Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії» https://periodicals.karazin.ua/philosophy <p>Фахове видання з філософських наук.</p> <p>У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, етики, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.</p> Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (V. N. Karazin Kharkiv National University) uk-UA Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії» 2226-0994 <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <ol> <li class="show">Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution License&nbsp;4.0 International (CC BY 4.0)</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див.&nbsp;<a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> ТЕМНА МАТЕРІЯ ОБРАЗІВ У СИТУАЦІЇ ЗАРАЗНОГО РЕЗОНАНСУ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18104 <p>-</p> Олег Перепелиця Ольга Храброва Авторське право (c) 2021 Олег Перепелиця, Ольга Храброва http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 НЕІМЕНОВАНА, РЕАЛЬНА, НЕМОЖЛИВА: СПІЛЬНОТА У ФІЛОСОФІЇ АЛЕНА БАДЬЮ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18090 <p>-</p> Ольга Чистотіна Авторське право (c) 2021 Olha Chystotina http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 СВЯТА ТРІЙЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18091 <p>-</p> Володимир Білодід Авторське право (c) 2021 Volodymyr Bilodid http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФ ТА ПЕДАГОГ ІВАН ЯКОВИЧ ЧАЛЕНКО (1873-1937): ПОСТАТЬ НА ТЛІ ЕПОХИ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18092 <p>-</p> Олександр Гавриленко Олег Садовніков Авторське право (c) 2021 Oleksandr Havrylenko, Oleh Sadovnikov http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ «ІЗБОРНИКА 1073 Р.»: ЕТИКА https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18098 <p>-</p> Олександр Киричок Авторське право (c) 2021 Олександр Киричок http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 РЕЛІГІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМАЦІЙНОЇ ІДЕОЛОГІЇ (КІНЕЦЬ XVI – ПОЧАТОК XVII СТ.) https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18099 <p>-</p> Олена Гудзенко Авторське право (c) 2021 Олена Гудзенко http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 «БЕЗОДНЯ» Ю. В. МАМЛЄЄВА: ГЕНЕЗА, ДИНАМІКА ВЧЕННЯ, ОНТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18100 <p>-</p> Семен Гончаров Авторське право (c) 2021 Семен Гончаров http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 ТЕАТР ЖИТТЯ В. ШЕКСПІРА ТА ФІЛОСОФІЯ ТЕАТРУ ДОБИ БАРОКО: «ФАУСТІВСЬКИЙ ДУХ» ОПАНОВУЄ АНТИЧНУ ФОРМУ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18101 <p>-</p> Олена Титар Авторське право (c) 2021 Олена Титар http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ПРАКТИЦІ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18102 <p>-</p> Галина Миленька Ангеліна Ангелова Авторське право (c) 2021 Галина Миленька, Ангеліна Ангелова http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64 ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18103 <p>-</p> Тетяна Заїка Авторське право (c) 2021 Тетяна Заїка http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-30 2021-06-30 64