Сучасний стан та перспективи оподаткування та обліку агробізнесу в Україні

  • Tetiana V. Ponomarova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8872-9888
  • Tatyana G. Chala Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7499-0308
Ключові слова: агробізнес, оподаткування, податки, облік.

Анотація

В умовах кризових явищ у вітчизняній економіці і падіння доходів держави особливої актуальності набувають питання перспектив оподаткування агробізнесу. Досліджено особливості оподаткування та обліку вітчизняних агропідприємств у сучасних умовах. Критично розглянуто існуючі критерії, об’єкти та база оподаткування для платників 4 групи єдиного податку з точки зору відповідності ідеям створення спрощеної системи оподаткування. Проаналізовано перелік документів, що необхідно подарити для набуття і підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарському товаровиробнику. Здійснено аналіз рівня та динаміки одного з основних показників дослідження процесів оподаткування – ставки єдиного податку. Виділено основні проблеми та запропоновано шляхи удосконалення механізму справляння податків з агропідприємств для створення сприятливого податкового середовища. Встановлення нових правил оподаткування є достатньою підставою для визнання важливості перегляду нормативно-правових актів, пов’язаних із заходами зі зміни критеріїв для суб’єктів спрощеної системи та ставок податку у майбутньому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Єгорова Ю. Облік ПДВ у сільгосппідприємствах / Ю. Єгорова // Агробізнес сьогодні. - 2014. - № 20. - C. 46-47.
Адамович Н. ПДВшний бухоблік : вивчаємо проект змін / Н. Адамович // Податки та бухгалтерський облік. – Харків, 2016. – № 86. – С. 9-15.
Дзюба Н. Виправляємо старі ПДВ-помилки в сільгоспників / Н. Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. – Харків, 2016. – № 100. – С. 5-10.
Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Вдовиченко А. Єдиний податок четвертої групи в контексті реформування оподаткування сільського господарства в Україні / А. Вдовиченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ngoipr.org.ua/blog/yedynyj-podatok-chetvertoyi-grupy-v-konteksti-reformuvannyaopodatkuvannya-silskogo-gospodarstva-v-ukrayini/.
Податковий кодекс. Чинний. Редакція 23.03.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalCode/ nalkodeks.aspx.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.
Кармазін Т. І. Фіксований сільськогосподарський податок як один з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / Т. І. Кармазін, Л. В. Голишевська // Економіка аграрного сектора. – 2011. – № 4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_4/NV-2011-V4_27.pdf.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)