АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

  • Євген Нищенко Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ, 01133, Україна https://orcid.org/0000-0002-9774-2224
Ключові слова: адаптивна система, координація, мотивація, облік і контроль, управління майновими відносинами, функції

Анотація

Удосконалено класифікацію функцій управління за їх сутністю у системі регулювання майнових відносин, а саме: прогнозування та планування (передбачення майбутніх змін у середині системи управління державною власністю та у зовнішньому середовищі та визначення їх впливу на об'єкти державної власності, вироблення ключових напрямів розвитку системи управління власністю держави, формування взаємопов'язаних цілей та завдань управління, визначення показників досягнення поставлених цілей); організація (встановлення системи взаємовідносин та взаємозв'язку між різними елементами системи регулювання майнових відносин); мотивація (заохочування окремих суб'єктів управління державною власністю діяти на користь ефективної реалізації цілей та завдань цілісної системи); координація (забезпечення узгодженості дій між різними елементами системи у часі та просторі); облік і контроль (встановлення факту наявності та кількості об'єктів державної власності, систематизація та реєстрація відомостей про них. здійснення заходів, спрямованих на визначення ступеня та якості досягнення поставлених (запланованих) цілей та завдань).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Євген Нищенко, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ, 01133, Україна

аспірант
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського,
вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ, 01133, Україна

Посилання

Economic Code of Ukraine dated January 16, 2003, № 436-IV, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Law of Ukraine "On Management of State-Owned Objects" dated September 21, 2006 No. 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text

Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" dated May 21, 1997 No. 280/97-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Регіональне та галузеве управління.