Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії, філософії науки та освіти, культурології, питанням становлення інформаційного суспільства.

Вісник є фаховим виданням у галузі філософських наук (наказ МОН України №1328 від 21.12.2015 р.)

Опубліковано: 2018-12-27

Весь випуск

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ