БАГАТОРІВНЕВЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОЛІТИК ЩОДО РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ НА СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

  • Валентин Суворов Харківський національний медичний університет, проспект Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0009-0002-0196-4269
Ключові слова: багаторівневе врядування, субнаціональний рівень управління, органи публічної влади, децентралізація, європейська інтеграція України

Анотація

У статті досліджуються інституційні засади формування та особливостей використання концепції багаторівневого врядування, визначення методичних підходів до формування й можливостей застосування інтегрованого підходу щодо багаторівневого управління на субнаціональному рівні в контексті реалізації європейських політик щодо розбудови України. З’ясовано, що роль субнаціональних структур у європейській політиці набуває все більш самостійного характеру і може частково відходити від прямовго впливу та контролю з боку національних урядів. При цьому, регіоналізація, що мала місце в низці провідних європейських країн, у кінцевому рахунку сприяла децентралізації політичної влади та передачі значних владних повноважень саме з національного на субнаціональний рівень.

Визначені найбільш значущі принципи багаторівневого врядування, до яких слід віднести: прозорість та відкритість процесу розробки та прийняття політичних рішень; дотримання в рамках даного процесу принципів субсидіарності, інклюзивності та пропорційності; всебічний захист основних прав особистості; розвиток партнерства за участю інституцій та осіб як публічного, так і приватного права; досягнення управлінської ефективності та бюджетної збалансованості на всіх рівнях багаторівневого врядування. Принцип партнерства у системі багаторівневого врядування передбачає рівноправність різних рівнів влади в рамках Європейського Союзу, а також визнання ними взаємної демократичної легітимності. Зазначений принцип також передбачає, що наднаціональний, національний та субнаціональний рівні влади мають розвивати співробітництво, яке здійснюється на добровільній та взаємовигідній основі.

Наголошується, що інституційна спроможність органів врядування субнаціонального рівня являє собою здатність цих органів ефективно, компетентно і стабільно виконувати свої функції та повноваження. Це стосується правових, ресурсних можливостей, компетентностей відповідних органів та їх здатності до координації колективних дій у напрямі просування та реалізації значущих для суспільства публічних проєктів та громадських ініціатив. Вона передбачає наявність ефективного партнерства та координації відповідних органів у тому числі з урядовими інституціями; міжвідомчого партнерства й координації; підвищення власної спроможності у сфері фінансів та у наданні публічних послуг у відповідності з принципами субсидіарності та інклюзивності; партнерства й координації поза сферою державного врядування; а також аудиту, оцінювання та зворотного зв’язку громадян.

Акцентовано увагу на тому, що консолідація зусиль, тобто спільна взаємодія місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, є важливою умовою та водночас засобом здійснення демократичного, децентралізованого управління територіями та умовою належного багаторівневого врядування у контексті євроінтеграційних цілей та завдань України. Реалізація такої співпраці дозволить забезпечити дієвість механізму взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування; налагодити якісну взаємодію місцевих органів влади з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади; підвищити професійний рівень працівників місцевих державних адміністрацій; урегулювати правовий статус керівників місцевих органів виконавчої влади; забезпечити надання послуг населенню належної якості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Валентин Суворов, Харківський національний медичний університет, проспект Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна

кандидат наук з державного управління,
асистент кафедри кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Харківського національного медичного університету,
проспект Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна

Посилання

Istoriia uspikhu chotyrokh: polskyi i ukrainskyi pohliady (z nahody 30-yi richnytsi stvorennia Vyshehradskoi hrupy). – Varshava, Kyiv : Polskyi Instytut u Kyievi, 2021. – 32 s.

Karamyshev D. V. Dominanty Global Governance u vymirakh hlobalnoho rozvytku. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 2018, №4. S. 8-20.

Krupnyk A. «Z liudmy ta dlia liudei» – zaporuka efektyvnoho bahatorivnevoho publichnoho upravlinnia – Merezha UPLAN. URL: https://uplan.org.ua/analytics/z-liudmy-ta-dlia-liudei-zaporuka-efektyvnoho-bahatorivnevoho-publichnoho-upravlinnia/

Kuibida V.S., Bilynska M.M., Petroie O.M. Publichne upravlinnia: terminolohichnyi slovnyk / Navchalnyi posibnyk. – Kyiv: NADU, 2018. – 224 c. URL: http://e-pidruchniki.com/book/15_Pyblichne_ypravlinnya_terminologichnii_slovnik.html

Posylennia bahatorivnevoho vriaduvannia, demokratii ta prav liudyny na mistsevomu rivni v Ukraini. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/strengthening-multi-level-governance-democracy-and-human-rights-at-local-level-in-ukraine

Prohrama Rady Yevropy «Posylennia dobroho demokratychnoho vriaduvannia i ctiikosti v Ukraini». URL:https://decentralization.gov.ua/donors/slg-coe

Proiekt Planu vidnovlennia Ukrainy (materialy za tematychnymy rozdilamy), 2022. URL: https://ua.urc-international.com/plan-vidnovlennya-ukrayini

Cakhanienko S. Bahatorivneve upravlinnia (multilevel governance) v umovakh modernizatsii publichnoi vlady v Ukraini: kolektyvna monohrafiia / Za zah. red. L. Prykhodchenko. Odesa: ORIDU NADU, 2019. 452 s.

Bache I. Europeanization and Multilevel Governance: Cohesion Policy in the Euro- pean Union and Britain. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2008.

Charter for Multilevel Governance in Europe // European Committee of the Regions. URL: https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/MLG-charter.aspx)

Handbook on Multi-Level Governance / Ed. by H. Enderlein, S. Walti, M. Zürn. Cheltenham, 2010. R. 6.

Hooghe L., Marks G. Multi-Level Governance and European Integration. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2001.

Marks G. Structural Policy in the European Community // Euro-politics: Institutions and Policymaking in the “New” European Community / Ed. by A.M. Sbragia. Washington, 1992. R. 191–224.

Marks G.R. Structural Politics and Multi-Level Governance in the EC // The State of the European Community: The Maastricht Debate and Beyond / Ed. by A.W. Cafruny, G.G. Rosenthal. Boulder, 1993. P. 402.

OECD (2019), Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en

Piatonni S. The Theory of Multi-Level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges. Oxford, 2010. P. 1.

Rhodes R. Understanding Governance: Policy Networks, Reflexivity and Accountability. Buckingham, 1997. P. 37.

Shakel A.H. Applying Multilevel Governance // Handbook of Research Me thods and Applications in Political Science / Ed. by H. Keman, J.J. Woldendorp. Chelenham, 2016. P. 97.

Schakel A.H., Hooghe L., Marks G. Multilevel Governance and the State // The Oxford Handbook of Transformations of the State / Ed. by S. Leibfried, E. Huber, M. Lange, J.D. Levy, F. Nullmeier, J.D. Stephens. Oxford, 2015. P. 269–285.

Thakur Ramesh, Van Langenhove Luk. Enhancing Global Governance through Regional Integration. Global Governance. 3 July, September. № 12. 2006. R. 233–240.

Trnski M. Multi-level Governance in the EU // Regional Cooperation as Central European Perspective / Ed. by I. Tarrósy, G. Rosskogler. Wien: Pécs National Széchenyi Library, 2005. P. 23–32.

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Кадрова політика у сфері публічного управління.