ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

  • Юлія Боковикова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0001-6622-7409
Ключові слова: державна політика, цілі сталого розвитку, управлінські аспекти реалізації цілей сталого розвитку, імплементація цілей сталого розвитку до законодавства, внесок бізнесу у реалізацію цілей сталого розвитку

Анотація

Наукова робота присвячена питанню реалізації цілей сталого розвитку в умовах сучасності. На основі аналізу міжнародних нормативно-правових актів та доктринальних положень констатовано недостатню розробленість проблематики управлінського аспекту реалізації цілей сталого розвитку. Визначено змістовне наповнення поняття «сталий розвиток» з позиції публічного управління. В історичній ретроспективі досліджено процес імплементації цілей сталого розвитку до законодавства України. З’ясовано перелік цілей сталого розвитку, що не можуть бути реалізовані без оцінки стану забруднення територій в цілому та окремих видів ресурсів (водних, земельних, лісних, атмосферних, надр). У статті акцентовано увагу на необхідності внесення доповнень до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, зокрема,  до п.8 «Воєнні злочини» щодо фіксації злочинів проти довкілля. Констатовано, що майбутнє повоєнне відновлення країни має базуватись на оцінці ризиків, пов’язаних з антропогенним навантаженням, залученням міжнародної спільноти до фінансування у галузі оцінки та зниження ризиків. Доведено необхідність з боку держави стимулювання до запровадження ЦСР (з використанням правових, економічних, організаційних, інструментів) для бізнесу. Охарактеризовано процес створення в Україні дорадчих органів, що мають на меті узгодити діяльність органів державної влади стосовно реалізації ЦСР та завдань. Визначено перспективні напрями наукових досліджень з досліджуваної проблематики: конкретизація означених управлінських аспектів реалізації цілей сталого розвитку в методиках оцінки, практиках взаємодії влади бізнесу та суспільства на основі бенчмаркінгу, програмах навчання тощо. За результатами проведеного дослідження автор дійшов висновку про визначення таких управлінських аспектів реалізації цілей сталого розвитку: оцінка ризиків; фіксація злочинів проти довкілля та відповідальності за них у міжнародних документах; перехід публічного управління до проактивного підходу, який, в тому числі, включає в себе стимулювання суспільства та бізнесу до підтримки ЦСР.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юлія Боковикова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри публічного управління та державної служби
навчально-наукового інституту “Інститут державного управління”
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

Посилання

Contribution of Ukrainian business to the implementation of the Sustainable Development Goals by Ukraine in 2016-2020 CSR Ukraine: website. URL: https://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2020/12/ Vpliv-biznesu-na-CSR.pdf (accessed 17.10.2023).

Office of Sustainable Development Goals opened in Ukraine: what will change. Ecopolitics: website. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/v-ukraini-vidkrili-ofis-cilej-stalogo-rozvitku-shho-zminitsya/ (accessed 03.10.2023).

Didukh Y. Scientists should be involved in assessing environmental damage from Russian aggression. World: website. URL: https://svit.kpi.ua/2023/11/06/яків-дідух-до-оцінки-збитків-довкілл/ (accessed 12.10.2023).

Lelechenko A. P. The phenomenon of the concept of "sustainable development". Public administration: improvement and development. № 12, 2017. URL: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1649 (accessed 13.10.2023).

Methodology of sustainable development: civilisation context: monograph. V.H. Arutyunov, S.I. Petrukhin, V.M. Svintsitsky and others. Kyiv: KNEU, 2010. 296 с.

Oleh Nemchinov held the first meeting of the Interagency Working Group on Ensuring the Achievement of the Sustainable Development Goals. Government portal: website. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oleh-nemchinov-proviv-pershe-zasidannia-mizhvidomchoi-robochoi-hrupy-z-pytan-zabezpechennia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku (accessed 10.10.2023).

Pitsur Y. S., Cherchenko O. L., Biloskurskyi R. R. Sustainable socio-economic development: evolution of views and theoretical analysis. Economics Bulletin, 2017, №1. С.28-35.

Patnytska G. T., Gryhorenko О. М. Evolution of the concept of sustainable development: a managerial perspective. Business Inform № 12 '2021. C. 250-257.

On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2023: Decree of the President of Ukraine of 30.09.2019 No. 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/722/2019#Text (accessed 02.10.2023).

Sustainable development: worldview ideology of the future: a monograph. Edited by Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine M. Khvesyk. Kyiv: State Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", 2012. 465 с.

The EU has established new rules for corporate reporting on sustainable development. Ecopolitics: website. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/u-ies-vstanovili-novi-pravila-zi-zvitnosti-pro-korporativnu-stalist/ (accessed 17.10.2023).

Sustainable Development Goals are an integral part of the Recovery Plan of Ukraine. Undp: website. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/tsili-staloho-rozvytku-nevidyemna-chastyna-planu-vidnovlennya-ukrayiny (accessed 10.10.2023).

Sustainable Development Goals: Ukraine. Voluntary national review. 2020. Ministry of Finance of Ukraine: website. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Цілі%20Сталого%20розвитку%20-%20Добровільний% 20national%20review.pdf (accessed 12.10.2023).

Banik, D. & Lin, K. Business and morals: corporate strategies for sustainable development in China. Bus. Politics 21, 514-539 (2019).

Consolandi, C., Phadke, H., Hawley, J. & Eccles, R. G. Material ESG outcomes and SDG externalities: evaluating the health care sector's contribution to the SDGs. Organ. Environ. 33, 511-533 (2020).

Lee, J. W. Green finance and SDGs: the case of China. J. Asian Finance Econ. Bus. 7, 577-586 (2020).

Liaw, S. T., Marcelo, A., Narasimhan, P., Ashraf, M. M. & Ray, P. Global eHealth, social business and citizen engagement: a natural convergence? Stud. Health Technol. Inform. 245, 773–777 (2017).

Masuda H., Kawakubo Sh, Okitasari M., Morita K. Sustainable Cities and Society 82. 1-12 (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883

Mawdsley, E. ‘From billions to trillions’: Financing the SDGs in a world ‘beyond aid’. Dialogues Hum. Geogr. 8, 191–195 (2018).

Morita, K., Okitasari, M. & Masuda, H. Analysis of national and local governance systems to achieve the SDGs: case studies of Japan and Indonesia. Sustain. Sci. 15, 179–202 (2020).

Tosun, J. & Leininger, J. Governing the interlinkages between the Sustainable Development Goals: approaches to attain policy integration. Glob. Chall. 1, 1700036 (2017).

The world didn’t pass its health check-up. CORDIS EU research results: веб-сайт. URL: https://cordis.europa.eu/ article/id/443393-the-world-didn-t-pass-its-health-check-up (дата звернення 13. 10. 2023).

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Регіональне та галузеве управління.