Статистичний аналіз тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України: сектор ІКТ

  • Oleksiy Korepanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8499-0819
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, торговельний баланс, товари ІКТ, послуги ІКТ

Анотація

Стаття присвячена проведенню статистичного аналізу тенденцій зовнішньоекономічної діяльності
України, зокрема, сектору ІКТ. У ході дослідження визначено та проаналізовано найбільш повне і достовірне джерело світової торговельної статистики – базу даних UN Comtrade Database, на основі якої досліджено зовнішню торгівлю найбільш розвинених країн світу та України за групами товарів і послуг сектору ІКТ. За результатами проведеного дослідження визначено й викладено основні зміни елементів даних та функції UN Comtrade Database. Проведення аналізу стану інформаційного Суспільства було розпочато з формування інформаційної бази торгівлі України послугами ІКТ на основі Розширеної класифікації послуг EBOPS (Extended Balance of Payments Services classification), які стосуються означеного сектору . За зібраними даними проаналізовано торговельний баланс України за основними видами послуг ІКТ, експортованими з України та імпортованими в Україну, а також динаміку експорту та імпорту послуг сектору ІКТ в Україні за 2000-2017 рр. й побудовано відповідні діаграми для візуального аналізу. Із використанням UN Comtrade Database отримані й проаналізовані річні дані про вартість зовнішньої торгівлі товарами ІКТ в Україні в 2010-2017 рр. за кодами Гармонізованої системи опису та кодування товарів HS 2012 та послугами ІКТ за EBOPS 2002.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що протягом всього досліджуваного періоду відмічалась тенденція нарощування обсягів як експорту, так і імпорту продукції ІКТ, хоча в обох випадках ця тенденція не була стабільною. До негативних факторів, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі товарами та послугами ІКТ, було віднесено: несприятливу кон’юнктуру зовнішніх ризиків для вітчизняних виробників, недостатній рівень конкурентоспроможності їхньої продукції, низький рівень активності регіонів на зовнішньому ринку, недосконалість товарної структури експорту та імпорту. У подальших дослідженнях для основних складових експорту та імпорту продукції ІКТ доцільно проаналізувати місячну інформацію та побудувати відповідні прогнози.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hrebel’nyk, O.P. (2013). Fundamentals of Foreign Economic Activity [“Osnovy zovnishn’oekonomichnoi diial’nosti”]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Drozdova, H. M. (2005). Planning of foreign economic activity of the enterprise in the market conditions [“Planirovanie vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti predprijatija v uslovijah rynka”].

Derzhavne rehuliuvannia rozvytku ZED v umovakh mizhnarodnykh intehratsijnykh protsesiv: Zbirnyk naukovykh prats’ Donets’koho derzhavnoho universytetu, 52, pp. 75–82.

Zin’, E.A. and Duka, N.S. (2009). Fundamentals of foreign economic activity [“Osnovy zovnishn’oekonomichnoi diial’nosti”]. Kyiv: Kondor.

The State Statistics Service of Ukraine. (2018). Statistical information // The official site of State Statistics Service of Ukraine. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed 27 May 2018].

Tiurina, N.M. and Karvatska, N.S. (2013). Foreign-economic activity of the enterprise [“Zovnishn’oekonomichna diial’nist’ pidpryiemstva”]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

The United Nations. (2018). UN Comtrade Database // The official site of United Nations. [online]

Available at: https://comtrade.un.org/ [Accessed 27 May 2018].

The United Nations. (2018). UN Comtrade upgrade plan 2018 // The official site of United Nations. [online] Available at: https://comtrade.un.org/data/doc/UpgradePlan [Accessed 27 May 2018].

The United Nations. (2018). UN Statistical Commission. Past Sessions // The official site of United Nations. available at: https://unstats.un.org/unsd/statcom/commission_38th_session [Accessed 27 May 2018].

Опубліковано
2018-11-25
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ