https://periodicals.karazin.ua/philosophy/issue/feed Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії» 2021-12-08T15:53:27+00:00 Олександр Голубенко (Oleksandr Holubenko) holubenko@karazin.ua Open Journal Systems <p>Фахове видання з філософських наук.</p> <p>У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, етики, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.</p> https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18104 ТЕМНА МАТЕРІЯ ОБРАЗІВ У СИТУАЦІЇ ЗАРАЗНОГО РЕЗОНАНСУ 2021-12-08T15:46:47+00:00 Олег Перепелиця o.perepelytsia@karazin.ua Ольга Храброва o.khrabrova@karazin.ua <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Олег Перепелиця, Ольга Храброва https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18090 НЕІМЕНОВАНА, РЕАЛЬНА, НЕМОЖЛИВА: СПІЛЬНОТА У ФІЛОСОФІЇ АЛЕНА БАДЬЮ 2021-12-08T15:47:20+00:00 Ольга Чистотіна univer@karazin.ua <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Olha Chystotina https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18091 СВЯТА ТРІЙЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 2021-12-08T15:49:54+00:00 Володимир Білодід bilodid.vd@gmail.com <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Volodymyr Bilodid https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18092 УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФ ТА ПЕДАГОГ ІВАН ЯКОВИЧ ЧАЛЕНКО (1873-1937): ПОСТАТЬ НА ТЛІ ЕПОХИ 2021-12-08T15:50:24+00:00 Олександр Гавриленко o.gavrylenko@karazin.ua Олег Садовніков sadovnikovok@ukr.net <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Oleksandr Havrylenko, Oleh Sadovnikov https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18098 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ «ІЗБОРНИКА 1073 Р.»: ЕТИКА 2021-12-08T15:50:59+00:00 Олександр Киричок kyrychok73@gmail.com <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Олександр Киричок https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18099 РЕЛІГІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМАЦІЙНОЇ ІДЕОЛОГІЇ (КІНЕЦЬ XVI – ПОЧАТОК XVII СТ.) 2021-12-08T15:51:34+00:00 Олена Гудзенко olena.gudzenkooo@gmail.com <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Олена Гудзенко https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18100 «БЕЗОДНЯ» Ю. В. МАМЛЄЄВА: ГЕНЕЗА, ДИНАМІКА ВЧЕННЯ, ОНТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 2021-12-08T15:52:02+00:00 Семен Гончаров sementulpanov@gmail.com <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Семен Гончаров https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18101 ТЕАТР ЖИТТЯ В. ШЕКСПІРА ТА ФІЛОСОФІЯ ТЕАТРУ ДОБИ БАРОКО: «ФАУСТІВСЬКИЙ ДУХ» ОПАНОВУЄ АНТИЧНУ ФОРМУ 2021-12-08T15:52:33+00:00 Олена Титар tytarolena77@gmail.com <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Олена Титар https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18102 ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ПРАКТИЦІ 2021-12-08T15:53:00+00:00 Галина Миленька milgal@ukr.net Ангеліна Ангелова tira-sun@ukr.net <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Галина Миленька, Ангеліна Ангелова https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/18103 ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ 2021-12-08T15:53:27+00:00 Тетяна Заїка ztp1989@i.ua <p>-</p> 2021-06-30T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2021 Тетяна Заїка