#БУДЬЯКНІНА (РУХ «БУДЬ ЯК НІНА») В КОНТЕКСТІ РІМЕЙКУ ПОНЯТТЯ КЛАСОВОЇ СВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД (ДО 100-РІЧЧЯ ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІ ДЬЙОРДЯ ЛУКАЧА «ІСТОРІЯ ТА КЛАСОВА СВІДОМІСТЬ» (1923-2023 РР.))

  • Ілля Ільїн Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-3945-212X
  • Олена Нігматова Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України http://orcid.org/0000-0002-0268-9556
Ключові слова: метамодернізм, класова свідомість, корпусна лінгвістика, #БудьякНіна, західна філософія, марксизм, соціологія

Анотація

В статті здійснено корпусне, міждисциплінарне, емпіричне соціально-філософське дослідження можливостей актуалізації поняття та практики класової свідомості в метамодернізмі на основі чотирьох джерел: праць видатних західних філософів 1900-2023 рр. (5064 англомовних книжок і статей), праць Карла Маркса та Фрідріха Енгельса (43 томи), української соціологіні Олени Сімончук і дописів у Facebook-групі громадського руху українських медикінь «#БудьякНіна».

Перші два джерела дозволили зрозуміти первинну логіку цього поняття, а також його філософську логіку та суперечливість на фоні історичного досвіду ХХ ст., тобто пов’язаних з ним трансформацій в західному суспільстві та пролетарських революцій. Виявилося, що розум, однорідність і цілеспрямованість, які очікувалися в теорії від практики робітничого, революційного руху, проявив панівний клас, інтегрувавши робітничий клас на Заході, а на Сході, замість автентично пролетарських революцій, відродилися тиранія та відчуження від широких народних мас з боку професійних революціонерів, а згодом, й державно-партійної бюрократії.

Втім, поняття класової свідомості лише частково можна вважати деактуалізованим, оскільки це поняття передбачає стадії розвитку класової свідомості. Два останніх джерела в нашому дослідженні дозволили продемонструвати, що в сучасних українських умовах можна говорити про сформованість 2-х стадій розвитку класової свідомості: розуміння власних інтересів і нерівності. Це створює можливості стверджувати, що метамодерністське перевідкриття історії, зокрема має відношення й до поняття та практики класової свідомості сучасних робітників, що дає надію на більш вдалий римейк емансипативного потенціалу марксистських ідей для розв’язання сучасної кризи капіталістичного людства у XXI cт.

Підкреслимо, що дослідження було зроблено за допомогою використання корпусної лінгвістики, завдяки якій були проаналізовані великі обсяги текстів, як філософів, так й учасників руху «#БудьякНіна», що дозволило виділити головні контексти та фокус їхніх текстів, а також поставило усе дослідження на міцну емпіричну базу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ілля Ільїн, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ільїн Ілля Вікторович

кандидат філософських наук

старший викладач кафедри теоретичної і практичної філософії імені Й. Б. Шада

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

Олена Нігматова, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Нігматова Олена Станіславівна

кандидат економічних наук

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

вул. Героїв Оборони, 10а, оф. 1, Київ, 03127, Україна

Посилання

Be Like Nina (2023). Ukrainian medical movement. URL: http://www.medryh.com.ua (accessed on 11.08.2023). (In Ukrainian).

#BudyakNina (2023). Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/2486280374918717. (In Ukrainian).

Ilin I.V. (2022). How to read philosophical texts? On the question of the corpus approach. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya filos.-politoloh. studiyi - Bulletin of Lviv University. Series of philosophical and political studies. Issue 42. C. 39-48. (In Ukrainian).

Ilin I.V., Nihmatova O.S. (2023a). Class consciousness - materials of a corpus study. URL: https://docs.google.com/document/d/1Z0oAHKm0Nj-2W5VCrkMg0BRQCpJ51iirc1qhMZMvtms/edit?usp=sharing (accessed on 27.05.2023). (In Ukrainian).

Ilin I.V., Nihmatova O.S. (2023b). A corpus study of the Facebook page of the #BudyakNina group. URL: https://docs.google.com/document/d/156EVRqoERFw3v2y8iTeJ_ZJDLsusqw4clmDNiXfbGTg/edit?usp=sharing (accessed on 11.08.2023). (In Ukrainian).

Ilin I.V., Nihmatova O.S. (2023c). Marx and Engels on class consciousness - concordances and notes. URL: https://docs.google.com/document/d/1VXgjQX1DrRH96FPtrV0Nw1un2iN3UP_2FUYGMHAT3fU/edit?usp=sharing (accessed on 11.10.2023). (In Ukrainian).

Kiktenko, V. O. (2022). Spryyannya marksyzmu Dʹordya Lukacha v Kytayi: vid ideolohichnoyi krytyky do formuvannya naukovoho pidkhodu. Kytayeznavchi doslidzhennya - Chinese Studies, (3), 34-50. (In Ukrainian).

Kusherets, T. V. (2013). Utopia as a factor in the formation of the identity of a collective subject of history. Znaky pytannya v istoriyi Ukrayiny: provintsiynyy prostir i chas : zbirnyk materialiv IKH Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, Nizhyn, 19–20 kvitnya 2013 roku - Question marks in the history of Ukraine: provincial space and time: collection of materials of the IX International Scientific Conference, Nizhyn, April 19-20, 2013 / compiled by O. Samoilenko. Nizhyn : Nizhyn Gogol State University, 2013, pp. 35-44. (In Ukrainian).

Kusherets, T. V. (2020). Identification of new forms of class struggle as a leading topic of modern socio-philosophical discourse. Virtus, 40, pp. 12-16. (In Ukrainian).

Moseychuk, V. (2023). Porter's Stemming for the Ukrainian language. URL: https://www.marazm.org.ua/document/stemer_ua (accessed on 11.08.2023). (In Ukrainian).

Rozumyuk, V. (2009). The «introduced consciousness» of the proletariat: Marxists vs. K. Marx. Doslídzhennya svitovoy politiki - World Policy Studies, 48, pp. 111-120. (In Ukrainian).

Simonchuk, O. (2010). Class Consciousness: Experience of Comparative Empirical Study. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing - Sociology: Theory, Methods, Marketing, (4), 56-84. (In Ukrainian).

Simonchuk, O. (2020). The class dimension of the perception of social inequality: variations over time. The dynamics of perception of social inequality in Ukraine: according to the International Social Research Program in 2009 and 2019: a collective monograph. Oksamytna S., Simonchuk O. (Eds.). Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine; National University of Kyiv-Mohyla Academy, pp. 127-170. (In Ukrainian).

Socialny Ruch (2023). URL: https://rev.org.ua (accessed on 11.08.2023). (In Ukrainian).

Tkalich, O. (2020). «Be like Nina»: how the nurses' movement was born during the pandemic and healthcare reform. Zhurnal «Spíl'ne» - Journal «Commons». URL: https://commons.com.ua/uk/ruh-medsester-pid-chas-medreformy-i-pandemii (accessed on 11.08.2023). (In Ukrainian).

Chernienko, V. O. (2009). Legitimization of self-identification of a social subject in the information society. Visnyk Natsionalʹnoho Aviatsiynoho Universytetu. Seriya: Filosofiya. Kulʹturolohiya - Bulletin of the National Aviation University. Series: Philosophy. Culturology, 10(2), pp. 95-98. (In Ukrainian).

Chernienko, V. O. (2014). To the socio-political foundations of the study of the problems of identity of the social subject. Gumanitarniy chasopis - Humanitarian journal, (2), pp. 8-14. (In Ukrainian).

Adorno, T. W. (1993). Theory of pseudo-culture (1959). Telos, 1993(95), 15-38.

Althusser, L. (1990). Philosophy and the spontaneous philosophy of the scientists & other essays. Verso.

Anthony, L. (2022). AntConc (Version 4.1.3) [Computer Software]. Tokyo, Japan : Waseda University, 2022. URL: https://www.laurenceanthony.net/software (дата звернення: 11.08.2023).

Arendt, H. (1973). The Origins of Totalitarianism, new ed. with added prefaces. A Harvest book.

Badiou, A. (2015). What is Philosophy?: A Lecture by Alain Badiou, 2010. New York and Dresden: Atropos Press. 260 p.

Badiou, A. (2018). Can Politics Be Thought?. Duke University Press

Baker, P. (2006). Using Corpora in Discourse Analysis. Continuum. 198 p.

Balibar, É. (2002). Politics and the other scene. Verso Books.

Baudrillard, J. (1975). The mirror of production. St. Louis: Telos Press.

Baudrillard, J. (1981). For a Critique of the Political Economy of the Sign. Telos Press.

Bauman, Z. (1978). Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. Hutchinson of London.

Benjamin, W. (2002). Selected Writings, Volume 3: 1935–1938. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.

Berardi, F. (2011). After the future. AK press.

Bloch, E. (1995). The principle of hope. Vol. 1. Cambridge, MA: MIT Press.

Bloch, E. (1996). The principle of hope. Vol. 3. Cambridge, MA: MIT Press.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harvard university press.

Callon, M., Lascoumes, P., and Barthe, Y. (2009). Acting in an uncertain world: An essay on technical democracy. MIT press.

Chomsky, N. (1987). The Chomsky Reader. Pantheon Books.

Chomsky, N., & Foucault, M. (2006). The Chomsky-Foucault debate: on human nature. The New Press.

Chomsky, N., and Herman, E. (2002). Manufacturing consent. New York: Pantheon Books.

Chomsky, N., and Polychroniou, C. J. (2017). Optimism over despair: On capitalism, empire, and social change. Haymarket Books.

Corsa, A. J. (2018). Grand narratives, metamodernism, and global ethics. Cosmos & History, 14(3), 3, p. 241-272

de Beauvoir, S. (1962). The ethics of ambiguity, tr. Citadel Press.

Drayton, T. (2021). Can I join in? Playful performance and alternative political realities. In Play and Democracy. Routledge, pp. 108-124

Fischer, E., & Curtis, M. (Eds.). (2019). Methodological advances in experimental philosophy. Bloomsbury Publishing.

Fricker, M. (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press.

Gramsci, A. (1977). Selections from political writings (1910-1920). London: Lawrence and Wishan.

Gramsci, A. (1978). Selections from Political Writings, (1921-1926). London: Lawrence and Wishan.

Gramsci, A. (1994). Gramsci: Pre-prison writings. Cambridge University Press.

Guattari, F. (2015). Psychoanalysis and transversality: Texts and interviews 1955-1971. Semiotext(e) / Foreign Agents.

Guattari, F. (2016). Lines of flight: For another world of possibilities. Bloomsbury Publishing.

Habermas, J. (1974). Theory and practice. Boston: Beacon Press.

Habermas, J. (1998). The philosophical discourse of modernity: Twelve lectures. Polity Press.

Honneth, A. (1995). The fragmented world of the social: essays in social and political philosophy. State University of New York Press.

Hyppolite, J. (1973). Studies on Marx and Hegel. Harper Torchbooks.

Junker, C. (2023). Claiming class: The manifesto between categorical disruption and stabilisation. Culture, Theory and Critique, pp. 1-17.

Kelsen, H. (1949). The political theory of Bolshevism: a critical analysis. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Kolakowski, L. (1978a). Main currents of Marxism: Volume 1 - The Founders. Clarendon Press.

Kolakowski, L. (1978b). Main currents of Marxism: Volume 2 - The Golden Age. Clarendon Press.

Kolakowski, L. (1978с). Main currents of Marxism: Volume 3 - The Breakdown. Clarendon Press.

Kolakowski, L. (2012). Is God happy?: selected essays. Penguin Books.

Laclau, E., and Mouffe, C. (2001). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. Verso Books.

Lefebvre, H. (1969). The explosion: Marxism and the French upheaval. New York and London: Modern Readers Paperback.

Lefebvre, H. (1982). The sociology of Marx. Columbia University Press.

Löwe, B., & Van Kerkhove, B. (2019). Methodological triangulation in empirical philosophy (of mathematics). Advances in experimental philosophy of logic and mathematics, 15-37.

Lukács, G. (1973). Marxism and Human Liberation. New York: A Delta Book.

Lukács, G. (2000). Tailism and the dialectics. A Defense of History and Class Consciousness: Tailism and the Dialectic, 45-149.

Lukács, G. (2009). Lenin: A Study on the Unity of his Thought. Verso Books.

Lukács, G. (2014). ‘Intellectual workers’ and the problem of intellectual leadership. Tactics and Ethics: Political Writings, 1919–1929. Verso, 2014, [pp. 35-41].

Lukács, G. (1971). History and class consciousness: Studies in Marxist dialectics. MIT Press.

MacIntyre, A. (1970). Herbert Marcuse. The Viking Press.

MacIntyre, A. (1998). A short history of ethics: a history of moral philosophy from the Homeric age to the 20th century. Routledge.

MacIntyre, A. C. (2008). Alasdair MacIntyre’s Engagement with Marxism: Selected Writings 1953-1974. Brill.

Manikonda, L., Beigi, G., Liu, H., & Kambhampati, S. (2018). Twitter for sparking a movement, reddit for sharing the moment: #metoo through the lens of social media. arXiv preprint arXiv:1803.08022.

Marcuse, H. (1969). Soviet Marxism: A critical analysis. Columbia University Press.

Marcuse, H. (1972). Counterrevolution and revolt. Beacon Press.

Marcuse, H. (2007). Art and liberation: Collected papers of Herbert Marcuse. Routledge.

Marcuse, H. (2013). German Social Stratification. In: Marcuse, H., & Kirchheimer, O. (2013). Secret reports on Nazi Germany: The Frankfurt School contribution to the war effort. Princeton University Press, pp. 74-91.

Marcuse, H. (2014). Marxism, Revolution and Utopia: Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6 . Routledge.

Maritain, J. (1938). True Humanism. New York Charles Scribner’s Sons.

Maritain, J. (1973). Integral humanism; temporal and spiritual problems of a new Christendom. University of Notre Dame Press.

Marx, K. and Engels F. (1962-1990). Marx-Engels-Werke. Bandes 1-43. Berlin: Dietz Verlag.

Merleau-Ponty, M. (1969). Humanism and terror. Boston: Beacon Press.

Merleau-Ponty, M. (1981). Phenomenology of Perception. Routledge.

Mezzadra, S. (2018). In the Marxian workshops: Producing subjects. Rowman & Littlefield.

Negri, A. (1989). The politics of subversion: A manifesto for the twenty-first century. Polity Press.

Negri, A. (2005). Books for burning: Between civil war and democracy in 1970s Italy. Verso.

Negri, A. (2014). Factory of strategy: thirty-three lessons on Lenin. Columbia University Press.

Ovetz, R. (2020). Workers' Inquiry and Global Class Struggle: Strategies, Tactics, Objectives. Pluto Press.

Popper, K. R. (1966). The open society and its enemies. Vol. 1. Princeton University Press.

Russell, B. (2009a). The Basic Writings of Bertrand Russell. Routledge Classics.

Russell, B. (2009b). The prospects of industrial civilization. Routledge.

Sartre, J. P. (1976). Anti-Semite and Jew: Tr. by George J. Becker. Schocken Books.

Scruton, R. (1998). The philosopher on Dover Beach: essays. South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press.

Scruton, R. (2015). Fools, frauds and firebrands: Thinkers of the new left. Bloomsbury Publishing.

Searle, J. (2010). Making the social world: The structure of human civilization. Oxford University Press.

Sinclair J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press. 197 p.

Sloterdijk, P. (2010). Rage and time: A psychopolitical investigation. Columbia University Press.

Stefanowitsch A. (2020). Corpus Linguistics: A Guide to the Methodology. Language Science Press. 510 p.

Van den Akker, R., and Vermeulen, T. (2017). Periodising the 2000s, or, the Emergence of Metamodernism. Metamodernism: Historicity, affect, and Depth after postmodernism, 1-19.

Von Mises, L. (1985). Omnipotent government. Spring Mills: Libertarian Press, Inc.

Von Mises, L. (2007). Theory and History. Ludwig von Mises Institute.

Wallerstein, I. (1991). Class conflict in the capitalist world-economy. In: Race, nation, class: ambiguous identities. Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein: translation by Chris Turner. State University of New York at Binghamton, pp. 115-124.

West, C. (1991). The ethical dimensions of Marxist thought. New York: Monthly Review Press.

West, C. (1999). The Cornel West Reader. New York: Basic Civitas Books.

Žižek, S. (2012). Organs without bodies: On Deleuze and consequences. Routledge.

Zúñiga K. (2021). Facebook Scraper. Github.com. URL: https://github.com/kevinzg/facebook-scraper (accessed on 11.08.2023)

Опубліковано
2023-11-27
Цитовано
Як цитувати
Ільїн, І., & Нігматова, О. (2023). #БУДЬЯКНІНА (РУХ «БУДЬ ЯК НІНА») В КОНТЕКСТІ РІМЕЙКУ ПОНЯТТЯ КЛАСОВОЇ СВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД (ДО 100-РІЧЧЯ ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІ ДЬЙОРДЯ ЛУКАЧА «ІСТОРІЯ ТА КЛАСОВА СВІДОМІСТЬ» (1923-2023 РР.)). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (69), 98-119. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2023-69-12
Номер
Розділ
Статті