РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТАТИСТИКИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Oleksiy S. Korepanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8499-0819
  • Tatyana G. Chala Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7499-0308
  • Iuliia O. Lazebnyk Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2567-9764
Ключові слова: статистика трудової діяльності, трудові ресурси, зайнятість, безробіття, міжнародна конференція статистиків праці

Анотація

У статті особлива увага приділена визначенню основних етапів розроблення загальних стандартів у галузі статистики зайнятості, безробіття та неповної зайнятості, а також розвитку національної системи статистики трудової діяльності. Розглянуто сучасні міжнародні статистичні визначення основних понять і категорій відповідно до нових стандартів. Проілюстровано відповідність нових концептуальних рамок статистики трудової діяльності та загальних меж сфери виробництва СНР – 2008. Здійснено порівняльний аналіз основних макроекономічних показників статистики трудової діяльності в Україні та розвинених країнах світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

World Employment and Social Outlook. – The changing nature of jobs [Electronic resource] / International Labour Organization, 2015. – Accessed mode : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/ publication/wcms_368626.pdf.
Labour standards [Electronic resource] / International Labour Organization, 2016. – Accessed mode : http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm.
Key Indicators of the Labour Market, Ninth edition, Geneva [Electronic resource] / International Labour Office, 2016. – Accessed mode : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/ wcms_498929.pdf.
Measuring Informality: A statistical manual on the informal sector and informal employment [Electronic resource] / International Labour Organization, 2016. – Accessed mode : http://www.unsiap.or.jp/elearning/el_material/PSS/1507_ Informal/ILO_Measuring_Informality.pdf.
Resolution Concerning Statistics of the Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment [Electronic resource] / Thirteenth International Conference of Labour Statisticians, ILO, October 1982. – Accessed mode : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/ documents/normativeinstrument/ wcms_087481.pdf.
Resolution Concerning Statistics of Work, Employment and Labour Underutilization (19th International Conference of Labour Statisticians, 2013) [Electronic resource] / International Labour Office, Department of Statistics. Geneva, ILO, 2013. – Accessed mode : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf.
System of National Accounts, 2008 (2008 SNA) [Electronic resource] / European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations and World Bank, 2009. – Accessed mode : http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf.
Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення [Електронний ресурс] / Держстат України, 2011. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ metod_polog/metod_doc/2011/12/metod.htm.
Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects [Electronic resource] / Non-standard forms of employment. International Labour Organization, 2016. – Accessed mode : http://www.ilo.org/ global/topics/non-standard-employment/publications/lang--en/index.htm.
Statistics and Databases: International Labour Organization [Electronic resource] / International Labour Organization. – Accessed mode : http://www.ilo.org/ global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)