Jabberwocky у перекладах французькою

  • Камілла Вороніна Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9346-1847
Ключові слова: лексичний нонсенс, одомашнення, очуження, переклад, перекладач, перекладацький відповідник

Анотація

Стаття присвячена особливостям перекладацького відтворення лексичного нонсенсу. Матеріалом обрано один з провідних віршованих творів жанру нонсенс – вірш Льюїса Керрола Jabberwocky та 12 його перекладів французькою. У результаті дослідження встановлено, що інтерпретація тієї чи іншої нонсенсної репрезентації лексичного рівня чинить суттєвий вплив на відтворення перекладацького відповідника, але ж не обмежує перекладачів у їх творчих підходах. Нонсенс – явище цікаве, складне та неоднозначне, що передбачає множинність потенційних варіантів для тлумачення та відтворення у мові перекладу. Відсутність одного заданого сенсу та, відповідно, одного варіанту тлумачення закладена автором завдяки словотвору. Одним з широко вживаних словотвірних способів Льюїс Керрол обрав телескопію, у результаті чого в його авторських новотворах «запаковані» два або більше сенсів. Задля полегшення інтерпретування та пояснення творчого задуму автор наводить коментар на сторінках твору. Його гра з сенсами втілюється у перекладах французькою переважно за рахунок калькування структури утворення, але не обмежується ним. У певних випадках перекладачі керуються саме авторським коментарем та відтворюють гру з сенсами, підібравши ті засоби французької мови, які якомога влучнішим чином відтворюють задум автора. Найчастіше у перекладах французькою керролівські лексичні нонсенси відтворено за рахунок телескопії та словоскладання. Не виключеним є також випадки, коли перекладачі застосовують творчий підхід, привносячи в керролівську гру нові сенси, відмінні від авторської інтенції. У ряді випадків перекладацька гра стає набуває настільки специфічних проявів, що сягає за межі читацької уяви. В аналізованих перекладах французькою провідною стратегією перекладачі обрали одомашнення, адже калькування є проявом наближення тексту оригіналу до читачів мовою перекладу. Очуження зафіксовано лише в одному перекладі, що має прояв у перенесенні назв головних героїв вірша у французький переклад без змін або адаптації до мови перекладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ABBYY Lingvo x 3: Слова [Electronic resource]. Iss. 14.0.0.715.

Carroll, L. The hunting of the Snark: An agony in eight fits. Retrieved from https://www.gutenberg.org/cache/epub/13/pg13-images.html

Carroll, L. Through the looking-glass. Retrieved from http://www.gutenberg.org/files/12/12-h/12-h.htm.

Cui, J. (2012) Untranslatability and the method of compensation. Theory and Practice in Language Studies, 2(4), 826–830.

Demurova, N. M. (1978). Jedvard Lir i anglijskaja pojezija nonsensa [Edward Lear and English poetry of Nonsense]. Topsy-Turvy World, English Humor in Verse, 5–22. Retrieved from http://www.limericks.narod.ru/lear.htm. (in Russian)

Dictionary by Merriam-Webster. Retrieved from https://www.merriam-webster.com

Jabberwocky de Lewis Carroll en français. Retrieved from https://angellier-biblio.univ-lille3.fr/ressources/jabberwockytraduction.html

Jabberwocky Summary & Analysis. Retrieved from https://www.litcharts.com/poetry/lewis-carroll/jabberwocky

Jabberwocky Variations. (by Henri Parisot). Retrieved from http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/french2.html

Kocherhan, M. P. (1999). Do pytannia pro bezekvivalentnu leksyku i lakuny ta sposoby yikh kompensatsii [To the issues of non-equivalent words and ways of their compensation]. Problemy zistavnoi semantyky. Zbirnyk statei za dopovidiamy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii z problem zistavnoi semantyky [Problems of comparative semantics. Collection of papers], 42–45. (in Ukrainian)

Korunets, I. V. (1986). Teoriia i praktyka perekladu [Theory and practice of translation]. Kyiv: Vyscha shkola. (in Ukrainian)

Kyiak, T. R., Naumenko, A. M., & Ohui, O. D. (2008). Perekladoznavstvo (nimetsko-ukrainskyi napriam) pidruchnyk [Translation studies (from German into Ukrainian) textbook]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr «Kyivs’kyj universytet». (in Ukrainian)

Rebrii, O. V. (2016). Vstup do perekladoznavstva: konspekt lektsii dlia studentiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «Bakalavr» fakultetu inozemnykh mov [Introduction to translation studies]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina. (in Ukrainian)

Tearle, O. A Short analysis of ‘Jabberwocky’ by Lewis Carroll. Retrieved from https://interestingliterature.com/2016/01/a-short-analysis-of-jabberwocky-by-lewis-carroll/

Uliana, E. Is there such a thing as untranslatability? Retrieved from https://medium.com/@elton.uliana.17/is-there-sucha-thing-as-untranslatability-90a50c6c186

Voronina, K. V. (2013). Osoblyvosti perekladu leksychnoho nonsensu: vplyv interpretatsii na vybir perekladatskoho vidpovidnyka [Specifics of rendering lexical nonsense: impact of interpretation on selection of traslator’s equivalent]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats [Messenger of Chernivtsi University], 668, 201–210. (in Ukrainian).

Voronina, K. V. (2018). Providna stratehiia vidtvorennia leksychnoho nonsensu: odomashnennia chy ochuzhennia? [Leading strategy in rendering lexical nonsense: domestication or foreignisation?]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Perekladoznavstvo ta mizhkulturna komunikatsiia [Messenger of Kherson University], 1(2), 111–116. (in Ukrainian)

Voronina, K. V., & Valiiova, T. B. (2017). Jabberwocky Ukrainskoiu [Jabberwocky in Ukrainian]. Nova filolohiia. Zbirnyk naukovykh prats [New philology. Journal of articles], 69, 34–41. (in Ukrainian)

Zorivchak, R. P. (1989). Realii i pereklad. Na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrainskoi prozy [Culture-specific concepts and translation. Based on Ukrainian prose transitions into English]. Lviv: Vyd-vo pry L’viv. derzh. un-ti. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Вороніна, К. (2021). Jabberwocky у перекладах французькою. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (94), 27-33. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2021-94-04