АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ БАЗ ДАНИХ

  • Tatyana G. Chala Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7499-0308
  • Oleksiy S. Korepanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8499-0819
  • Daryna I. Chernenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-8655-0019
Ключові слова: експорт, імпорт, міжнародна торгівля товарами та послугами, база даних, UN Comtrade Database

Анотація

Розглянуто динаміку міжнародної торгівлі України та Республіки Польща (обсягів експорту та імпорту товарів та послуг) в 2000-2015 рр. із використанням міжнародних баз даних. Наведено обсяги експорту та імпорту основними міжнародними торгівельними партнерами України та Республіки Польща, розраховані частки країн-партнерів у торгівельних потоках в 2015 р. Представлено основні товари, експортовані з України та Республіки Польщі в 2014-2015 рр., розраховано їх частки у загальному обсязі відповідних потоків міжнародної торгівлі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

International Merchandise trade Statistics: Concepts and Definitions, Revision 3 [Electronic resource]. – Accessed mode : http://unstats.un.org/unsd/trade/egimts/IMTS(English).pdf.
Manual on Statistics of International Trade in Services (United Nations, 2010) [Electronic resource]. – Accessed mode : http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/seriesM_86Rev1e.pdf.
Міжнародна торгівля: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Козак Ю. Г. та ін. ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, М. І. Барановської. Вид.4-те. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 441 с.
Курочкіна І. Г. Аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі товарами та послугами / І. Г. Курочкіна // Бізнес Інформ. – 2015. – №9. – С. 37-42.
Гончар І.А. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка / І. А. Гончар, В. О. Бабірад-Лазунін // Статистика України. – 2013. – №2. – С. 16-20.
Єріна І. В. Збалансованість і конкурентність зовнішньої торгівлі України послугами: статистичний аспект / І. В. Єріна // Ефективна економіка. – 2015. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/? op=1&z=4211.
Countries and Economies. World Bank [Electronic resource]. – Accessed mode : http://databank.worldbank.org/data/ reports.aspxsource=2&country=POL.
System of National Accounts, 2008 (2008 SNA) European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, 2009 [Electronic resource]. – Accessed mode : http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf.
UN Comtrade Database / United Nations [Electronic resource]. – Accessed mode : http://comtrade.un.org.
Harmonized Commodity Description and Coding System, 2012. Eurostat / RAMON [Electronic resource]. – Accessed mode : http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfmTargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=HS_2012&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1.
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed.htm.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)