СВІТОВІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

  • Ігор Веретельніков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0009-0003-5125-6487
Ключові слова: банківський сектор, державне регулювання, моделі державного регулювання, ліберальна модель, європейська модель, американська модель, змішана модель, перехідна модель, ісламська модель

Анотація

Вивчення та систематизація зарубіжного досвіду організації функціонування банківської системи, дослідження ролі у цьому процесі держави, визначення найкращих практик, які можуть бути застосовані в Україні, є актуальним напрямком наукових розвідок.

Основним критерієм класифікації моделей державного регулювання банківського сектору визначено ступінь втручання держави у банківську діяльність. На підставі аналізу досліджень щодо підходів до класифікації моделей державного регулювання банківського сектора та з врахуванням найбільш розповсюджених у країнах світу практик, запропоновано виділяти ліберальну, європейську, американську, змішану, перехідну та ісламську моделі державного регулювання банківського сектора. Систематизовано основні характеристики моделей та оцінено можливості їх застосування в Україні.

Визначено, що з урахуванням необхідності підтримання стабільності та уникнення ризиків, європейська модель є більш відповідною для умов України. Активна роль держави у регулюванні може сприяти запобіганню фінансовим кризам та забезпеченню надійності банків. Змішана модель, яка дозволяє комбінувати елементи різних моделей, може допомогти створити гнучкі регуляторні рамки, що враховують унікальні аспекти української економіки та фінансової системи. В умовах воєнного стану найбільш прийнятною є перехідна модель, для якої характерне сильне державне втручання для стимулювання розвитку та фінансового включення.

У дослідженні проаналізовано ступінь придатності запропонованих моделей в умовах війни у розрізі пріоритетних завдань держави щодо регулювання банківського сектора в умовах воєнного стану, а саме забезпечення стабільності та надійності, ефективності та гнучкості, стимулювання економіки та відновлення, мінімізації ризиків, захисту фінансових інтересів громадян.

Напрямком подальших наукових розвідок може стати теоретичне обґрунтування ролі та функцій центрального банку у системі державного регулювання банківського сектору, а також розробка механізмів підвищення його ефективності в умовах воєнного стану.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ігор Веретельніков, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

аспірант кафедри економічної політики та менеджменту,
навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

Посилання

Goyvanyuk M.P. (2011). International experience in the organization of systems of regulation and supervision of the activities of financial institutions. Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine. Issue 32. P. 333-341.

Dyakonova I.I. (2007). State regulation of banking activity: study of models, justification of the categorical apparatus. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/58777/6/D%e2%80%99iakonova_Derzhavne_rehuliuvannia_bankivskoi.pdf;jsessionid=5F6DB06141125838771E142C58FBCD6D

Naumenkova S., Mishchenko V. (2010). Regulatory systems of financial services markets of foreign countries: training. manual K.: Center for Scientific Research of the NBU: University of Banking of the NBU. 170 p.

Kovalenko M. M. (2015). The state and the banking sector: a realistic organization of interaction: a monograph. Kh.: Tim Publishing Group. 332 p.

Mekhtiev E.O. (2011). Use of foreign experience of state regulation of the banking sector in the process of adaptation to new operating conditions. Investments: practice and experience. No. 8. P. 54-56.

Moshensky S.Z. (2008). Models of state regulation of financial institutions. Finances of Ukraine. No. 6. P. 90-91.

Prysiazhniuk O.P. (2010). Models of state regulation of the banking system in the context of strengthening its financial stability. Information processing systems. Issue 3. P. 148-150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2010_3_70

About banks and banking activities. Law of Ukraine dated December 7, 2000 No. 2121-III https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text [in Ukrainian].

About the National Bank of Ukraine: Law of Ukraine dated May 20, 1999 No. 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text [in Ukrainian].

Samsonov M. I. (2014). Trends in the development of banking supervision and regulation: international and national aspects. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 1(12). URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i12.28824

Surzhynskyi M. (2004). Concept and essence of banking regulation and banking supervision in Ukraine. Legal journal. No. 8. URL: http:// justiniancom.

Ustinova I., Poltoratska Yu. (2017). International practices of the organization of the banking system as a model for reforming banking supervision in Ukraine. Scientific works of the National Aviation University. Series: Legal Bulletin "Air and Space Law". K.: NAU. No. 1(42). P. 86-91 URL: https://er.nau.edu.ua

Tseluyko O.I. (2021). Peculiarities of state regulation of the banking system in the conditions of European integration. Law and public administration. No. 1. P. 262-270. DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2021.1.39

Shcheglyuk M.S. (2015). Development of banking regulation and supervision in the conditions of European integration. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. URL: http://vestnik-ekonom.mgu.od.ua/journal/2015/13-2015/53.pdf

Burghof, Hans-Peter (1998). Eigenkapitalnormen in der Theorie der Finanzintermediation. Berlin: Duncker & Humblot. 331 s.

Vogel, Thomas (1990). Bankenregulierung. Die Zielsetzungen Einlegerschutz und Stabilitaet des Bankensystems. Wuerzburg, Julius-Maximilian-Universitaet. 245 s.

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Світовий досвід державного управління: теорія та практика.