ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • Сергій Замчий Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0009-0000-3357-0980
Ключові слова: державна політика та стратегія розвитку системи охорони здоров’я; процеси інституціоналізації державної політики; ефективна модель охорони здоров’я; європейська інтеграція

Анотація

У статті досліджуються інституційні засади формування та реалізації державної політики розвитку системи охорони здоров’я в Україні в умовах європейської інтеграції. Наголошується, що формування ефективної європейської моделі державної політики розвитку системи охорони здоров’я в Україні потребує системної перебудови галузі та удосконалення механізмів її державного регулювання на основі стратегічного бачення щодо спроможності її функціонування та конкурентоздатності за трансформаційних умов. Виходячи з цього, Україна має шанс стати першою країною об’єднаної Європи, де будуть відпрацьовані спільні можливості та запроваджені відповідні механізми побудови конвергентної пан’європейської моделі державної регуляторної політики щодо функціонування та розвитку системи охорони здоров’я.

З’ясовано, що процеси інституціоналізації державної політики розвитку системи охорони здоров’я в умовах європейської інтеграції передбачають визначення та закріплення європейських соціальних норм, а також забезпечення зворотнього зв’язку з відповідними неурядовими й національними, у т.ч. громадськими структурами та складатиметься узагальнено з таких послідовних етапів: розуміння та ідентифікація потреб, задоволення яких вимагає спільних дій; формування спільних цілей і завдань; відповідно до визначеної політики охорони здоров’я в Європейському співтоваристві; визначення чітких норм і правил, які можливі для імплементації у короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі; визначення процедур, пов’язаних з нормами і правилами; інституціоналізація норм і правил, процедур, їх прийняття і практичне застосування; пошук та встановлення інструментів для підтримки норм і правил, диференційованість їх застосування; упорядкування системи інституцій, функціонування яких сприятиме запровадженню та реалізації відповідних норм і правил, а також запровадження відповідних регулюючих механізмів.

Обгрунтовано, що в процесі інституціалізації державної політики розвитку системи охорони здоров’я в умовах європейської інтеграції слід чітко розділити результати-наслідки діяльності охорони здоров’я як соціального інституту на функції і дисфункції, де під функціями слід розуміти ті результати-наслідки, що сприяють збереженню, зміцненню, розвитку та саморегуляції складної системи, тобто корисні для суспільства в цілому. Під дисфункціями,  навпаки, результати-наслідки, що ведуть до дестабілізації, дезорганізації системи, зміни се структури, тобто шкідливі суспільству. Для забезпечення переваги функціонального впливу в системі охорони здоров’я над дисфункціональним та позитивних результатів-наслідків діяльності відповідної системи на стан суспільного здоров’я, потрібно стимулювати соціально-інвестиційну діяльність на державному, регіональному, місцевому, корпоративному й особистому рівнях її функціонування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Сергій Замчий, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

аспірант кафедри публічної політики
навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

Посилання

Hruzieva T.S. Innovatsiina sutnist ta stratehichnyi i praktychnyi potentsial novoi yevropeiskoi polityky "Zdorovia – 2020" / T. S. Hruzieva // Visnyk problem biolohii i medytsyny. - 2014. - Vyp. 3(1). - S. 25-33. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2014_3%281%29__6

Karamyshev D. V. Kontseptsiia innovatsiinykh peretvoren: mizhhaluzevyi pidkhid do reformuvannia systemy okhorony zdorovia (derzhavnoupravlinski aspekty) : monohr. Kh. : Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr" (2004).

Karamyshev D. V., Udovychenko N. M. Osnovni pryntsypy funktsionuvannia systemy okhorony zdorovia v konteksti zahalnoliudskykh tsinnostei sotsialnoi derzhavy. Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, 470 problemy i perspektyvy vdoskonalennia) : materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Lviv, 17–18 kvit. 2008 r.). Lviv : Fundatsiia med. prava ta bioetyky Ukrainy, 2008. S. 129–136. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_129_01.pdf

Karamyshev D. V. Prohramno-tsilovyi pidkhid do realizatsii derzhavnoi polityky u sferi okhorony zdorovia / D. V. Karamyshev // Universytetski naukovi zapysky. - 2006. - № 1. - S. 279-284. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_1_48

Karamyshev D. V. "Stratehichne upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v systemi okhorony zdorovia: derzhavni mekhanizmy: monohrafiia." Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr (2006).

D. Kyryk. Kontsept // Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / V. I. Shynkaruk (hol. redkol.) ta in. — Kyiv : Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy : Abrys, 2002. — 742 s. — ISBN 966-531-128-X

Kontseptsiia zahalnoderzhavnoi prohramy “Zdorovia – 2020: ukrainskyi vymir”: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 zhovtnia 2011 r. N 1164-r [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80#Text

Kontseptsiia rozvytku okhorony zdorovia naselennia Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 7 hrudnia 2000 roku N 1313/2000 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text

Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015 – 2020 rokiv / MOZ Ukrainy. Mizhnarodnyi fond “Vidrodzhennia”. – K., 2015. – 41 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://uoz.cn.ua/strategiya.pdf

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy vid vid 19.11.1992 № 2801-XII iz zminamy ta dopovnenniamy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/conv#Text]

Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii» iz zminamy: Zakon Ukrainy vid 5 zhovtnia 2000 roku № 2017-III. «Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2000, № 48, st.409 / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text

Pro zatverdzhennia Mizhhaluzevoi kompleksnoi prohramy "Zdorovia natsii" na 2002-2011 roky: Postanova Kabinetu Ministriv vid 10 sichnia 2002 r. N 14. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-%D0%BF#Text

Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina-2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. №5/2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Reformuvannia systemy okhorony zdorovia v konteksti realizatsii stratehii staloho rozvytku "Ukraina-2020" / H. S. Lopushniak, Ye. O. Ivanenko // Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka . - 2017. - № 1. - S. 61-79. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_6

Sazonets I. L., Zyma I. Ya. Mizhnarodne instytutsiino-pravove zabezpechennia formuvannia systemy upravlinnia okhoronoiu zdorovia. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2018. № 11. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1332. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.2

Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion [Electronic resource]/ Ottawa, Canada, 17–21 November 1986. – Access mode :http://www.who. int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/.

Review of the commitments of Member States for Europe between 1990 and 2010: analysis in the light of the Health 2020 strategy. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2012: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/who-340315

Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, Free Press, 1968, ISBN 0-02-921130-1

World Health Organization (WHO): https://unbrussels.org/world-health-organization-who/

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку.