://www.eco nomy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/66.pdf (accessed September 24, 2023)

Latynin, M. A. (2005)“Transformation of the system of state regulation of the development of the agrarian sector of Ukraine”. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia. vol. 1, pp. 108–115.

Svystun, L.A., Popova, Yu.M. and Shtepenko, K.P. (2020), “ State regulation of the agricultural sector of the economy in the context of ensuring the tasks of sustainable development”. Efektyvna ekonomika. vol. 11. [Online], URL: http://www.economy.nayka.co m.ua/pdf/11_2020/95.pdf (accessed September 20, 2023)

(2021), Traiektoriia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku: problemy ta priorytety [The trajectory of sustainable development of Ukraine until 2030: problems and priorities]. DU IEPSR NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Регіональне та галузеве управління.