СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ МЕТАДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ «РОЗУМНИХ» СТАЛИХ МІСТ

  • Oleksiy S. Korepanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8499-0819
  • Tatyana G. Chala Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7499-0308
  • Iuliia O. Lazebnyk Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2567-9764
Ключові слова: «розумне» місто, сталий розвиток, міжнародні стандарти, ISO, міжнародна організація зі стандартизації.

Анотація

У статті особлива увага приділена вивченню сутності, принципів складання та сфер застосування міжнародних стандартів ISO (International Organization for Standardization – Міжнародна організація зі стандартизації), що узагальнюють досвід найкращої практики в широкому діапазоні галузей, які сприяють функціонуванню міста, громади та виконанню цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй для подолання бідності, захисту планети та забезпечення процвітання. Проаналізовано основні принципи функціонування ISO. За результатами проведеного дослідження визначено й викладено сутність основних етапів розроблення стандартів. Наведено перелік технічних комітетів ISO, які сприяють розвитку «розумних» міст. Виділені основні елементи «розумного» міста, що використовуються для класифікації стандартів. Розглянуто основні функції стандартів стратегічного, процесного та технічного рівнів. З метою подальшого аналізу та створення інформаційно-аналітичної бази для дослідження розвитку «розумних» сталих міст було систематизовано метадані забезпечення сталого розвитку «розумного» міста, розглянуто сутність основних міжнародних стандартів стратегічного, процесного та технічного рівнів. Основні положення цих стандартів можуть бути прийняті усіма відповідними зацікавленими сторонами, які займаються плануванням, розробкою та експлуатацією інтелектуальних інфраструктур громад, включаючи планувальників, розробників, операторів та постачальників. Також окремо розглянуто міжнародні стандарти, які знаходяться на стадії розроблення. За допомогою міжнародних стандартів окремі міста, країни та регіони світу крок за кроком можуть ставати «розумнішими». Національне впровадження та використання міжнародних стандартів може підтримати та забезпечити плавний та інтегрований розвиток «розумних» сталих міст – Smart Sustainable City.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Metadani [Metadata]. unpan1.un.org. Retrieved from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan041371.pdf [in Russian].
2. International Electrotechnical Commission. www.iec.ch. Retrieved from http://www.iec.ch/.
3. International Organization for Standardization. www.iso.org. Retrieved from https://www.iso.org/home.html
4. International Telecommunication Union. www.itu.int. Retrieved from https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx.
5. International Standard IEC 30182. Smart city concept model — Guidance for establishing a model for data interoperability. (1st ed.). (2017). Published in Switzerland.
6. International Standard ISO 37120:2014 Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life. (1st ed.). (2014). Published in Switzerland.
7. ISO and smart cities. www.iso.org. Retrieved from http://www.iso.org/sites/worldsmartcity/assets/ISO-and-smart-cities.pdf.
8. Report of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. Statistical Commission Forty-eighth session (2017). United Nations. undocs.org. Retrieved from http://undocs.org/en/E/CN.3/2017/2.
9. SDG Indicators. Global Database. The Sustainable Development Goal indicators website. United Nations. unstats.un.org. Retrieved from https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database.
10. SDG Indicators. Metadata repository. The Sustainable Development Goal indicators website. United Nations. unstats.un.org. Retrieved from https://unstats.un.org/sdgs/metadata/.
11. The Sustainable Development Goals Report 2017. United Nations. unstats.un.org. Retrieved from https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/ TheSustainbleDevelopmentGoalsReport2017.pdf.
12. World Standards Cooperation. www.worldstandardscooperation.org. Retrieved from https://www.worldstandardscooperation.org/.
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)