ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ РОЛІ ЕЛІТ У ПРОЦЕСАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Л. С. Хорішко

Анотація


В умовах глобального розвитку процеси модернізації політичних систем набувають все більшого значення, оскільки сприяють здійсненню необхідних перетворень для адаптації до викликів навколишнього середовища через здійснення структурнозмістовних внутрішніх перетворень. У цьому контексті актуалізується потреба дослідження суб’єкта здійснення модернізаційної діяльності, а також врахування особливостей політичної ситуації, в межах якої будуть здійснюватися конкретні реформи.. Визначено особливості структурного підходу в дослідженні ролі еліт у процесах модернізації політичної системи. Він орієнтований на дослідження соціальноекономічних, політико-культурних передумов, що сприяють становленню в конкретній політичній системі демократичних інститутів, правил взаємодії між суб’єктами.

Ключові слова


політична еліта; політична система; політична модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство / Р. Даль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/pol_pl.php.

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / Г. Алмонд; пер. с англ. Е. Генделя. – М.: Мысль, 2014. – 500 с.

Лурье С. Историческая этнология. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 448 с.

Воскресенский А. Незапад в дискурсе мирополитической компаративистики / А. Воскресенский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intertrends.ru/sixth/005.htm.

Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели / Д. Растоу // Полис. – 1996. – № 5. – С. 5-15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.