Когнітивні операції інтерпретатора дискурсу німецькомовної фольклорної бувальщини

  • К. В. Бучіна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-3314-6941
Ключові слова: дискурс, інтерпретатор, когнітивні операції, мапування, текстовий концепт

Анотація

У статті представлені основні підходи до вивчення когнітивних операцій у дискурсі німецькомовної фольклорної бувальщини (німецькою Volkssage), що первинно базуються на роботах американських вчених Р. Ленекера, З. Кьовечеша та Дж. Лакоффа. Описані дві парадигми когнітивних операцій. Перша парадигма передбачає використання для дослідження текстів німецькомовних фольклорних бувальщин когнітивної операції мапування, друга – когнітивних операції на основі когнітивної граматики: специфікацію, фокусування, висвітлювання та перспективізацію. Наводиться опис кожної з перерахованих когнітивних операцій та висвітлюються їхні особливості у дискурсі німецькомовних фольклорних бувальщин у зв’язку з ключовим текстовим концептом надприродне. Застосовані когнітивні операції на основі когнітивної граматики та різні види мапування становлять інструментарій утворення і обробки фольклорного дискурсу. Розглядаються такі різновиди мапування, як атрибутивне, релятивне, ситуативне, субститутивне і контрастивне.  Атрибутивне, релятивне та ситуативне мапування є характерним для різних типів метафори. Субститутивне мапування відбувається в разі застосування метонімії та перифразу. Контрастивне мапування  супроводжує використання таких стилістичнх засобів як оксиморон, антитеза, гіпербола, парадокс та зевгма. Робиться висновок про те, що у текстах жанру німецькомовної фольклорної бувальщини присутня більшість видів художнього проектування, які містяться у когнітивних операціях мапування і що ці види художнього проектування уточюють когнітивний механізм фольклорного дискурсу. Викладені дві парадигми когнітивних операцій (мапування і когнітивні операції на основі когнітивної граматики) доповнюють одна одну і забезпечують більш глибоке розуміння когнітивної основи німецькомовних фольклорних бувальщин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Byelyexova, L. I. (2002) Glosarij z kognityvnoyi poetyky. [Glossary of cognitive poetics]. Kherson.

Belozerova, Ye.M. (2015) Analiz rechevogo akta namekanija v svete kognitivnoj grammatiki R. Lenekera. [Analysis of implying speech act in terms of R. Langacker’s cognitive grammar]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V.N. Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv National Univ. Messenger, 1155, 23-27 (in Russian).

Bondarenko, Ye.V. (2014) Kognitivnaja metafora vremeni v pojeticheskom diskurse: Transformacija metaforiki U. Odena v tvorchestve I. Brodskogo [Cognitive metaphor of time in poetic discourse: Transformation of W. Auden’s metaphorics in J.Brodsky’s works]. Russkaya filologiya: Vestnik Kharkiv. nats. pedag. un-tu im. G.S. Slovorody. – Russian philology: G.S. Skovododa Kharkiv National Pedagogic Univ. Messenger, 3 (52), 1–6 (in Russian).

Gavrilova, T. A., and Horoshevskij, V. F. (2000) Bazy znanij intellektual'nyh system. [Knowledge bases of intelligent systems]. Saint Petersburg.

Goncharuk, O. M. (2010) Kognityvni operaciyi u dyskursi anglomovnoyi bajky. [Cognitive operations in discourse of English fables]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V.N. Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv National Univ. Messenger, 930, 31–36.

Zhabotinskaja, S. A. (2009) Onomasiologicheskie modeli i sobytijnye shemy. [Onomaseological models and event schemes]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V.N. Karazina. – V.N. Karazin Kharkiv National Univ. Messenger, 837, 3–14.

Selivanova, O. O. (2006) Suchasna lingvisty`ka. [Modern linguistics]. Poltava: Dovkillya.

Der Listige Schmied und andere Volkssagen um Stände und Berufe aus dem Brandenburgischen. Berlin. 1989.

Kövecses, Z. (1997) Metaphor: Does it constitute or reflect cultural models? Metaphor in Cognitive Linguistics. Selected Papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference, 167–188.

Lakoff, G. (1993) The contemporary theory of metaphor. Metaphor and Thought, 202–251.

Langacker, R. W. (2002) Discourse in Cognitive Grammar. Cognitive Linguistics. 12-2. P. 143–188.

Langacker R. W. Foundationsof Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical Prerequisites. Stanford : Stanford University Press. 1987. 540 p.

Опубліковано
2020-01-19
Як цитувати
Бучіна, К. (2020). Когнітивні операції інтерпретатора дискурсу німецькомовної фольклорної бувальщини. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (90), 42-47. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2019-90-06