Проблеми оцінювання впливу неповної зайнятості на травматизм та професійну захворюваність

  • Yuliya Lazebnyk Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2567-9764
Ключові слова: неповна зайнятість, нестабільна зайнятість, охорона праці, неформальний сектор, неформальна зайнятість, ринок праці

Анотація

У статті особлива увага приділена проблемам оцінювання впливу неповної зайнятості на травматизм та професійну захворюваність. Метою проведеного дослідження є формування теоретико-методологічних засад оцінювання впливу неповної та неформальної зайнятості в її широкому сенсі на рівень охорони праці для вивчення зв’язку між характером зайнятості та високим ризиком травм на робочому місці. Проаналізовано різноманітні визначення неповної зайнятості та понять, споріднених із цим терміном, які досить часто використовуються у наукових дослідженнях. Розглянуті основні характеристики таких понять, як неповна зайнятість, неформальна економіка, неформальний сектор, неформальна зайнятість, умовна зайнятість. Обґрунтовано, що статистичне спостереження неформальної зайнятості має важливе значення не лише для вдосконалення політики зайнятості та статистики національних рахунків, а й для формування та реалізації програм охорони праці, подолання бідності, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, зростання продуктивності та соціально-економічної стратегії розвитку територіальних одиниць, створенню нових робочих місць.

Здійснено аналіз організації праці та стану ринків праці за країнами світу на основі показників недовикористання робочої сили. Проаналізовано тенденції зміни частки працівників з неповною зайнятістю за країнами світу та досліджено, як зміни в організації праці впливають на охорону праці. Визначені та проаналізовані фактори ризику, які відрізняють роботу тимчасових працівників від інших типів зайнятості, а також фактори, що пояснюють причини більш низьких рівнів охорони праці серед тимчасових працівників. Визначені особливості дослідження працівників з неповною зайнятістю. Доведено, що відсутність механізмів моніторингу необхідних аспектів функціонування ринку праці заважає роботі регуляторних, правоохоронних органів та політиків, які у разі наявності відповідного інформаційного забезпечення можуть діяти, щоб зміцнити національні стандарти охорони праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

The State Statistics Service of Ukraine. (2018). Methodology and classifiers // The official site of the State Statistics Service of Ukraine. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed 15 May 2018].

ABS. (2008). Forms of Employment. Canberra: Australian Bureau of Statistics, Catalogue 6359.0. [online] Available at: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/ProductsbyReleaseDate/8B3B8483AEFC6B24CA257713001118D1?OpenDocument [Accessed 15 May 2018].

Arrowsmith, J. (2009). Temporary Agency Work and Collective Bargaining in the EU. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. [online] Available at: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/temporary-agency-work-and-collective-bargaining-in-the-eu [Accessed 15 May 2018].

The official site of The Bureau of Labor Statistics. (2018). [online] Available at: https://www.bls.gov/ [Accessed 15 May 2018].

International Labour Organization. (2011). Decent Work Measurement. Framework and Indicators. [online] Available at: http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/presentation/wcms_304689.pdf [Accessed 15 May 2018].

Érudit Consortium. (2008). How Precarious Employment Affects Health and Safety at Work: The Case of Temporary Agency Workers. [online] Available at: https://www.erudit.org/en/journals/ri/2011-v66-n3-ri5004266/1006345ar/#no1 [Accessed 15 May 2018].

Lewchuk, W., Marlea, Cl. and Wolff, A.. (2008). Working without Commitments: Precarious Employment and Health. Work, Employment and Society, 22(3), pp. 387–406. [online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/249828645_Working_Without_Commitments_Precarious_Employment_and_Health [Accessed 15 May 2018].

Louie, A., Ostry, A., Quinlan, M., Keegel, T., Shoveller, J. and LaMontagne, A. (2006). Empirical Study of Employment Arrangements and Precariousness in Australia. Industrial Relations, 61(3), pp. 465-486. [online] Available at: https://www.riir.ulaval.ca/sites/riir.ulaval.ca/files/2006_61-3_4.pdf [Accessed 15 May 2018].

Quinlan, M. and Bohle, Ph. (2004). Contingent Work and Occupational Safety. The Psychology of Workplace Safety. Washington, DC: American Psychological Association, pp. 81–106. [online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/313191085_Contingent_work_and_occupational_safety [Accessed 15 May 2018].

Quinlan, M. and Bohle, Ph. (2009). Over-Stretched and Unreciprocated Commitment: Reviewing Research on the OHS Effects of Downsizing and Job Insecurity. International Journal of Health Services, 39(1), pp. 1-44. [online] Available at: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/HS.39.1.a?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed [Accessed 15 May 2018].

Report of the Conference. Sixteenth International Conference of Labour Statisticians. Geneva, 6-15 October 1998. [online] Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_087599.pdf [Accessed 15 May 2018].

International Labour Organization. (2013). Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization (19th International Conference of Labour Statisticians). [online] Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf [Accessed 15 May 2018].

Skilled Group. (2009). Annual Report 2007/08. Melbourne: Skilled Group Proprietary Limited. [online] Available at: https://www.homeaffairs.gov.au/ReportsandPublications/Documents/annual-reports/annual-report-2007-08-complete.pdf [Accessed 15 May 2018].

Smith, C., Silverstein, B., Bonauto, D., Adams, D. and Joyce Fan, Z. (2010). Temporary Workers in Washington State. American Journal of Industrial Medicine, 53(2), pp. 135-145. [online] Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajim.20728 [Accessed 15 May 2018].

Stone, K. and Arthurs, H. (2013). The Transformation of Employment Regimes: A Worldwide Challenge. Rethinking Workplace Regulation: Beyond the Standard Contract of Employment. New York, NY: Russell Sage Foundation, pp. 1-20. [online] Available at: http://www.worldcat.org/title/rethinking-workplace-regulation-beyond-the-standard-contract-of-employment/oclc/844727835 [Accessed 15 May 2018].

Underhill, E. and Rimmer, M. (2009). State Protection for Temporary Agency Workers: Australian Developments. The Modernisation of Labour Law and Industrial Relations in a Comparative Perspective. Netherlands: Kluwer Law International, pp. 173-192. [online] Available at: http://dro.deakin.edu.au/view/DU:30016781 [Accessed 15 May 2018].

US Government Accountability Office. (2015). Contingent Workforce: Size, Characteristics, Earnings, and Benefits. US Government Accountability Office. [online] Available at: https://www.gao.gov/assets/670/669766.pdf [Accessed 15 May 2018].

Virtanen, M., Kivimäki, M., Joensuu, M., Virtanen, P., Elovainio, M. and Vahtera, J. (2005). Temporary employment and Health: A Review. International Journal of Epidemiology, 34, pp. 610-622. [online] Available at: https://academic.oup.com/ije/article/34/3/610/682271 [Accessed 15 May 2018].

Vosko, L. (2010). A New Approach to Regulating Temporary Agency Work in Ontario or Back to the Future? Relations Industrielles / Industrial Relations, 65(4), pp. 632-653. [online] Available at: https://www.erudit.org/en/journals/ri/2010-v65-n4-ri3998/045589ar/ [Accessed 15 May 2018].

International Labour Organization. 90 th International Labour Conference to discuss Decent Work in the Informal Economy, Child Labour, Occupational Accidents and Diseases, and occupied territories. [online] Available at: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007791/lang--en/index.htm [Accessed 15 May 2018].

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ