Аналіз і прогнозування тенденцій зростання чисельності населення країн і регіонів світу

  • Oleksiy S. Korepanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8499-0819
  • Tatyana G. Chala Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7499-0308
  • Yuliya O. Lazebnyk Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2567-9764
Ключові слова: населення, чисельність населення, прогнозування чисельності населення, країни та регіони світу.

Анотація

У статті особлива увага приділена дослідженню чисельності й характеристик населення за окремими країнами та регіонами світу. Наведені основні міжнародні органи та організації, що мають справу із розмірами й структурою населення країн і регіонів світу. Проаналізовано загальну динаміку, темпи зростання й прогнозовані тенденції зміни чисельності населення за основними регіонами світу та в Україні за період 1950–2100 роки. Оцінки й прогнози, що були використані для аналізу у статті, охоплюють 150-річний часовий горизонт, який можна поділити на минулі оцінки (1950–2015) і прогнози на майбутнє (2016–2100). Також у статті представлена методологія Організації Об’єднаних Націй щодо групування країн і територій світу за географічною ознакою в шість континентальних регіонів: Африка; Азія; Європа; Латинська Америка і Карибський басейн; Північна Америка і Океанія. Відповідно до зазначеної методології визначено країни і території, що відносяться до складу Європи, які було використано для подальшого дослідження.
З метою подальшого порівняльного аналізу було здійснено прогнозування чисельності населення України та Європи на середньостроковий період. Для прогнозування було застосовано сингулярний спектральний аналіз (SSA), або метод “Гусениця” у вітчизняній літературі. Розрахунки проведені із використанням програми “Caterpillar”. Для обґрунтування обраного методу вихідні часові ряди були скорочені на 7 років для того, щоб на основі цих даних мати можливість розрахувати помилку прогнозу. Для визначення міри точності одержаного прогнозу використана статистична оцінка МАРЕ. За результатами проведеного дослідження проведено порівняльний аналіз результатів прогнозування із офіційними даними довгострокових прогнозів Відділу народонаселення Департаменту з економічних і соціальних питань Організації Об’єднаних Націй і зроблено відповідні висновки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Голяндина Н. Э. Метод «Гусеница»-SSA: анализ временных рядов: Учеб. Пособие / Н. Э. Голяндина. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. – 76 с.
Корепанов О. С. Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні / О. С. Корепанов // Прикладна статистика: проблеми теорії та прак-тики: збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Вип.4. –
С. 181-208.
Franklin D. Megachange: The World in 2050 [Electronic resource] / Daniel Franklin, John Andrews / Published March 27-th, 2012 by Wiley; 320 p. – Way of access : http://homes.ieu.edu.tr/odikkaya/FA313_2013/Project1_Assignment/ megachange.pdf.
2010 and 2020 World Population and Housing Census Programmes [Electronic resource] / Statistical Commission, Forty-sixth session 3-6 March 2015. – Way of access : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.3/2015/6.
Demographic statistics. Report of the Secretary-General [Electronic resource] / Statistical Commission, Forty-eighth session, 7-10 March 2017. – Way of access : http://undocs.org/en/E/CN.3/2017/19.
Demographic Yearbook 2015 [Electronic resource] / Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2016. – Way of access : https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/2015.pdf.
Golyandina N. Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques / N. Golyandina, V. Nekrutkin, A. Zhigljavsky. – Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. – 2001. – 305 p.
Standard country or area codes for statistical use [Electronic resource] / United Nations, 2017. – Way of access : https://unstats.un.org/unsd/ methodology/m49/.
World Population Prospects. The 2015 Revision. Methodology of the United Nations Population Estimates and Projections [Electronic resource] / United Nations, New York, 2015. – Way of access : https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdf.
World Population Prospects. The 2015 Revision. Population Devision [Electronic resource] / United Nations, New York, 2015. – Way of access : http://esa.un.org/unpd/wpp/DataSources/.
World Urbanization Prospects. The 2014 Revision. Highlights [Electronic resource] / United Nations, New York, 2014. – Way of access : https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)