Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»

Фахове видання з філософських наук, затверджене 1999 року.

У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Друкуються матеріали, в яких даються критичні огляди досягнень філософської думки, а також рецензії на наукові та методичні видання у галузі філософських дисціплін. Даний збірник рекомендовано для викладачів філософських та культурологнічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.
Періодичність видання — 2 рази на рік.

ISSN: 2226-0994
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21566-11466Р від 21 серпня 2015 року.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 55 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Н. В. Загурская
4-9
Н. В. Тройно-Фунтусова
9-14
А. Карминати
14-20
Ю. Д. Терещенко
21-24
Н. В. Шаповал
24-30
М. А. Балаклицкий
31-36
Я. І. Артеменко, Н. В. Попова
PDF
36-40
О. В. Голубенко
PDF
40-48
В. Е. Карпенко
49-54
Л. М. Газнюк, Л. А. Карпець
PDF
54-59
Редакція «Філософських перипетій»
PDF
60-68