Глобальні показники досягнення цілей сталого розвитку в сфері охорони здоров’я

  • Tatyana G. Chala Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7499-0308
  • Daryna I. Chernenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-8655-0019
  • Oleksiy S. Korepanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8499-0819
Ключові слова: сталий розвиток, цілі сталого розвитку (ЦСР), система показників, ВООЗ, ООН.

Анотація

У статті розглянуто систему глобальних показників досягнення цілей в області сталого розвитку в галузі охорони здоров’я. Вказано; що показники; пов’язані зі здоров’ям; можна об’єднати в групи; що характеризують: репродуктивне здоров’я; материнство; здоров’я новонароджених та дітей; інфекційні хвороби; неінфекційні хвороби і психічне здоров’я; травми і насильство; систему охорони здоров’я; екологічні ризики; спалахи хвороб. На основі щорічного звіту ВООЗ за 2017 р. «World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs; sustainable development goals» проаналізовано значення показників досягнення ЦСР 3 в області сталого розвитку для України та країн Європейського регіону ВООЗ у 2015 р.

Визначено; що одним із основних напрямків досягнення цілей сталого розвитку в галузі охорони здоров’я є боротьба з неінфекційними захворюваннями; які є однією з основних проблем в галузі охорони здоров’я та розвитку 21-го століття. На основі даних ВООЗ проаналізовано смертність від серцево-судинних захворювань; раку; діабету; хронічних респіраторних захворювань в віці від 30 до 70 років в Європейському регіоні в 2015 р. За даними; представленими Європейським бюро ВООЗ проаналізовано значення стандартизованого коефіцієнту смертності (СКС) від хвороб системи кровообігу у всіх вікових групах в розрахунку на 100 000 населення України та Іспанії. Порівняльний аналіз СКС від хвороб системи кровообігу населення України та Іспанії проведений з метою демонстрації необхідності приділення більшої уваги проблемі хвороб системи кровообігу; як однієї із основних причин смертності населення. Вказано; що у регіональному розрізі в 2015 р. за кількістю померлих від хвороб системи кровообігу перше місце займала Дніпропетровська область; друге – Харківська область; а найменший показник спостерігався у Чернівецькій області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Березіна О. Ю. Цілі сталого розвитку та стратегічні вектори соціальних реформ в Україні / О. Ю. Березіна // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції». ЖДТУ. – 2016. – http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/5560.
Мартюшева О. О. Розробка індикаторів сталого розвитку країни: зарубіжний та вітчизняний досвід / О. О. Мартюшева // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1. – С. 77–83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_1_12.
Населення України // Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007.
Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку [Електронний ресурс] : Проект розпорядження Кабінету Міністрів України // Міністерство охорони здоров’я України. Публічна інформація. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170329_0.html.
Свистун Л. А. Стратегічні засади забезпечення сталого розвитку економіки України / Л. А. Свистун; А. А. Рожко // «Young Scientist». – 2016. – № 12 (39). – С. 861–869. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/ journal/ 2016/12/206.pdf.
Сичова В. В. Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні / В. В. Сичова; Л. В. Гонюкова. // Державне будівництво. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DeBu_2014_1_32.
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення; санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В. В. : МОЗ України; ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ; 2016. – 452 с. / ДУ «УІСД МОЗ України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://qoo.by/2SPH.
Barbier E. B.; Burgess J. C. The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability / E. B. Barbier; J. C. Burgess // Economics Discussion Papers; № 2017–28 // Kiel Institute for the World Economy. Page. – 2017. – Т. 2. – №. 2. [Electronic resource]. – Accessed mode : http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2017-28/file.
European Health for All database (HFA-DB). European Health Information Gateway / World Health Organization [Electronic resource]. – Accessed mode : https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hfa-indicators/hfa_101-1320-sdr-diseases-of-circulatory-system-all-ages-per-100-000/.
Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020/ World Health Organization [Electronic resource]. – Accessed mode : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1.
Global status report on noncommunicable diseases 2014 goals / World Health Organization [Electronic resource]. – Accessed mode : http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1.
Report of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators / Statistical Commission Forty-eighth session 7–10 March 2017 / United Nations [Electronic resource]. – Accessed mode : http://undocs.org/en/E/CN.3/2017/2.
World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs; sustainable development goals / World Health Organization [Electronic resource]. – Accessed mode : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-eng. pdf?ua=1.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)