https://periodicals.karazin.ua/philosophy/issue/feed Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії» 2020-12-30T00:02:41+02:00 Олександр Голубенко (Oleksandr Holubenko) holubenko@karazin.ua Open Journal Systems <p>Фахове видання з філософських наук.</p> <p>У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, етики, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.</p> https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16555 ПОСТЛЮДИНА В СЕКРЕТНОМУ МІСЦІ/ТІ 2020-12-28T20:00:22+02:00 Nataliia V. Zahurska zagurskaya@karazin.ua <p>У статті досліджено постгуманістичні аспекти проблеми секретного місця/та, тобто водночас і простору, і місця. Проведена диференціація простору і місця, секрету і таємниці. Досліджено різноманітність уявлення про секрет (потаємність, завуальованість, зашифрованість тощо) від тенденції ретельно зберігати секрет місця/та до вимоги повністю демістифікувати місце. Філософія, особливо філософська антропологія, у цьому разі постає геофілософією, географією людини. Отже, концептуалізуюча людська істота оглядається у філії, дружбі з ландшафтом, місцем/том. Продемонстровано значення природних стихій (вода, повітря, вогонь тощо) для секретного місця/та. Особливу актуальність цьому дослідженню надає звернення до поточної концепції атмосфери, яка слабко сприймається, але є впливовою. Простежено взаємозв’язок між секретним місцем/том і секретною особою, як-от фрік, Секретний Санта тощо. Проведене розрізнення секретного місця/та і не-місця як місця, що рухається з дискурсом, місця оглядання. Показано важливість секретного місця/та для формування пост-тіла в ситуації, коли тіло як таке є втраченим. Продемонстровано важливість психоаналітичної та психогеографічної концептуалізації секретного місця/та. До них примикає розгляд простору щодо нудьги як стабілізації задоволення у звичному та зручному, хороша банальність, насолода з боку задоволення. Значення секретного місця/та стверджується в умовах, коли місто відіграє не лише кон’юнктивну, сполучну, але й диз’юнктивну, роз’єднавчу роль. Зроблено висновок про секретне місце/то як постлюдське місце місця, місце-без-місця з таємницею секрета. Дослідження проведено на матеріалі актуальної культури (літератури, кіно, архітектури, дизайну тощо), а також життєвих практик. Це відповідає делезіанському твердженню про перетин поняття, проспекту та афекту. До дослідження також залучені спекулятивний реалізм, спекулятивний постгуманізм та інші пов’язані з проблематикою статті концепції.</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16608 ЛЕО ШТРАУС: КРИТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ГЕҐЕЛЯ 2020-12-28T20:01:55+02:00 Vladimir V. Prokopenko PVlad99@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16610 ПИТАННЯ ПРО НІМЕЦЬКУ ПРОВИНУ У ФІЛОСОФІЇ КАРЛА ЯСПЕРСА 2020-12-28T20:03:04+02:00 Andrii O. Pykalo andreypikalo@ukr.net <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16611 ПОСТАНАРХІЗМ ЯК ФІЛОСОФІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 2020-12-28T20:05:17+02:00 Andrii M. Pavliuchenko sawthis00@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16612 МЕРЕЖЕВИЙ КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 2020-12-28T20:06:35+02:00 Yulia L. Bankouskaya ulia_bank@tut.by <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16613 СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФІЛОСОФІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 2020-12-28T20:07:44+02:00 Nigar A. Huseynova nigar.huseynova@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16615 ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЖАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ «ПОСТСПОЖИВАННЯ» 2020-12-28T20:08:47+02:00 Lidiia M. Gazniuk lgazn@karazin.ua Mykhailo V. Beilin beilyn@hdafk.kharkov.ua <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16616 АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕКЛАМИ В СУСПІЛЬСТВІ ПАНОПТИКУМУ 2020-12-28T20:10:11+02:00 Vitalii O. Koval vitalij.koval.kvo@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16617 ХРИСТОФ ЗІГВАРТ (1830–1904) ТА ЙОГО ЛОГІКА В ПРАЦЯХ ІСИДОРА ПРОДАНА (1854–1919/1920) 2020-12-28T20:14:22+02:00 Volodymyr O. Abashnik abaschnik@ukr.net <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16618 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ «ІЗБОРНИКА 1073 Р.»: ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ 2020-12-28T20:17:14+02:00 Oleksandr B. Kyrychok kyrychok73@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16619 ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ТВОРАХ ДІЯЧІВ БРАТСЬКИХ ШКІЛ (XVI – XVII СТОЛІТТЯ) 2020-12-28T20:18:36+02:00 Olena G. Hudzenko olena.gudzenkooo@gmail.com <p>-</p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16620 ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ СЕВЕРИНА БОЕЦІЯ: ГОЛОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СЕНСИ В КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТЕОЛОГІЇ 2020-12-28T20:20:17+02:00 Maksym R. Kulyk maksimkulik.philosophy@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16622 ЕПОХА МУЧЕНИКІВ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ СИРІЙЦІВ-ХРИСТИЯН КІНЦЯ IV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ V СТОЛІТТЯ 2020-12-28T20:23:59+02:00 Vladyslav I. Vodko vladislavvodko17@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16623 КОНЦЕПТ ПРАКТИК ЄВРЕЙСЬКОЇ ТА РАНЬОХРИСТИЯНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ 2020-12-28T20:26:32+02:00 Valentyna V. Kuryliak valentina.kuryliak@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16624 ПОНЯТТЯ ЩАСТЯ В БІОЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ) 2020-12-28T20:27:32+02:00 Kateryna S. Rassudina rassudina.k@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16625 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕДАГУВАННЯ ГЕНОМУ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ 2020-12-28T20:28:41+02:00 Svitlana V. Sumchenko svitlanasumchenko@gmail.com Olena A. Naumkina Olena123@gmx.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16626 МАЙБУТНЄ ГУМАНІЗМУ: МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ТЕХНОГЕННІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 2020-12-28T20:29:46+02:00 Dalia L. Kobelieva daliakobelieva@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16627 ФУНКЦІЇ АРХЕТИПУ ЯК ЦІННІСНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 2020-12-28T20:30:55+02:00 Alla O. Makarova Makarova_AO@ukr.net <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16550 ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕТИЧНОЇ ФІЛАНТРОПІЇ В РЕГІОНІ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ (БСПА) 2020-12-30T00:02:34+02:00 Mark O. Ikeke Ikeke7@yahoo.com <p>Згідно з критеріями Організації Об’єднаних Націй бідність означає обмеженість людини в її виборі, можливостях, а також нездатність унаслідок низького доходу ефективно брати участь у житті суспільства. Бідність породжує такі проблеми, як погане здоров’я, нездатність купувати предмети першої необхідності, позбавлення можливості повноцінного здійснення громадянських і політичних прав тощо. Незважаючи на наявність величезної кількості людських і природних ресурсів у країнах Близького Сходу та Північної Африки (БСПА), багато людей в цьому регіоні живуть у крайній бідності. Використовуючи феноменологічну герменевтику, а також екзистенціальний критичний аналіз, автор статті обґрунтовує необхідність використання етичної філантропії для зменшення бідності в регіоні БСПА. Бідність – це також і етична проблема, оскільки вона визначає якість життя, переважно негативно впливаючи на людську поведінку та унеможливлюючи для людини її існування як моральної істоти. Тому неприпустимою є ситуація, коли величезні багатства регіону БСПА не використовуються на благо всіх його мешканців. Окрім необхідних зусиль уряду та ефективного політичного керівництва, багаті люди й неурядові організації зі свого боку також несуть моральну відповідальність за допомогу в скороченні бідності в регіоні БСПА. Саме етична роль окремих осіб і груп у наданні благодійної допомоги для полегшення і, якщо це є можливим, викорінення бідності в регіоні БСПА є основною темою цієї статті. У&nbsp;запропонованій роботі стверджується, що в регіоні БСПА присутні як крайня, так і інші форми бідності. Проведене дослідження дозволяє авторові зробити висновок про те, що етичний борг філантропії для окремих людей і груп полягає саме в тому, щоб скорочувати бідність. Припускається, що завдяки практиці етичної філантропії жителі регіону БСПА можуть стати кращими в моральному сенсі, а також досягти більш високого рівня щастя та миру.</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16628 ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ТА ЕСТЕТИЧНІ СУДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 2020-12-28T20:33:34+02:00 Yaroslav I. Streltsov streltsow978@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16629 ЕМАНСИПАЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ XIX СТОЛІТТЯ 2020-12-28T20:34:31+02:00 Kateryna H. Fisun k.g.fisun@karazin.ua <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16630 РОЛЬ І МІСЦЕ ТАЄМНИЦІ В МЕТАФІЗИЦІ МАМЛЄЄВСЬКОГО ХАОСМОСУ 2020-12-28T20:35:25+02:00 Semen A. Honcharov sementulpanov@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16631 МЕТАФІЗИЧНА ПРИРОДА ЗНАНЬ: СВІТЛО, ЩО ПРОСВІТЛЮЄ 2020-12-28T20:36:15+02:00 Yuliia Yu. Brodetska yuliaybrod@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16633 ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЄКТ РЕНЕ ДЕКАРТА (Рецензія на монографію А. М. Малівського “Незнаний Декарт: антропологічний вимір у філософуванні”) 2020-12-28T20:40:16+02:00 Ivan D. Zahriichuk zagrij@yahoo.com <p>Рецензія на монографію Анатолія Миколайовича Малівського</p> <p>Незнаний Декарт: антропологічний вимір у філософуванні: монографія. Дніпро: Герда, 2019. 300 с.</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/16634 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ЖИТТЯ (Листування з Григорієм Львовичем Тульчинським) 2020-12-28T20:38:35+02:00 Tetiana S. Voropai voropayts@gmail.com <p>-</p> 2020-12-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##