УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

  • Вероніка Ковальчук Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Україна https://orcid.org/0000-0001-5321-8300
Ключові слова: фінансовий сектор, роль держави, антикризове регулювання, фінансові інновації,

Анотація

Постійні внутрішні кризи, корупція, неефективні та недоцільні реформи, тіньовий сектор – усе це підриває спроби стабілізувати економіку України. Глобалізація, економічна нестабільність призводить до спаду виробництва, безробіттю, переходу фірм у тіньовий сектор, підвищенню цін, а отже і до погіршення стану фінансового сектору. Метою даної статті є вивчення теоретичних основ поняття трансформації фінансового сектору економіки та надання практичних рекомендацій щодо впровадження нової синергетичної концепції. Об’єктом дослідження є фінансовий сектор України. У статті досліджено теоретичні основи та сучасний стан фінансового сектору України. Виявлені недоліки у функціонуванні моделі державного регулювання фінансового сектору дали змогу запропоновати шляхи її удосконалення в умовах глобалізації, наприклад, через впровадження дієвої політики антикризового управління на макрорівні (національному) та макрорівні (окремі фінансові установи). Їхнє комплексне застосування зменшить вплив наслідків криз минулих років, а своєчасна діагностика світових тенденцій буде сприяти ефективному подоланню майбутніх кризових явищ. Таким чином, нова синергетична концепція, має засновуватись на розвитку соціальної направленості, тобто недопущення розпаду нормативно-ціннісних структур та ослаблення їх соціалізуючих і регулятивних функцій. В результаті аналізу зарубіжного досвіду трансформації фінансового сектору впроваджено пропозиції та рекомендації з антикризового регулювання, що забезпечить злагоджену роботу державних органів нагляду за здійсненням фінансової діяльності, створить необхідні умови для ефективної роботи усіх фінансових установ та, з часом, сформує необхідне середовище для стабільного розвитку усієї економіки України. Загалом, впровадження наведених пропозицій та рекомендацій дозволить підвищити ефективність процесу трансформації фінансового сектору, оптимізувати організацію діяльності банківських установ, забезпечить створення програми державного антикризового управління фінансовим сектором України в умовах глобалізації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Вероніка Ковальчук, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Україна

доктор наук з державного управління, професор,
в. о. завідувача кафедри економіки та публічного управління
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»,
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Україна

Посилання

Baranovs`ky`j, O.I. (2017). Chy`nny`ky`, scenariyi ta metodologiya doslidzhennya transformacijny`x procesiv u finansovomu sektori nacional`noyi ekonomiky [Features, sceneries and methodology of the study towards transformation processes in financial sector of national economy], Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu, Seriya Ekonomika, 2 (50), 230-238 [in Ukrainian].

Bereslavs`ka, O.I. (2012). Reformuvannya finansovogo sektoru Ukrayiny` v konteksti anty`kry`zovogo regulyuvannya [Reforming the Ukraine’s financial sector in the context of anti-crisis management], Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo), 4(59), 61-66 [in Ukrainian].

Konoval, S.E. (2013). Svitovy`j dosvid derzhavnogo regulyuvannya finansovoyi sy`stemy: adaptaciya do umov rozvy`tku ekonomiky` Ukrayiny [World experience of the state managing the financial system: adaptation to the Ukraine’s economy development conditions], Naukovy`jvisny`k NLTU Ukrayiny, 23.2, 254-262 [in Ukrainian].

Malaxova, O.D. (2017), Regulyuvannya diyal`nosti bankiv u konteksti zabezpechennya finansovoyi bezpeky` derzhavy` [Managing the banks’ activity in the context of providing the state’s financial safety], Groshi, finansy` i kredy`t, 7, 684–691[in Ukrainian].

Mixnenko, A.M., Kravchenko, S.O. (2016). Konceptual`ni zasady` upravlinnya suspil`ny`m rozvy`tkom v umovax transformaciyi [Conceptual events to manage the society development under the circumstances of transformation]. Ky`yiv, NADU [in Ukrainian].

My`ronchuk, V.M. (2017). Ocinka rivnya finansovoyi bezpeky` v Ukrayini [Assessment of the financial safety level in Ukraine], Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu, 13, 31-34 [in Ukrainian].

Oficijny`j sajt Derzhavnogo komitetu staty`sty`ky`[ Official site of the state statistics committee]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Oficijny`jsajtNacional`nogoBankuUkrayiny` [Official site of the National bank of Ukraine]. Retrieved from https://www.bank.gov.ua/ [in Ukrainian].

Plyeshakova, N.A. (2015). Svitovy`j dosvid anty`kry`zovogo regulyuvannya v zarubizhny`x krayinax [World experience of anti-crisis management in foreign countries], Efekty`vna ekonomika, 9. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4332 [in Ukrainian].

Pochenchuk, G.M. (2014). Zakonomirnosti transformacijny`x procesiv nacional`noyi ekonomiky` [Features of the national economy transformative processes], Ekonomichny`janaliz. 16.1, 123-129 [in Ukrainian].

Sy`volap, L. A. (2016). Suchasny`j stan finansovoyi sy`stemy` v Ukrayini [Modern state of the financial system in Ukraine], EKONOMIKA: realiyichasu, 3,. 50–55 [in Ukrainian].

Chernyuk, L.G. (2011).Transformacijni procesy` v ekonomici Ukrayiny` ta yiyi regionax: problemy` ta perspekty`vy` [Transformative processes in the economy of Ukraine and its regions: problems and perspectives], Zb. nauk. pracz` VNAU Seriya: Ekonomichni nauky1 (48),. 252-256 [in Ukrainian].

Shy`shkina, T.M. (2016). Suchasni problemy` anty`kry`zovogo upravlinnya u bankivs`kij diyal`nosti [Modern problems of anti-crisis management in banking], Naukovi praci Kirovograds`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu,29, 128–134 [in Ukrainian].

Shtan`ko O.D. (2013). Transformacijni procesy` na fondovy`x ry`nkax v umovax globalizaciyi [Transformative processes at the trade markets in the conditions of globalization] Yevropejs`ky`j vektor ekonomichnogo rozvy`tku, 2 (15), 264-371 [in Ukrainian].

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Регіональне та галузеве управління.