ДЕМОКРАТИЧНІ НАСТАНОВИ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • Наталія Липовська НТУ «Дніпровська політехніка» , пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0002-9288-4733
  • Катерина Сахарова Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро, 49005, Україна. https://orcid.org/0000-0002-3838-5730
  • Роман Товмашенко НТУ «Дніпровська політехніка» , пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна https://orcid.org/0009-0004-6712-5999
Ключові слова: публічна політика, публічне управління, громадянське суспільство, демократичні настанови, суб’єкти публічної політики

Анотація

У статті досліджується проблема зміцнення демократичних настанов суб’єктів публічної політики в умовах суспільних трансформацій з урахуванням ризиків воєнного часу.

У процесі аналізу теоретичних підходів до аналізу поняття «публічна політика» з’ясовано, що публічна політика представляється свідомим і цілеспрямованим регулюванням державних справ і колективних ресурсів державою і суспільством. Розглянуто така публічна політика, сутністю якої є публічна діяльність. Остання розуміється як репрезентована в публічній сфері активність політичних та неполітичних акторів, які через взаємодію прагнуть реалізовувати власний інтерес. Обгрунтовано, що проблема формування  демократичних настанов суб’єктів публічної політики, вирішується у зв’язку з визначенням суб’єктивного статусу осіб – активних учасників демократичного розвитку суспільства, а також з виявленням форми реалізації демократичної позиції в політико-правовій діяльності людини, задоволенням потреби реалізації політичних прав та необхідністю виконання політичних обов’язків.

Розглянуто феномен сучасних демократій та причини її вразливості. Обгрунтовано способи підтримки сталого політично-демократичного процесу, зокрема юридичне закріплення та законодавче забезпечення політичних прав громадян.

Розглянуто два інституційні виміри політико-правового феномену відповідальності: відповідальність держави та її органів перед особою (людиною і громадянином) у випадках порушення її прав і свобод і у відшкодуванні заподіяної їй шкоди; відповідальність індивіда перед державою, яка виникає як у разі вчиненого правопорушення, так і є неявною в кожному суспільно значущому вчинку особи.

Доведено, що представницька демократія і партисипативна політика передбачають не тільки радикальні зміни в політичній свідомості мас, а й формування нового типу політичного суб’єкта, який сприймає власні політичні права в поєднанні з обов’язками, який має потребу бути відповідальним громадянином, який визнає силу свого голосу в прийнятті рішень владою.

Участь у публічній політиці має стати імперативом демократичної культури політичної поведінки українців, побудованої на фундаменті демократичних настанов.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Наталія Липовська, НТУ «Дніпровська політехніка» , пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

доктор державного управління, професор, професор каф. державного управління і місцевого самоврядування, НТУ «Дніпровська політехніка» , пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

Катерина Сахарова, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро, 49005, Україна.

доктор філософії,
доцент кафедри психології та педагогіки,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро, 49005, Україна.

Роман Товмашенко, НТУ «Дніпровська політехніка» , пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, НТУ «Дніпровська політехніка» , пр. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна

Посилання

Belska T. V. Public policy and the system of power-social relations: an archetypal approach. Public administration: theory and practice: coll. of science Ave. of the Association of Doctors of Science in Public Administration. Kh.: "DokNaukDerzhUpr" Publishing House. 2013. Special issue. P. 93–99.

Volyaniuk O. Threats to democracy in Europe: the Hungarian precedent. political research. 2022. No. 2 (4). P. 140-159. DOI: 10.53317/2786-4774-2022-2-8

Honyukova L. Basic principles of interaction of civil society institutions and state authorities in the implementation of rule-making activities. Actual problems of public administration, pedagogy and psychology. 2013. Issue 2. P. 31–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_7

The concept of strengthening the stability of democracy. Cabinet of Ministers of Ukraine. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/kontseptposilennyastiikosti.pdf

Public policy: education. manual / author coll.: S. O. Teleshun and others. ; in general ed. S. O. Teleshuna. Kyiv: NADU, 2016. 340 p.

Public policy: education. guide.; author coll.: S. O. Teleshun and others. ; in general ed. S. O. Teleshuna. 2nd ed., ed. and added Kyiv: NADU, 2020. 408 p.

Public policy in the processes of reforming the system of public administration of Ukraine; S. O. Teleshun and others. Kyiv: NADU, 2016. 192 p.

Rebkalo V.A., Valevskyi O.L., Kalnysh Y.G. Kuprii V., Tertychka V. Socio-political environment of public policy. Synopsis of lectures. Kyiv. 2009. 224.

Teleshun S.O., Tytarenko O.R., Reiterovich I.V., Vyrovyi S.I. Introduction to political analytics. Education manual K. View of NADU. 2006. 220.

Chaltseva O. M. Public policy: theoretical dimension and modern practice: monograph. Vinnytsia: FOP Baranovska T.P. 2017. 336 p.

How does the EU respond to the most pressing challenges for democracy? https://ants.org.ua/yak-%D1%94s-vidpovida%D1%94-na-najbilsh-nagalni-vikliki-dlya-demokrati%D1%97/

Mathews Forrest David. Politics for People: Finding a Responsible Public Voice. University of Illinois Press. 1994. 228.

Rose R. A Diversing Europe. Journal of Democracy. 2001. Vol. 12. №1

Ulram Р.А. Political Culture in East-Central and Eastern Europe: 1990-2000. Paper for the International Conference «Ten Years of Freedom: Transition and Consolidation of Democracy in Central Europe». Budapest, 2000.

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Теорія та філософія державного управління.