Комунікативно-прагматичні характеристики новорічної промови президента (на матеріалі української, англійської та китайської мов)

  • Світлана Віротченко Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-7927-5696
  • Ірина Авдєєнко Кафедра англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2862-7131
Ключові слова: аргументація, комунікація, новорічний виступ, особистість, політичний дискурс, президент

Анотація

У статті досліджуються новорічні виступи політичних діячів – президентів різних країн. Важливою складовою промов політиків є не лише інформування громадян про життя країни, але й отримання їх прихильності та підтримки, переконання аудиторії у правильності своєї позиції у порівнянні з позиціями політичних опонентів. З цією метою політичні діячі надають аргументи і факти, використовують  різноманітні методи переконання. Тому для кожного політика відіграє велику роль аргументація, за допомогою якої політики навмисно впливають на створення та модифікацію думки електорату. Актуальним в політичному дискурсі є дослідження новорічних виступів. Під час промови є гарна можливість створити необхідну атмосферу, поєднати народ, продемонструвати повагу до народу, підвести висновки минулого року, наголосити на важливості спільних досягнень, вказати способи вирішення спільних проблем. Метою даного дослідження є аналіз новорічних звернень президентів, виявлення основних стратегій впливу у їх виступах. Об’єктом аналізу є новорічний виступ президента як жанр політичного дискурсу, предметом – засоби аргументації та методи впливу у новорічних зверненнях. Головним завданням аналізу політичного дискурсу є дослідження комплексних відносин у структурі «мова-соціум» і «комунікація-держава». У політичному дискурсі вживають прийоми, які базуються, насамперед, на виборі відповідної інформації, ефект від якої може бути переконування адресата у правильності своєї позиції. Аналізуючи концепцію політичного дискурсу, необхідно зауважити, що саме на основі комунікативних практик ґрунтується соціальна чи політична особистість, а за рахунок контенту, що створюється на базі дискурсу, в соціальних структурах відбуваються зміни. Отже, перевагою будь-якого виступу, будь-якого тексту виступає гармонія форми і змісту. Дослідивши стиль, структуру і зміст текстів новорічних промов політичних лідерів країн, можна зауважити, що новорічні промови різні. Але кожна промова має змістовий і логічний зв'язок. А добре організована структура промови, її зміст відіграє особливу роль у впливі і переконанні аудиторії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Osnovni tipi diskursiv. Vidnovleno z https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81

Strii, L. I. (2015). Rytualni zhanry ukrainskoho politychnoho dyskursu: strukturno-semantychnyi i linhvoprahmatychnyi aspekty (Avtofererat kandydatskoi dysertatsii) [Ritual genres of Ukrainian political discourse: structural, semantic and lingvo-pragmatic aspects (Philology PhD synopsis)]. Odes’kyj natsional’nyj universytet imeni I. I. Mechnykova, Odesa. (in Ukrainian)

Wangdao, Ch. (1964). An introduction to rhetoric. Beijing. (陈望道. 修辞学发凡 M.: 北京: 作者出版社, 1964)

Опубліковано
2022-07-27
Як цитувати
Віротченко, С., & Авдєєнко, І. (2022). Комунікативно-прагматичні характеристики новорічної промови президента (на матеріалі української, англійської та китайської мов). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (95), 7-13. https://doi.org/10.26565/2786-5312-2022-95-01