Archives

 • The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science
  No. 67 (2023)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of philosophy of culture, philosophical
  anthropology, theory of knowledge and philosophy of science.
  The Journal is a professional edition of Ukraine of the "B" category in the field of philosophical
  science in the specialty 033 - "Philosophy" (The Decree of MES of Ukraine No. 627 from
  14.05.2020)
  Indexed: DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source 

 • The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science
  No. 66 (2022)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of philosophy of culture, philosophical
  anthropology, theory of knowledge and philosophy of science.
  The Journal is a professional edition of Ukraine of the "B" category in the field of philosophical
  science in the specialty 033 - "Philosophy" (The Decree of MES of Ukraine No. 627 from
  14.05.2020)
  Indexed: DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source 

 • The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science
  No. 65 (2022)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of philosophy of culture, philosophical
  anthropology, theory of knowledge and philosophy of science.
  The Journal is a professional edition of Ukraine of the "B" category in the field of philosophical
  science in the specialty 033 - "Philosophy" (The Decree of MES of Ukraine No. 627 from
  14.05.2020)
  Indexed: DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source 

 • The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science
  No. 64 (2021)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of philosophy of culture, philosophical
  anthropology, theory of knowledge and philosophy of science.
  The Journal is a professional edition of Ukraine of the "B" category in the field of philosophical
  science in the specialty 033 - "Philosophy" (The Decree of MES of Ukraine No. 627 from
  14.05.2020)
  Indexed: DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source 

 • The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science
  No. 63 (2021)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of philosophy of culture,
  philosophical anthropology, theory of knowledge and philosophy of science
  The Journal is a professional edition of Ukraine of the "B" category in the field of philosophical
  science in the specialty 033 (The Decree of MES of Ukraine No. 627 from 14.05.2020)
  Indexed: DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source

 • Еверт Кольєр «Натюрморт Vanitas» The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science
  No. 62 (2020)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of philosophy of culture,
  philosophical anthropology, theory of knowledge and philosophy of science
  The Journal is a professional edition of Ukraine of the "B" category in the field of philosophical
  science in the specialty 033 (The Decree of MES of Ukraine No. 627 from 14.05.2020)
  Indexed: DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source

 • The Journal of V.N.Karazin Kharkiv NAtional University. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science
  No. 61 (2020)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of philosophy of culture,
  philosophical anthropology, theory of knowledge and philosophy of science
  The Journal is a professional edition of Ukraine of the "B" category in the field of philosophical
  science in the specialty 033 (The Decree of MES of Ukraine No. 627 from 14.05.2020)
  Indexed: DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source

 • Visnyk of V.N.Karazin National University. Series "Theory of Culture and Philosophy of Science"
  No. 60 (2019)

  The collection of scientific works is dedicated to current problems of modern philosophy and methodology of culture, ethics, aesthetics, philosophical issues of Ukrainian and foreign culture.

  Vysnik is a professional publication in the field of philosophical sciences (certificate of the Ministry of Education and Science of Ukraine №132 of 21.12.2015)

 • Visnyk of V.N.Karazin National University. Series "Theory of Culture and Philosophy of Science"
  No. 59 (2019)

  The collection of scientific works is dedicated to current problems of modern philosophy and methodology of culture, ethics, aesthetics, philosophical issues of Ukrainian and foreign culture.

  Vysnik is a professional publication in the field of philosophical sciences (certificate of the Ministry of Education and Science of Ukraine №132 of 21.12.2015)

 • Visnyk of V.N.Karazin National University. Series "Theory of Culture and Philosophy of Science"
  No. 58 (2018)

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of the modern philosophy, the philosophy of science and education, the cultural studies, forming of the informational society problems.

  Visnyk is authorized in the field of philosophic science (certificate of the Ukraine Education And Science Ministry №1328 from 21.12.2015.)

 • Visnyk of V.N.Karazin National University. Series "Theory of Culture and Philosophy of Science"
  No. 57 (2017)

  The collection of scientific works is dedicated to current problems of modern philosophy and methodology of culture, ethics, aesthetics, philosophical issues of Ukrainian and foreign culture.

  Vysnik is a professional publication in the field of philosophical sciences (certificate of the Ministry of Education and Science of Ukraine №132 of 21.12.2015)

 • No. 56 (2017)

  The collection of scientific works is dedicated to current problems of modern philosophy and methodology of culture, ethics, aesthetics, philosophical issues of Ukrainian and foreign culture.

  Vysnik is a professional publication in the field of philosophical sciences (certificate of the Ministry of Education and Science of Ukraine №132 of 21.12.2015)

 • Випуск 55. КОЙНОНІЯ  Філософія іншого та богослов’я спілкування Випуск 55. КОЙНОНІЯ Філософія іншого та богослов’я спілкування
  2016
  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософської і богословської антропології та філософії літератури в контексті вивчення творчості Данте та його значення для сучасної думки. У збірнику представлено статті науковців Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та праці і переклади вітчизняних та іноземних науковців.
 • Випуск 52
  No. 1142 (2014)
 • Випуск 51
  No. 1114 (2014)

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії,
  філософії науки та освіти, культурології, питанням становлення інформаційного
  суспільства. В збірнику представлені результати роботи науковців Харківського
  національного університету імені В.Н. Каразіна, а також інших вузів Харкова та
  України.

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of the modern philosophy,
  the philosophy of science and education, the cultural studies, forming of the informational
  society problems. The results of research work have been carried out in Kharkiv National
  University and other institutions of Kharkiv and Ukraine.

  Затверджено до друку рішенням вченої Ради Харківського національного
  університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 7 від 27 червня 2014 р.)

 • Випуск 50
  No. 1092 (2014)

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії,
  філософії науки та освіти, культурології, питанням становлення інформаційного
  суспільства. В збірнику представлені результати роботи науковців Харківського
  національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного університету
  радіоелектроніки та інших вузів Харкова і України.

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of the modern philosophy,
  the philosophy of science and education, the cultural studies, forming of the informational
  society problems. The results of research work have been carried out in Kharkiv National
  University, Kharkiv National University of Radioelectronics and other institutions of Kharkiv
  and Ukraine.

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського
  національного університету імені В.Н. Каразіна
  (протокол №1 від 13 січня 2014 р.)

 • Випуск 49
  No. 1083 (2014)

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії,
  релігієзнавства, філософії науки та освіти, лінгвофілософії, культурології та
  різноманітним аспектам становлення інформаційного суспільства. У збірнику
  представлені результати роботи українських науковців з Києва, Харкова, Сум, Чернівців,
  Кривого Рогу, польських (Варшава) та словацьких (Прешов) науковців.

  Затверджено до друку рішенням вченої Ради Харківського
  національного університету імені В.Н. Каразіна
  (протокол №11 від 25 листопада 2013 р.)

 • Випуск 49-1
  No. 1057 (2013)

  Вміщені у Віснику матеріали присвячені актуальним проблемам філософії доби глобалізму,
  постмодерну й інформатизації; проблемам релігійної філософії, філософської антропології і
  культури та філософії освіти. Науковці у низці матеріалів досліджують актуальні проблеми кому-
  нікації та недійного простору. У збірнику вміщено науковий доробок філософів з Києва, Львова,
  Харкова, Сум, Луганська та інших міст України, а також з Варшави, Любліна і Катовіце (Польща).

  The materials contained in Vestnik are dedicated to actual problems of philosophy of time of
  globalizm, postmodern and informatization; to the problems of religious philo-sophy, philosophical
  anthropology and culture and philosophy of education. The row of materials is devoted research of
  problems of communication and medias. The given scientific articles are of research workers from Kyiv,
  Lvіv, Kharkov, Sumy, Lugansk and other cities of Ukraine, and also from Warsaw, Lublin and Katowice
  (Poland).

  Затверджено до друку рішенням Вченої Ради
  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  (протокол № 5 від 26 квітня 2013 р.)

 • Випуск 48
  Vol. 2 No. 1029 (2013)

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії,
  філософії науки та освіти, культурології, питанням становлення інформаційного
  суспільства. В збірнику представлені результати роботи науковців Харківського
  національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного
  університету радіоелектроніки та інших вузів Харкова і України.

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of the modern philosophy,
  the philosophy of science and education, the cultural studies, forming of the informational
  society problems. The results of research work have been carried out in Kharkiv National
  University, Kharkiv National University of Radioelectronics and other institutions of Kharkiv
  and Ukraine.

  Затверджено до друку рішенням Вченої ради
  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  (протокол № 13 від 21 грудня 2012 р.)

 • Випуск 47
  Vol. 1 No. 1029 (2012)

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії,філософії науки та освіти, культурології, питанням становлення інформаційногосуспільства. В збірнику представлені результати роботи науковців Харківськогонаціонального університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного університету радіоелектроніки та інших вузів Харкова і України.

 • Випуск 46
  No. 995 (2012)

  Збірник наукових праць містить статті науковців з Харкова, Сум, Києва, Львова,
  Сімферополя, Полтави та інших міст України, а також з Варшави і Ченстохова (Польща).
  Вміщені у Віснику матеріали присвячені актуальним проблемам філософії доби
  глобалізму, постмодерну й інформатизації; проблемам релігійної філософії, філософської
  антропології і культури та філософії освіти. Ряд матеріалів присвячено дослідженню
  проблем комунікації та медіа.

  The given scientific articles are of research workers from Kharkov, Sumy, Kyiv, Lvov,
  Simferopol, Poltava and other cities of Ukraine, and also from Warsaw and Chenstohov
  (Poland). The materials contained in Vestnik are dedicated to actual problems of philosophy of
  time of globalizm, postmodern and informatization; to the problems of religious philo-sophy,
  philosophical anthropology and culture and philosophy of education. The row of materials is
  devoted research of problems of communication and medias.

  Затверджено до друку рішенням вченої Ради Харківського
  національного університету імені В.Н. Каразіна
  (протокол № 3 від 24 лютого 2012 р.)

 • Випуск 46
  No. 980 (2011)

  Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасноїфілософії, філософії науки та освіти, культурології, питанням становленняінформаційного суспільства. В збірнику представлені результати роботинауковців Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,Харківського національного університету радіоелектроніки та іншихвузів Харкова і України.

  The given scientific articles are dedicated to actual problems of the modern
  philosophy, the philosophy of science and education, the cultural studies, forming of the
  informational society problems. The results of research work have been carried out in
  Kharkiv National University, Kharkiv National University of Radioelectronics and
  other institutions of Kharkiv and Ukraine.

  Затверджено до друку рішенням вченої Ради Харківського
  національного університету імені В.Н. Каразіна
  (протокол №12 від 28 листопада 2011 р.)

 • Випуск 45
  Vol. 2 No. 958 (2011)

  Збірник наукових робіт вчених Харкова й інших міст України присвячений актуальним проблемам загальної філософії , філософії науки, освіти, теорії культури.

  Друкується рішенням Вченої ради Харківського національного університету
  імені В.Н. Каразіна , протокол № 6 від 27 травня 2011 року

 • Випуск 44
  Vol. 1 No. 958 (2011)

  Збірник наукових робіт вчених Харкова й інших міст України присвячений актуальним проблемам загальної філософії , філософії науки, освіти, теорії культури.

   

1-25 of 26