ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ДО ГІБРИДНИХ ВІЙН

  • Аліна Помаза-Пономаренко Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0001-5666-9350
  • В.О. Новіков Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна https://orcid.org/0009-0002-6494-3975
Ключові слова: інституційний розвиток, трансформація, система публічного управління, спроможна держава, ризики інституційного розвитку, інформаційні загрози, гібридна війна, режим ручного управління.

Анотація

Установлено, що в процесі публічного управління державні органи стикаються з проблемами, які вимагають особливого визначення та реагування на них, шляхом застосування унікальних і дієвих управлінських інструментів, як-то «режим ручного управління». Саме в таких ситуаціях ручне управління як прецизійне й антикризове управління є цілком виправданим. Обґрунтовано, що за допомогою оперативного застосування методу ручного управління як нестандартного прийому із настройками «тонкого й оперативного налаштування» суб’єкти державного управління можуть досягати необхідного ефекту. За таких умов об’єктивно представляється можливим досягнення поставленої мети в необхідні терміни за змінених обставин. З’ясовано, що не поодинокими є випадки, коли саме таких підходів не вистачає вітчизняній системі публічного управління, особливо в кризових умовах та інформаційно-гібридної війни, що ведеться проти неї з боку рф. Наполягається, що весь час у режимі ручного управління вищим керівництвом держави не може забезпечуватися належне функціонування всієї інституційної системи публічного управління з очевидних причин. У протилежному випадку, це може призвести до ефекту «інституційної пастки». Ручне державне управління не може бути глибинним і всеохоплюючим, а лише локальним і тимчасовим, і навіть може створювати окрему систему управління у загальній інституційній системі публічного управління. Виявлено, що це суперечить принципу системної оптимальності, адже зумовлює збурення оптимального стану такої системи. Відтак, режим ручного керування можна розглядати як засіб локального «підстроювання» системи публічного управління, що здійснюється керуючим (координуючим) елементом у форсованому режимі для вирішення наявних проблем і досягнення певних цілей залежно від тенденції розвитку зовнішніх і внутрішньосистемних факторів. У цьому контексті можливо рекомендувати виведення ручного управління «з тіні» шляхом надання йому офіційного статусу, законодавчо оформленого як можливість його застосування в межах єдиної системи управління.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Аліна Помаза-Пономаренко, Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна

доктор наук з державного управління, старший дослідник,
начальник наукового відділу проблем державної безпеки
навчально-науково-виробничого центру
Національного університету цивільного захисту України,
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна

В.О. Новіков, Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна

здобувач
навчально-науково-виробничого центру
Національного університету цивільного захисту України,
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, Україна

Посилання

Andriyash V.I. The main components of mechanisms of state regulation of ethnopolitical processes in Ukraine // State management: improvement and development. 2014. No. 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=707.

Aristova I.V. State information policy: organizational and legal aspects/ Edited by Dr. Jurid. Sciences, Prof. Bandurky O.M.: Monograph. Kharkiv: University of Internal Affairs Affairs, 2000. 368 p.

Boyko O.A. Threats to the national security of Ukraine in the field of civil protection. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/19294/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E%D0 %BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1 %97%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

To correct, rather than improve, the manual management of the law enforcement and human rights protection system of the state. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/72286.

Dombrovska S.M., Pomaza-Ponomarenko A.L., Lukysha R.T. Institutional state policy of socio-economic development of the regions of Ukraine under risk conditions: monograph. Kharkiv: NUTSZ of Ukraine, 2018. 216 p.

Poroka S.G. Legal support of state policy in the sphere of national and civil security of Ukraine // Bulletin of the National University of Civil Defense of Ukraine. Series: Public administration. 2022. Issue 2(17). P. 316-322.

On optimization of the system of central executive bodies: Decree of the President of Ukraine dated December 9, 2010 No. 1085/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text.

On optimization of the system of central executive bodies: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 10, 2014 No. 442. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF# Text.

About the Information Security Strategy: Decree of the President of Ukraine dated 12.28.2021 No. 685/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0080525-21#Text.

On the Sustainable Development Strategy "Ukraine-2020": Decree of the President of Ukraine dated January 12, 2015 No. 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

National Security Strategy of Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated September 14, 2020 No. 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

Yarovy T.S. Conceptual principles of lobbying as a tool for the implementation of state security goals // Investments: practice and experience. 2020. No. 2. P. 99–103.

Baron S. A Model for Human Control and Monitoring based on Modern Control Theory // Journal of Cybernetics and Information Science. 1976. Vol. 4(1). pp. 3–18.

Hess R.A. Control chapter. In G. Salvendy (Ed.), Handbook of human factors and egonomics. 1997. Wiley (New York). pp. 1249–1294.

Jagacinski R.J., Flach J.M. Control Theory for Humans: Quantitative Approaches to Modeling Performance. 2018. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum. URL: https://www.researchgate.net/publication/336858814_Control_Theory_for_Humans_Quantitative_Approaches_to_Modeling_Performance.

Mulder M., Van Paassen Marinus M., Flach J. Fundamentals of Manual Control Theory. The Occupational Ergonomics Handbook (second edition) – Fundamentals and Assessment Tools for Occupational Ergonomics, W. S. Marras and W. Karwowski, Eds. CRC Press, Taylor & Francis, London. 2005. pp. 12.1-12.26. URL: https://www.researchgate.net/publication/278677973_Fundamentals_of_Manual_Control_Theory.

Radchenko, O., Кriukov, Kovach, V. ext of “Civilizations Clash” as the Main Object of Infovation War in Ukraine. In: Radchenko, O., Kovach, V., Semenets-Orlova, I., Zaporozhets, A. (eds) National Security Drivers of Ukraine. 2023. Contributions to Political Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33724-6_18. pp. 301-316.

Опубліковано
2023-06-28
Розділ
Теорія та філософія державного управління.