Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії» https://periodicals.karazin.ua/philosophy <p>Фахове видання з філософських наук.</p> <p>У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, етики, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.</p> uk-UA <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <ol> <li class="show">Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution License&nbsp;4.0 International (CC BY 4.0)</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див.&nbsp;<a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> holubenko@karazin.ua (Олександр Голубенко (Oleksandr Holubenko)) holubenko@karazin.ua (Олександр Голубенко (Oleksandr Holubenko)) Wed, 30 Dec 2020 00:02:41 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ПОСТЛЮДИНА В СЕКРЕТНОМУ МІСЦІ/ТІ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16555 <p>У статті досліджено постгуманістичні аспекти проблеми секретного місця/та, тобто водночас і простору, і місця. Проведена диференціація простору і місця, секрету і таємниці. Досліджено різноманітність уявлення про секрет (потаємність, завуальованість, зашифрованість тощо) від тенденції ретельно зберігати секрет місця/та до вимоги повністю демістифікувати місце. Філософія, особливо філософська антропологія, у цьому разі постає геофілософією, географією людини. Отже, концептуалізуюча людська істота оглядається у філії, дружбі з ландшафтом, місцем/том. Продемонстровано значення природних стихій (вода, повітря, вогонь тощо) для секретного місця/та. Особливу актуальність цьому дослідженню надає звернення до поточної концепції атмосфери, яка слабко сприймається, але є впливовою. Простежено взаємозв’язок між секретним місцем/том і секретною особою, як-от фрік, Секретний Санта тощо. Проведене розрізнення секретного місця/та і не-місця як місця, що рухається з дискурсом, місця оглядання. Показано важливість секретного місця/та для формування пост-тіла в ситуації, коли тіло як таке є втраченим. Продемонстровано важливість психоаналітичної та психогеографічної концептуалізації секретного місця/та. До них примикає розгляд простору щодо нудьги як стабілізації задоволення у звичному та зручному, хороша банальність, насолода з боку задоволення. Значення секретного місця/та стверджується в умовах, коли місто відіграє не лише кон’юнктивну, сполучну, але й диз’юнктивну, роз’єднавчу роль. Зроблено висновок про секретне місце/то як постлюдське місце місця, місце-без-місця з таємницею секрета. Дослідження проведено на матеріалі актуальної культури (літератури, кіно, архітектури, дизайну тощо), а також життєвих практик. Це відповідає делезіанському твердженню про перетин поняття, проспекту та афекту. До дослідження також залучені спекулятивний реалізм, спекулятивний постгуманізм та інші пов’язані з проблематикою статті концепції.</p> Nataliia V. Zahurska ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16555 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ЛЕО ШТРАУС: КРИТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ГЕҐЕЛЯ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16608 <p>-</p> Vladimir V. Prokopenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16608 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ПИТАННЯ ПРО НІМЕЦЬКУ ПРОВИНУ У ФІЛОСОФІЇ КАРЛА ЯСПЕРСА https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16610 <p>-</p> Andrii O. Pykalo ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16610 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ПОСТАНАРХІЗМ ЯК ФІЛОСОФІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16611 <p>-</p> Andrii M. Pavliuchenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16611 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 МЕРЕЖЕВИЙ КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16612 <p>-</p> Yulia L. Bankouskaya ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16612 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФІЛОСОФІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16613 <p>-</p> Nigar A. Huseynova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16613 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЖАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ «ПОСТСПОЖИВАННЯ» https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16615 <p>-</p> Lidiia M. Gazniuk, Mykhailo V. Beilin ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16615 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕКЛАМИ В СУСПІЛЬСТВІ ПАНОПТИКУМУ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16616 <p>-</p> Vitalii O. Koval ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16616 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ХРИСТОФ ЗІГВАРТ (1830–1904) ТА ЙОГО ЛОГІКА В ПРАЦЯХ ІСИДОРА ПРОДАНА (1854–1919/1920) https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16617 <p>-</p> Volodymyr O. Abashnik ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16617 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ «ІЗБОРНИКА 1073 Р.»: ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16618 <p>-</p> Oleksandr B. Kyrychok ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16618 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ТВОРАХ ДІЯЧІВ БРАТСЬКИХ ШКІЛ (XVI – XVII СТОЛІТТЯ) https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16619 <p>-</p> Olena G. Hudzenko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16619 Sun, 27 Dec 2020 00:00:00 +0200 ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ СЕВЕРИНА БОЕЦІЯ: ГОЛОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СЕНСИ В КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТЕОЛОГІЇ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16620 <p>-</p> Maksym R. Kulyk ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16620 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ЕПОХА МУЧЕНИКІВ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ СИРІЙЦІВ-ХРИСТИЯН КІНЦЯ IV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ V СТОЛІТТЯ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16622 <p>-</p> Vladyslav I. Vodko ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16622 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 КОНЦЕПТ ПРАКТИК ЄВРЕЙСЬКОЇ ТА РАНЬОХРИСТИЯНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16623 <p>-</p> Valentyna V. Kuryliak ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16623 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ПОНЯТТЯ ЩАСТЯ В БІОЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ) https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16624 <p>-</p> Kateryna S. Rassudina ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16624 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕДАГУВАННЯ ГЕНОМУ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16625 <p>-</p> Svitlana V. Sumchenko, Olena A. Naumkina ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16625 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 МАЙБУТНЄ ГУМАНІЗМУ: МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ТЕХНОГЕННІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16626 <p>-</p> Dalia L. Kobelieva ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16626 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ФУНКЦІЇ АРХЕТИПУ ЯК ЦІННІСНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16627 <p>-</p> Alla O. Makarova ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16627 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕТИЧНОЇ ФІЛАНТРОПІЇ В РЕГІОНІ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ (БСПА) https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16550 <p>Згідно з критеріями Організації Об’єднаних Націй бідність означає обмеженість людини в її виборі, можливостях, а також нездатність унаслідок низького доходу ефективно брати участь у житті суспільства. Бідність породжує такі проблеми, як погане здоров’я, нездатність купувати предмети першої необхідності, позбавлення можливості повноцінного здійснення громадянських і політичних прав тощо. Незважаючи на наявність величезної кількості людських і природних ресурсів у країнах Близького Сходу та Північної Африки (БСПА), багато людей в цьому регіоні живуть у крайній бідності. Використовуючи феноменологічну герменевтику, а також екзистенціальний критичний аналіз, автор статті обґрунтовує необхідність використання етичної філантропії для зменшення бідності в регіоні БСПА. Бідність – це також і етична проблема, оскільки вона визначає якість життя, переважно негативно впливаючи на людську поведінку та унеможливлюючи для людини її існування як моральної істоти. Тому неприпустимою є ситуація, коли величезні багатства регіону БСПА не використовуються на благо всіх його мешканців. Окрім необхідних зусиль уряду та ефективного політичного керівництва, багаті люди й неурядові організації зі свого боку також несуть моральну відповідальність за допомогу в скороченні бідності в регіоні БСПА. Саме етична роль окремих осіб і груп у наданні благодійної допомоги для полегшення і, якщо це є можливим, викорінення бідності в регіоні БСПА є основною темою цієї статті. У&nbsp;запропонованій роботі стверджується, що в регіоні БСПА присутні як крайня, так і інші форми бідності. Проведене дослідження дозволяє авторові зробити висновок про те, що етичний борг філантропії для окремих людей і груп полягає саме в тому, щоб скорочувати бідність. Припускається, що завдяки практиці етичної філантропії жителі регіону БСПА можуть стати кращими в моральному сенсі, а також досягти більш високого рівня щастя та миру.</p> Mark O. Ikeke ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16550 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ТА ЕСТЕТИЧНІ СУДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16628 <p>-</p> Yaroslav I. Streltsov ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16628 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ЕМАНСИПАЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ XIX СТОЛІТТЯ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16629 <p>-</p> Kateryna H. Fisun ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16629 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 РОЛЬ І МІСЦЕ ТАЄМНИЦІ В МЕТАФІЗИЦІ МАМЛЄЄВСЬКОГО ХАОСМОСУ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16630 <p>-</p> Semen A. Honcharov ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16630 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 МЕТАФІЗИЧНА ПРИРОДА ЗНАНЬ: СВІТЛО, ЩО ПРОСВІТЛЮЄ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16631 <p>-</p> Yuliia Yu. Brodetska ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16631 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЄКТ РЕНЕ ДЕКАРТА (Рецензія на монографію А. М. Малівського “Незнаний Декарт: антропологічний вимір у філософуванні”) https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16633 <p>Рецензія на монографію Анатолія Миколайовича Малівського</p> <p>Незнаний Декарт: антропологічний вимір у філософуванні: монографія. Дніпро: Герда, 2019. 300 с.</p> Ivan D. Zahriichuk ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16633 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ЖИТТЯ (Листування з Григорієм Львовичем Тульчинським) https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16634 <p>-</p> Tetiana S. Voropai ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16634 Wed, 30 Dec 2020 00:00:00 +0200