ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У XVI-XVII СТ.: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

  • Олена Гудзенко Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-2028-7697
Ключові слова: містичне пізнання, духовний розвиток, чернече подвижництво, самовдосконалення

Анотація

У статті розглядаються філософсько-теологічні надбання періоду XVI–XVII століть на теренах України. Зроблено висновок, що в цей час відбулося переосмислення філософської думки, зсув від богопізнання до підкреслення важливості пізнання людини та визнання її самоцінності. Зокрема, виникла школа традиціоналізму з корінням в православній візантійсько-древньоруській традиції, що виступала як опозиція латинізованому католицизму. Автор здійснює філософський аналіз поглядів Василя Суразького-Малюшицького та Івана Вишенського. Перший підкреслює недосяжність Бога та акцентує на містичному пізнанні, другий вбачає Бога у внутрішній суті людської душі та визначає шлях до самовдосконалення через самопізнання. Додаткові концепції подають ігумен Йов Почаївський, Йов Княгиницький, Ісакій Борискович і Віталій з Дубно, які акцентують на важливості духовного розвитку через молитовну безмовність і аскетичний спосіб життя. Стефан Зизаній висловлює раціоналістичні погляди на есхатологію, відкидаючи існування чистилища та інших післясмертних реалій. Касіян Сакович розглядає душу як акт фізичного тіла, що взаємодіє з божественною сутністю через благодать та богоподібність. Загалом, у XVI–XVII столітті в православ’ї спостерігаються тенденції до збереження релігійно-містичної традиції та розрізнення аспектів зовнішнього та внутрішнього в людині. Основний акцент був спрямований на бачення ключового елементу шляху до спасіння у чернечому подвижництві.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Олена Гудзенко, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Гудзенко Олена Георгіївна

кандидатка філософських наук

доцентка кафедри політології та публічного управління

Волинський національний університет імені Лесі Українки

вул. Шопена, 24, м. Луцьк, 43021, Україна

Посилання

About the only true Orthodox Church and about the Holy Cathedral Apostolic Church, where it started and how it spread everywhere. The work of Vasiliy, the priest of Ostrog, 1588. (1882). Russian Historical Library, published by the Archaeological Commission. Vol. 7. St. Petersburg, p. 633-938.

Andrusiv, L. (2011). Rationalist tendencies in Ukrainian philosophical thought XI - beg. XVII century. The Manuscript. The dissertation on the receiving of the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences, Specialty 09.00.05 History of Philosophy. Drahomanov National Pedagogical University. K. (In Ukrainian).

Anonym. (1988). Counsel on piety. Monuments of fraternal schools in Ukraine: the end of the XVI – the beginning of the XVII century: texts and researches. Kyiv: Nauk. Thought, p. 328-336. (In Ukrainian).

Bee Pochaevskaya. (1884). A collection of instructive teachings and articles compiled and copied by the Monk Job Abbot of the Pochaev Lavra (1581-1651). Part 1. Pochaev: Printing house of the Pochaev Dormition Lavra. (In Russian).

Bobak, M. (2001). Ideas of civic humanism in the Ukrainian spiritual culture (XVI-XVII centuries. The Manuscript. The dissertation on the receiving of the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences, Specialty 09.00.05 History of Philosophy. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. (In Ukrainian).

Doichyk, M. (2004). Ethical and anthropological ideas of Ukrainian Renaissance humanism (end of XVI - first third of XVII century). The Manuscript. The dissertation on the receiving of the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences, Specialty 09.00.05 History of Philosophy. Taras Shevchenko National University of Kyiv. К. (In Ukrainian).

Garat, I. (2017). Hesychast tradition in the legacy of Vasyl Surazky. Young Scientist, 9 (49), September, 21-26. (In Ukrainian).

Humeniuk, S. (2013). Mystical practice of hesychia in Ukraine at the turn of the XVI - XVII centuries. Humanitarian Bulletin ZDIA, 53, 154–165. (In Ukrainian).

Kraliuk, P. (1997). “Counseling on piety”: context, ideas, author. Philological studies, 2, 81-87. (In Ukrainian).

Kvasyuk, L. (2008). Socio-political orientations “Scriptures to the bishops who fled from the Orthodox faith” (Ostroh, 1598) by Ivan Vyshensky. Ostroh local lore collection. Issue 3. Ostroh: OU OA, p. 32-37. (In Ukrainian).

Logvinenko, V. (2005). Polemical literature as a factor in the formation of national and religious consciousness of the Ukrainian people. The Manuscript. The dissertation on the receiving of the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences, Specialty 09.00.05 History of Philosophy. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. (In Ukrainian).

Lysokolenko, T. (2011). Irrational cognition in the works of Ivan Vyshensky. Philosophy and political science in the context of modern culture. Philosophy, 1 (1), 245-250. (In Ukrainian).

Minenko, Y. (2018). Epigrams of Abbot Vitaly - a sample of Baroque identity. Methodological study, 46, 60–70. (In Ukrainian).

Moskalyova L., Yakovenko I., Chorna V. (2016). The role of the Lviv Brotherhood in the development of the school education system in Ukraine in the XVI-XVII centuries. History of religions in Ukraine. Lviv. Logos, 1, 138-147. (In Ukrainian).

Nazaruk, V. (2017). Formation of the Baroque style in the works of writers of the Ostroh circle (second half of the 16th - first half of the 17th century). Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences in the specialty 10.01.01 - Ukrainian literature. Institute of Literature. T.G. Shevchenko National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. (In Ukrainian).

Stratii, V. (2019). Interpretation of the Aristotelian definition of the soul in the treatises "On the Soul" by Kasiyan Sakovich and Innokenty Gisel. Ucrainica Mediaevalia. Kyiv: Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2/3, 175-196. (In Ukrainian).

Surazky, V. (1988). About the One True Orthodox Faith and the Holy Cathedral Apostolic Church. Ukrainian literature of the XIV-XVI centuries. Kyiv: Naukova Dumka, 236-249. (In Russian).

The teaching of Reverend Iov Pochaevsky about renunciation of the world and spiritual perfection. Conversations and teachings of our Venerable and God-bearing father Job, abbot and miracle worker Saint Lavra Pochaevskia. (1884). Pochaev: Typography of the Pochaev Assumption Lavra, p.17-18. (In Russian).

Vitaly. (1988). From the book “Diopter or Mirror and the expression of the human abdomen in the other world”. Ukrainian poetry of the XVII century (first half): Anthology. Kyiv: Soviet writer, p. 46-52. (In Ukrainian).

Vyshensky, I. (1986). Scripture, which is called “thought spectacle”… Works. Kyiv: Dnipro, p. 217-227. (In Ukrainian).

Zherebylo, I. (2002). The problem of the meaning of human life in the Ukrainian philosophy of the XI - first half of the XVII century. The Manuscript. The dissertation on the receiving of the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences, Specialty 09.00.05 History of Philosophy. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. (In Ukrainian).

Опубліковано
2023-11-27
Цитовано
Як цитувати
Гудзенко, О. (2023). ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У XVI-XVII СТ.: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (69), 65-70. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2023-69-8
Номер
Розділ
Статті